Zbek tili 3* leksikasiga ko'plab so'zlarning o'zlashishiga sabab bo'lmoqda. Hozirgi o


O‘zbek til leksikasida ijtimoiy dialektlar vaDownload 25.26 Kb.
Page4/4
Date24.03.2024
Size25.26 Kb.
#63925
1   2   3   4
ewggfh
O‘zbek til leksikasida ijtimoiy dialektlar va


iupr.ru›_files/ugd/b06fdc_….pdf…
Меню
Shu jihatdan ozbek tili leksikasini ikki katta qismga bo‘lish mumkin: 1. Umumiy iste’moldagi leksika; 2. Iste’mol doirasi chegaralangan leksika. Читать ещёShu jihatdan ozbek tili leksikasini ikki katta qismga bo‘lish mumkin: 1. Umumiy iste’moldagi leksika; 2. Iste’mol doirasi chegaralangan leksika. Umumiste’moldagi leksikaga oid bo‘lgan so‘zlarni ko‘pchilik uchun tushunarli bo‘lgan va umumqo‘llanish xususiyatlariga ega bo‘lgan so‘zlar tashkil qiladi. Bunday so‘zlarning qo‘llanilish doirasi va hududiy jihatdan faoliyatning ma’lum sohasiga ko‘ra chegaralangan bo‘ladi. Iste’mol doirasi. Скрыть

PDF
Посмотреть


O’zbek tilining leksik qatlami REJA: 1. O’zbek tili...


http://hr.agro.uz›pluginfile.php/13991/mod_resource/…
Меню
O`zbek tili leksikasi bir qancha manba asosida boyib, rivojlanib boradi. Uni, eng avvalo, ikki katta guruhga ajratish mumkin: 1) ichki imkoniyat; 2) tashqi imkoniyat. Читать ещёO`zbek tili leksikasi bir qancha manba asosida boyib, rivojlanib boradi. Uni, eng avvalo, ikki katta guruhga ajratish mumkin: 1) ichki imkoniyat; 2) tashqi imkoniyat. Birinchisi ichki manba, ikkinchisi tashqi manba deyiladi: O`zbek tili lug`at tarkibining birinchi yo`l bilan boyib borish imkoniyati juda keng. Masalan: ilgari qo`llanib, keyin iste’moldan chiqib ketgan so`zdan yangi tushunchani ifodalash uchun foydalanish: vazir, hokim, viloyat, shirkat, noib, tuman kabi; b) yasovchi qo`shimcha yordamida yangi so`z yasash: uyali (telefon), omonatchi, pudratchi, bojxona, auditchi (auditor), dizaynchi (dizayner) va boshqa; d) shevaga xos so`zni faollashtirish: mengzamoq (Xorazm) «o`xshatmoq», «tenglashtirmoq», «qiyoslamoq» ma’nosida. Скрыть

PPT
Посмотреть


O’zbek tili leksikasida o’z va o’zlashgan qatlam
Download 25.26 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page