"Tastiyqlayman" Qońırat sanaat texnikumı ohtibdoDownload 10.84 Kb.
Date28.11.2023
Size10.84 Kb.
#62741
sirtqi JQ j joq

“Tastiyqlayman”
Qońırat sanaat texnikumı OHTIBDO
_________ N. Kamalova
Xabar texnologiyaları páninen (sırtqı bilimlendiriw túri ushın) juwmaqlawshı qadag’alaw jumisi

  1. Monitor kompyuterdin’ qosimsha qurilmasima?

  1. Awa B. Yaq

  1. Klaviyatura kompyuterdin’ tiykarg’i qurilmasima?

A. awa B.Yaq
3. En’ birinshi esaplaw aspabi adamlardin’ barmaqlari edi.
A.Awa B.Yaq
4. Jumis stolinda papka qanday payda boladi?
a)jumis stolinda sichqonchaning o’ng klavishasini bir marte basip ‘’Coздать’’ menyusinda ‘’Папка’’ bolimini tanlaw b)jumis stolinda tishqanshanin’ shep klavishasini bir marte basip ‘’Создать’’ menyusinda ‘’Папка’’ bolimini tanlaw
c)’’Pusk’’ tuymesinde bir marte tishqanshanin’ shep klavishasini basip, ‘’Создать’’ menyusinda ‘’Папка’’ bolimini tanlaw d)d.j.j.
5.Texnologiya
so’zi grek tilinen aling’an.
A.Awa B.Yaq
6. Vektotli grafikanin’ tiykarg’i elementi?
A.Piksel B.Siziqlar
7. .Internet tarmag`I birinshi qashan,qanday ha`m ne maqsette payda bolg`an? a)1969-jili,ARPA Net,kompyuterge ziyan tiygiziw maqsetinde b)1969-jili,NSF Net kommertsuyaliq maqsetlerde c)1969-jili,ARPA Net, askeriy qa`negelerdin xabar almasiwi ushin d)1992-jili,NSF Net kommertsiyaliq maqsette 8. Tarmaq degenimiz ne? Kompyuter tarmag`I neshege bo`linedi,kompyuter tarmag`I ko`rsetilgen qatardi tawin`? a)eki kompyuter arasindag`I mag`liwmatlardi uzatiw ta`rtibi.3,Global, Regional, Lokal b)bir qala ishindegi kompyuter baylanisqan dizim.2,qala araliq, local c)eki kompyuter arasindag`I mag`luwmatlardi uzatiw ta`rtibi.2,Lokal,Global d)kompyuterlerdin` bir-biri menen baylanisqan dizimi.3,Lokal,Global,Regional 9. Xabar texnologiyalarinin’ neshe faktori bar, olar qanday?
A. 1, sirtqi
B. 2, ishki ha’m sirtqi
C. 3, ishki ha’m sirtqi, orayliq
10. Tekst penen islewshi programma ko’rsetilgen qatardi tawin’?
A. excel B. word C. power point
11. Eniag kompyuterinin’ awirlig’I qansha bolg’an?
A. 20tonna B. 15t C. 30t
12. Slayd degenimiz ne ha’m olardin’ jiyindisi?
A. Tekstler jiyindisi, prezentasiya
B. Slayd, prezentasiya
C. Tekstler, suwretler, grafikler jiyindisi, prezentasiya
13. Xabarlardi jiynaw, saqlaw, qayta islew, uzatiw usillari ne dep ataladi?
A. Informasiya
B. Xabar texnologiyalari
C. Xabar sistemalari
14. Prezentasiya ne, olar u’stinde jumis islewshi programma?
A. Slaydlar jiyindisi, Paint
B. Slaydlar jiyindisi, Power Point
C. Suwretler jiyindisi, Paint
D. Grafikler jiyindisi, Power Point
15. Klaviyatura qanday qurilma ha’m oni neshe gruppag’ajratamiz?
A. Qosimsha qurilma, 4 gruppa
B. Tiykarg’i qurilma, 4 gruppa
C. Tiykarg’i qurilma, 5 gruppa
16. Komyuter so’zi tilden aling’an, ma’nisi qanday?
A. Ingliz, esaplayman B. Latin, esaplayman
C. Grek, esaplayman
17. Microsoft Office tin’ birinshi paketi, onin’ keneytpesi ha’m ol ne menen jumis isleydi?
A. Excel, XLS, keste
B. Word, doc, tekst
C. Power point,bmp
18. Microsoft Office tin’ ekinshi paketi, onin’ keneytpesi ha’m ol ne menen jumis isleydi?
A. Excel, XLS, keste
B. Word, doc, tekst
C. Power point,bmp
19. Bugingi kunde ken’ qollanilatu’g’in operatsion sistemanin’ ati, ol qaysi tilden aling’an, ma’nisi?
A. MS DOS, latin, kitap
B. Windows, latin, ayna
C. Windows, ingliz, ayna
D. LINUX, grek, kitap
20. Birinshi orinda turg’an Super kompyuter qaysi firma ta’repinen islep shig’ilg’an, qay jerde jaylasqan, onin’ ati?
A. IBM, AQSh, Sequoia
B. Fujitsu, Yaponiya, Logitech
C. Samsung, Yaponiya, Sequoia
D. Fujitsu, Yaponiya, Apple


Download 10.84 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page