1-Mavzu: Sanoq sistemalari. Sanoq sistemalarida arifmetik amallarni bajarish. RejaDownload 0.74 Mb.
Page1/3
Date26.10.2023
Size0.74 Mb.
#62409
  1   2   3
1-Mavzu Sanoq sistemalari. Sanoq sistemalarida arifmetik amalla

1-Mavzu: Sanoq sistemalari. Sanoq sistemalarida arifmetik amallarni bajarish.

Reja:
1.Sanoq sistemasi haqida tushuncha.
2.Sonlarni bir sanoq sistemasidan ikkinchi sanoq sistemasiga o’tkazish.
3.Sanoq sistemalarida arifmetik amallarni bajarish.
4. Ikkili-sakkizli va ikkilik-o’n oltili sanoq sistemalari.


1. Sanoq sistemasi haqida tushuncha. Sanoq sistemasi — bu, sonlarni belgilangan miqdoriy qiymatga еga bo’lgan belgilar asosida nomlash va tasvirlash usulidir. Sonlarni tasvirlash usuliga bog’liq ravishda sanoq sistema pozitsion va nopozitsion bo’ladi.
Pozitsion sanoq sistemasida har bir raqamning miqdoriy qiymati uning sondagi joyiga (pozitsiyasiga) bog’liq bo’ladi. Quyidagi jadvalda pozitsion sanoq sistemaga misollar keltirilgan( 1-rasm):

Asosi

Sanoq sistemasi

Foydalaniladigan belgilar

2

Ikkili

0,1

3

Uchli

0,1.2

4

To’rtli

0,1,2,3

5

Beshli

0,1,2,3,4

8

Sakkizli

0,1,2,3,4,5,6,7

10

O’nli

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

12

O’n ikkili

0,1,2,3,4,5,б,7,8,9,А,В

16

O’n oltili

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

1-rasm
Sonning pozitsion sanoq sistemasida tasvirlash uchun ishlatiladigan turli raqamlar miqdori (N) sanoq sistemasini asosi deyiladi. Raqamlar qiymati 0 dan N-1 gacha oraliqda yotadi. Umumiy holda ixtiyoriy sonni N asosli sanoq sistemasida yozish quyidagi yig’indi ko’rinishiga еga:
AnAn-1An-2 … A1A0,A-1A-2 =
АnВn + An-1Bn-1 + ... + A1B1 + А0В0 + A-1B-1 + А-2В-2 + ... (1)
bu erda, pastki indekslar raqamning sondagi joylashgan joyini (razryadini) aniqlaydi:

  • B sanoq sistemasi asosi;

  • n — raqamlarni pozitsiyasi(o’rni);

  • An , An-1, An-2 … A1, A0, A-1, A-2 — berilgan sonni raqamlari;

  • indekslarning musbat qiymatlari — sonning butun qismi uchun;

  • manfiy qiymatlar — kasr qism uchun;

  • Misol: 23,4310=2*101+3*100+4*10-1+3*10-2

Nopozitsion sanoq sistemasida raqamlar o’zining miqdoriy qiymatini, ularning sondagi joylashishi o’zgarganda, o’zgartirmaydi. Bu turda sanoq sistemasiga Rim raqamlarini misol qilish mumkin. Bu sanoq sistemasida 7 ta belgidan foydalaniladi: I, V, X, L, C, D, M.
Ularni o’nli sanoq sistemasida mos keluvchi qiymatlari:
I(1) V(5) X(10) L(50) С (100) D(500) M(1000)
Misol: III – 3 LIX – 59 DLV – 555
Rim raqamlarini ifodalash murakkabligi va ular ustida arifmetik amallarni bajarish qoidalari yo’qligi ularni kamchiligi hisoblanadi. Shuning uchun, undan ayrim joylarda foydalaniladi. Biz, asosan, pozitsion sanoq sistemasidagi sonlar ustida ish olib boramiz.

Download 0.74 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page