1-mavzu. Shaxsiy kompyuterlarning ta’minoti va uning turlari, Dasturlar va apparat ta’minoti,dasturiy ta’minotDownload 0.72 Mb.
Page1/5
Date08.11.2023
Size0.72 Mb.
#62538
  1   2   3   4   5
6-mavzu taqdimot
7-mavzu taqdimot

6-Mavzu: Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining dasturiy ta’minoti.

Reja:

1.Axborot komplekslarining dasturiy ta’minoti.

2. Operatsion tizimlar turlari.

3. Iqtisodiy masalalarni yechishda qo‘llaniladigan dasturiy mahsulotlarning tasnifi va funksiyalari.

4. Biznesda qo‘llaniladigan amaliy dasturlar.

5. Dasturiy mahsulotlar rivojlanish tendensiyalari.


Sistemaviy dasturiy ta’minot.
Shaxsiy kompyuter ikkita tashkiliy qismlardan iborat. Bular apparat ta’minot (hardware) va dasturiy ta’minot (software) lardir.
Apparat ta’minoti ─ bu, birinchi navbatda kompyuterning asosiy texnik qismlari va qo’shimcha (atrof) qurilmalaridir.
Dasturiy ta’minot – kompyuterning ikkinchi muhim qisimi bo’lib, u ma’lumotlarga ishlov beruvchi dasturlar majmuasini va kompyuterni ishlatish uchun zarur bo’lgan hujjatlarni o’z ichiga oladi. Dasturiy ta’minotsiz har qanday kompyuter bamisoli bir parcha temirga aylanib qoladi.
Kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti orasidagi bog’lanish qanday amalgam oshiriladi? Avvalo ular orasidagi bog’lanish interfeys deb atalishini bilib olishimiz lozim.
Kompyuterning turli texnik qismlari orasidagi o’zaro bog’lanish ─ bu, apparat interfeysi, dasturlar orasidagi o’zaro bog’lanish esa ─ dasturiy interfeys, apparat qismlari va dasturlar orasidagi o’zaro bog’lanish ─ apparat ─ dasturiy interfeys deyiladi.
Barcha dasturiy ta’minotlarni uchta kategoriya bo’yicha tasniflash mumkin
─ sistemaviy dasturiy ta’minot;
─ amaliy dasturiy ta’minot;
─ dasturlash texnologiyasining uskunaviy vositalar
Tizimli dasturiy ta’minot
Asosiy dasturiy ta’minot
Yordamchi dasturiy ta’minot
Operation tizim
Tarmoq tizimi
Antuvirus
Tarmoq ishini ta’minlovchi
Tashxis qiluvchi dasturlar

Download 0.72 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page