Spectral pirometr, ob’ektlarning haroratini o’lchash uchun foydalaniladigan mahsulotlar ichida eng ommalashganlardan biridirDownload 14.61 Kb.
Date10.05.2024
Size14.61 Kb.
#64220
Hujjat (1)

Spectral pirometr, ob’ektlarning haroratini o’lchash uchun foydalaniladigan mahsulotlar ichida eng ommalashganlardan biridir. Ularning metrologik xossalari quyidagilardir:

  1. **Harorat Matozasi:** Spectral pirometrning harorat o’lchash qobiliyati bo’lishi kerak. Bunday pirometrlar kichik dan chiroyli infraqizil spektrda harorat o’lchash imkoniyatiga ega bo’ladi.

  2. **Aniqlik va Ehtimollik:** Metrologik xususiyatlar, pirometrning o’lchashning aniq va ehtimol ekanligini ta’minlashda juda muhimdir. Spectral pirometrning harorat o’lchashning to’g’ri va aniq bo’lishi kerak.

  3. **Tajribali Muayyan Haroratlar:** Metrologik xossalarning barchasini tasdiqlovchi sohasidagi muayyan haroratlar, pirometrni yuqori darajadagi to’g’ri va aniq o’lchashda yordam beradi.

  4. **Rekursivlik va O’rnatish Qiyinchiliklari:** Spectral pirometrning o’rnatish va ishlab chiqarish jarayonida bo’lishi mumkin bo’lgan qiyinchiliklar, metrologik xossalarni ta’minlashda muhimdir.

  5. **Sog’liqni Monitoring va Kalibratsiya:** Metrologik xossalarni saqlab qolish, qurilmaning ishlash sohasida sog’liqni monitoringini ta’minlashda va regulyatsiya bo’lishda katta ahamiyatga ega.

Bu xossalarni ta’minlash, spectral pirometrning qat’iy va aniq harorat o’lchashda ishlovchi sifatini ta’minlash uchun muhimdir.
Download 14.61 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page