3-vaziyatli mislo yuzasidan. Soliq toʻlovchining mol-mulkiga qaratish uchun quyidagi vazifalarni bajarish lozim boʻladiDownload 16.49 Kb.
Date26.11.2023
Size16.49 Kb.
#62719
3

3-vaziyatli mislo yuzasidan.
Soliq toʻlovchining mol-mulkiga qaratish uchun quyidagi vazifalarni bajarish lozim boʻladi:

 1. Mal-mulk inventarizatsiyasi: Oʻzgartirishlar yuz berish uchun birinchi qadam, toʻlovchining mol-mulkini aniqlash va hisob-kitoblarni yaxshilash hisoblanadi. Buning uchun, toʻlovchining barcha moliyaviy tarafini, oʻz ichiga olgan mol-mulkni, shu jumladan ehtiyotda boʻlgan moliyalashtirilgan mablag‘larni va qimmatbaho buyumlarini roʻyxatga olish lozim.

 2. Muammo va kamchiliklar tartiblash: Mol-mulk inventarizatsiyasi jarayonida muammo va kamchiliklar aniqlanishi mumkin. Bu muammo va kamchiliklar toʻlovchining mablag‘larining yoʻqolishi, eskiroq ishlab chiqarilgan, yoʻqotilgan yoki buzilgan buyumlar, hisob-kitoblarda xatolar, toʻlovchining qarzlarining boʻlishi yoki amablag‘larini sotishga muhtoj boʻlishi kabi holatlarni oʻz ichiga oladi. Bu muammo va kamchiliklarni aniqlash va yechish uchun ustuvorlik bilan harakat qilish kerak.

 3. Hisob-kitoblar va soliq hisob-rasmlarini yangilash: Toʻlovchining
  mal-mulkida aniqlangan muammo va kamchiliklarni tuzatib borish uchun hisob-kitoblarni va soliq hisob-rasmlarini yangilash lozim. Bu, xarajatlarni toʻgʻri ajratish, soliq toʻlovlarini vaqtida amalga oshirish, hisob-kitoblarni toʻgʻri qilish va soliq hisob-rasmlarini toʻgʻri hisoblashda yordam beradi.

 4. Soliq hisob-rasmlarining takomillashtirilishi: Soliq hisob-rasmlarining takomillashtirilishi, soliq toʻlovchining mol-mulkiga qaratishda katta ahamiyatga ega boʻlgan jarayonlardan biridir. Hisob-kitoblarni yaxshilash, soliq hisob-rasmlarini toʻgʻri hisoblash, soliqlarni toʻgʻri toʻlash, soliqlarni toʻgʻri bildirish va soliq odatlariga rioya qilishni ta’minlash bu takomillashtirish jarayonining muhim qismlariga misol boʻladi.

Muammo va takomillashtirish boʻyicha takliflar:

 1. Avtomatlashtirish: Soliq toʻlovchining mol-mulkiga qaratish jarayonlarini avtomatiklashtirish yoki avtomatlashtirish vositalaridan foydalanish muhimdir. Bu, xatolar va kamchiliklarni kamaytirish, hisob-kitoblarni toʻgʻri qilishni osonlashtirish va soliq hisob-rasmlarini avtomatik tarzda yaratish imkonini beradi. 1. Soliq hisob-rasmlari o‘zaro almashish: Soliq hisob-rasmlarini toʻgʻri hisoblash uchun soliq tizimlari bilan integratsiya oʻrnatish yordamida muammolar va xatolar minimal darajada boʻlishi mumkin. Bu, toʻlovchining soliq hisob-rasmlariga toʻgʻri ma’lumotlar kiritish va monitoring qilish imkonini beradi.

 2. Monitoring tizimi oʻrqatish: Soliq toʻlovchining mol-mulkiga qaratish jarayonlarini bajarishda monitoring tizimini oʻrnatish tavsiya etiladi. Bu tizim, toʻlovchining mablag‘larini va soliqlarini nazorat qilishga yordam beradi. Soliq toʻlovlarini vaqtida amalga oshirish, soliq hisob-rasmlarini tekshirish, muammolar va kamchiliklarni aniqlash, soliqlarni toʻgʻri hisoblash va soliq huquqshunoslik vaqtlarini buzishni nazorat qilish imkonini beradi.

 3. Tashkilot ichidagi kommunikatsiyani kuchaytirish: Soliq toʻlovchining mol-mulkiga qaratishda tashkilot ichidagi kommunikatsiyani kuchaytirish muhimdir. Soliq hisob-rasmlarini toʻgʻri hisoblash uchun qoʻllaniladigan ma’lumotlar va huquqiy talablar boʻyicha tashkilot ichidagi boʻlimlar orasidagi ishbirligini oshirish kerak. Bu, muammolar va takomillashtirish jarayonlarini tez va samarali hal qilishga imkon beradi.

 4. Moliyalashtirilgan uskunalar va qonunlar bilan tanishish: Soliq toʻlovchining mol-mulkiga qaratishda, moliyalashtirilgan uskunalar va soliq qonunlari bilan tanishish muhimdir. Soliq toʻlovchining toʻgʻrisida muammolar va takomillashtirish jarayonlarini tahlil qilish, soliqlarni toʻgʻri hisoblash va soliq qonunlariga rioya qilish uchun bu bilim va tushunchalarga ega boʻlish zarur.

 5. Muhim ta’lim va taraqqiyot: Soliq toʻlovchining mol-mulkiga qaratishda muhim ta’lim va taraqqiyotga e’tibor berish kerak. Soliq hisob-kitob va soliq hisob-rasmlarini yaxshilash, soliqlarni toʻgʻri hisoblash, soliq qonunlariga rioya qilish va soliq huquqshunoslikni tushunish uchun toʻlovchilarga yo‘naltirilgan ta’lim va taraqqiyot dasturlarini amalga oshirish muhimdir.

Bu takliflar soliq toʻlovchining mol-mulkiga qaratish jarayonlarini bajarishda yordam berishi mumkin. Shuningdek, soliqlarning toʻgʻri hisoblashi va soliq to‘lash muddatlariga rioya qilish ham muhimdir.
Download 16.49 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page