Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namDownload 5.51 Mb.
Page1/47
Date conversion17.10.2016
Size5.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          KHOA DƯỢC                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBan NCKH-Thư Viện

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO

(v/v: Giới thiệu danh mục ebooks đăng trên HINARI)

Để thuận tiện cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, Thư viện Khoa Dược giới thiệu đến quý thầy cô, học viên, sinh viên danh mục ebooks thông qua chương trình HINARI của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Quý thầy cô, học viên sinh viên có thể tham khảo ebooks trực tuyến tại website HINARI

Địa chỉ: (http://hinari-gw.who.int)Hoặc đến liên hệ: Thư viện Khoa Dược để được hướng dẫn.


TT

DANH MỤC SÁCH ĐIỆN TỬ

1

ABC Proteins 2003. (Elsevier Books)

2

Ableton Live 8 and Suite 8 2009. (Elsevier Books)

3

Abnormal Formation Pressures | Developments in Petroleum Science, 2 1976. (Elsevier Books)

4

Abstract Analytic Number Theory | North-Holland Mathematical Library, 12 1975. (Elsevier Books)

5

Abstract Set Theory | Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, 12 1953. (Elsevier Books)

6

Academia to Biotechnology 2005. (Elsevier Books)

7

Accelerated Quality and Reliability Solutions 2006. (Elsevier Books)

8

Accelerated Testing and Validation 2004. (Elsevier Books)

9

Access All Areas 2007. (Elsevier Books)

10

Access to Medicine Index 2010 (Access to Medicine Foundation)

11

Accessory Folding Proteins | Advances in Protein Chemistry, 44 1993. (Elsevier Books)

12

account of some aspects of combinatorial mathematics | Mathematics in Science and Engineering, 75 1971. (Elsevier Books)

13

Accountability in Human Resource Management 1995. (Elsevier Books)

14

Accounting and Finance for the International Hospitality Industry 1998. (Elsevier Books)

15

Accounting and Financial Management 2006. (Elsevier Books)

16

Accounting in a Nutshell (Third Edition) 2009. (Elsevier Books)

17

Achieve Lasting Process Improvement 2002. (Elsevier Books)

18

Achieving the Perfect Fit 1998. (Elsevier Books)

19

Acid-Base Catalysis II,Proceedings of the International Symposium on Acid-Base Catalysis II | Studies in Surface Science and Catalysis, 90 1994. (Elsevier Books)

20

Acidification and Its Policy Implications,Proceedings of an International Conference held in Amsterdam | Studies in Environmental Science, 30 1986. (Elsevier Books)

21

Acidification Research in The Netherlands | Studies in Environmental Science, 46 1991. (Elsevier Books)

22

Acidification Research: Etvaluation and Policy Applications | Studies in Environmental Science, 50 1992. (Elsevier Books)

23

Acoustic and Electromagnetic Scattering Analysis Using Discrete Sources 2000. (Elsevier Books)

24

Acoustic and MIDI Orchestration for the Contemporary Composer 2007. (Elsevier Books)

25

Acoustic Wave Sensors 1997. (Elsevier Books)

26

Acoustics 1999. (Elsevier Books)

27

Acoustics and Psychoacoustics (Fourth Edition) 2009. (Elsevier Books)

28

Acquired Aphasia (Third Edition) 1998. (Elsevier Books)

29

Activated Carbon 2006. (Elsevier Books)

30

Active Control of Vibration 1996. (Elsevier Books)

31

Active Matrix Liquid Crystal Displays 2005. (Elsevier Books)

32

Activins and Inhibins | Vitamins & Hormones, 85 2011. (Elsevier Books)

33

Actuaries' Survival Guide 2004. (Elsevier Books)

34

Acute Toxicology Testing (Second Edition) 1998. (Elsevier Books)

35

Adaptability of Human Gait | Advances in Psychology, 78 1991. (Elsevier Books)

36

Adaptation and Learning in Automatic Systems | Mathematics in Science and Engineering, 73 1971. (Elsevier Books)

37

Adaptive Brain I | Advances in Psychology, 42 1987. (Elsevier Books)

38

Adaptive Brain II | Advances in Psychology, 43 1987. (Elsevier Books)

39

Adaptive Control Systems 1999. (Elsevier Books)

40

Adaptive Processes in Economic Systems | Mathematics in Science and Engineering, 20 1965. (Elsevier Books)

41

Adaptive, Learning and Pattern Recognition Systems | Mathematics in Science and Engineering, 66 1970. (Elsevier Books)

42

Additives for Plastics Handbook (Second Edition) 2001. (Elsevier Books)

43

Additives for Polyolefins 2009. (Elsevier Books)

44

Addressing the Human Capital Crisis in the Federal Government 2004. (Elsevier Books)

45

Adenosine Receptors and Parkinson's Disease 2000. (Elsevier Books)

46

Adenoviral Vectors for Gene Therapy 2002. (Elsevier Books)

47

Adenylyl Cyclase, G Proteins, and Guanylyl Cyclase | Methods in Enzymology, 195 1991. (Elsevier Books)

48

Adhesion Molecule FactsBook (Second Edition) 2000. (Elsevier Books)

49

Adhesion Science and Engineering 2002. (Elsevier Books)

50

Adhesive Interaction of Cells | Advances in Molecular and Cell Biology, 28 1999. (Elsevier Books)

51

Adhesives Technology for Electronic Applications 2005. (Elsevier Books)

52

Adhesives Technology for Electronic Applications (Second Edition) 2011. (Elsevier Books)

53

Adhesives Technology Handbook (Second Edition) 2009. (Elsevier Books)

54

Adobe Photoshop CS for Photographers 2004. (Elsevier Books)

55

Adobe Photoshop CS2 for Photographers 2005. (Elsevier Books)

56

Adobe Photoshop CS3 for Photographers 2007. (Elsevier Books)

57

Adobe Photoshop CS4 for Photographers 2009. (Elsevier Books)

58

Adobe Photoshop CS4 for Photographers: The Ultimate Workshop 2009. (Elsevier Books)

59

Adobe Photoshop CS4 Layers Book 2009. (Elsevier Books)

60

Adobe Photoshop CS5 for Photographers 2010. (Elsevier Books)

61

Adobe Photoshop CS5 for Photographers: The Ultimate Workshop 2010. (Elsevier Books)

62

Adobe Photoshop Elements 5.0 2007. (Elsevier Books)

63

Adobe Photoshop Elements 5.0 Maximum Performance 2007. (Elsevier Books)

64

Adobe Photoshop Elements 6 2008. (Elsevier Books)

65

Adobe Photoshop Elements 6 Maximum Performance 2007. (Elsevier Books)

66

Adobe Photoshop Elements 7 2009. (Elsevier Books)

67

Adobe Photoshop Elements 7 Maximum Performance 2009. (Elsevier Books)

68

Adobe Photoshop Elements 8 for Photographers 2010. (Elsevier Books)

69

Adobe Photoshop Elements 8: Maximum Performance 2010. (Elsevier Books)

70

Adobe Photoshop Layers Book 2011. (Elsevier Books)

71

Adobe Photoshop Lightroom 1.1 for the Professional Photographer 2008. (Elsevier Books)

72

Adobe Photoshop Lightroom 2 2009. (Elsevier Books)

73

Adolescent Addiction 2008. (Elsevier Books)

74

Adolescent Experience (Fourth Edition) 2000. (Elsevier Books)

75

Adsorption and Catalysis on Oxide Surfaces: Proceedings of a Symposium, Brunel University, Uxbridge, June 28–29, 1984 | Studies in Surface Science and Catalysis, 21 1985. (Elsevier Books)

76

Adsorption at the Gas-Solid and Liquid-Solid Interface,Proceedings of an International Symposium held in Aix-en-Provence | Studies in Surface Science and Catalysis, 10 1982. (Elsevier Books)

77

Adsorption by Carbons 2008. (Elsevier Books)

78

Adsorption by Powders and Porous Solids 1999. (Elsevier Books)

79

Adsorption of Metals by Geomedia 1998. (Elsevier Books)

80

Adsorption on Metal Surfaces | Studies in Surface Science and Catalysis, 13 1983. (Elsevier Books)

81

Adsorption Technology & Design 1998. (Elsevier Books)

82

Adsorption, Ion Exchange and Catalysis 2006. (Elsevier Books)

83

Advanced Array Systems, Applications and RF Technologies 2000. (Elsevier Books)

84

Advanced Catalysts and Nanostructured Materials 1996. (Elsevier Books)

85

Advanced Computer-Aided Fixture Design 2005. (Elsevier Books)

86

Advanced Concrete Technology Set 2003. (Elsevier Books)

87

Advanced Control Engineering 2001. (Elsevier Books)

88

Advanced Engineering Dynamics 1997. (Elsevier Books)

89

Advanced Free Radical Reactions for Organic Synthesis 2004. (Elsevier Books)

90

Advanced Graphics Programming Using OpenGL 2005. (Elsevier Books)

91

Advanced Industrial Control Technology 2010. (Elsevier Books)

92

Advanced Inorganic Fluorides 2000. (Elsevier Books)

93

Advanced Machining Processes of Metallic Materials 2008. (Elsevier Books)

94

Advanced Materials for Water Handling 2000. (Elsevier Books)

95

Advanced Mathematical Tools for Automatic Control Engineers: Deterministic Techniques 2008. (Elsevier Books)

96

Advanced Mathematical Tools for Automatic Control Engineers: Stochastic Techniques 2009. (Elsevier Books)

97

Advanced Mechanics of Composite Materials (Second Edition) 2007. (Elsevier Books)

98

Advanced Organic Chemistry 2002. (Elsevier Books)

99

Advanced Photoshop Elements 5.0 for Digital Photographers 2007. (Elsevier Books)

100

Advanced Photoshop Elements 6 for Digital Photographers 2008. (Elsevier Books)

101

Advanced Photoshop Elements 7 for Digital Photographers 2009. (Elsevier Books)

102

Advanced PIC Microcontroller Projects in C 2008. (Elsevier Books)

103

Advanced Polymer Composites and Polymers in the Civil Infrastructure 2001. (Elsevier Books)

104

Advanced Polymer Processing Operations 1998. (Elsevier Books)

105

Advanced Reservoir Engineering 2005. (Elsevier Books)

106

Advanced Reservoir Management and Engineering (Second Edition) 2011. (Elsevier Books)

107

Advanced Semiconductor and Organic Nano-Techniques 2003. (Elsevier Books)

108

Advanced SQL:1999 2003. (Elsevier Books)

109

Advanced Systems Design with Java, UML and MDA 2005. (Elsevier Books)

110

Advanced Techniques for Assessment Surface Topography 2003. (Elsevier Books)

111

Advanced Theory and Practice in Sport Marketing 2008. (Elsevier Books)

112

Advanced Theory, Part 2 | Pure and Applied Mathematics, 100 1983. (Elsevier Books)

113

Advanced Thermodynamics for Engineers 1996. (Elsevier Books)

114

Advanced Vehicle Technology (Second Edition) 2002. (Elsevier Books)

115

Advanced Well Completion Engineering (Third Edition) 2011. (Elsevier Books)

116

Advanced Zeolite Science and Applications | Studies in Surface Science and Catalysis, 85 1994. (Elsevier Books)

117

Advances in Antiviral Drug Design (Elsevier Books)

118

Advances in Atomic, Molecular, and Optical Physics | Advances In Atomic, Molecular, and Optical Physics, 60 2011. (Elsevier Books)

119

Advances in BioChirality 1999. (Elsevier Books)

120

Advances in Biomedical Engineering 2009. (Elsevier Books)

121

Advances in Building Technology 2002. (Elsevier Books)

122

Advances in Child Development and Behavior | Advances in Child Development and Behavior, 28 2002. (Elsevier Books)

123

Advances in Computational Biology 1996. (Elsevier Books)

124

Advances In Computers | Advances in Computers, 16 1977. (Elsevier Books)

125

Advances in Computers | Advances in Computers, 2 1961. (Elsevier Books)

126

Advances In Computers | Advances in Computers, 22 1983. (Elsevier Books)

127

Advances in Computers | Advances in Computers, 26 1987. (Elsevier Books)

128

Advances in Computers | Advances in Computers, 80 2010. (Elsevier Books)

129

Advances in Computers: Improving the Web | Advances in Computers, 78 2010. (Elsevier Books)

130

Advances in Crystal Growth Research 2001. (Elsevier Books)

131

Advances in Damage Mechanics (Second Edition) 2006. (Elsevier Books)

132

Advances in Engineering Fluid Mechanics: Multiphase Reactor and Polymerization System Hydrodynamics 1996. (Elsevier Books)

133

Advances in Environmental Control Technology: Health and Toxicology 1997. (Elsevier Books)

134

Advances in Fuel Cells (Elsevier Books)

135

Advances in Geophysics | Advances in Geophysics, 52 2010. (Elsevier Books)

136

Advances in Graph Theory | Annals of Discrete Mathematics, 3 1978. (Elsevier Books)

137

Advances in Heat Transfer | Advances in Heat Transfer, 41 2009. (Elsevier Books)

138

Advances in Heat Transfer | Advances in Heat Transfer, 42 2010. (Elsevier Books)

139

Advances in Heterocyclic Chemistry | Advances in Heterocyclic Chemistry, 45 1989. (Elsevier Books)

140

Advances in Heterocyclic Chemistry | Advances in Heterocyclic Chemistry, 47 1990. (Elsevier Books)

141

Advances in Heterocyclic Chemistry | Advances in Heterocyclic Chemistry, 48 1990. (Elsevier Books)

142

Advances in Heterocyclic Chemistry | Advances in Heterocyclic Chemistry, 55 1992. (Elsevier Books)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


The database is protected by copyright ©ininet.org 2016
send message

    Main page