6-7 sinf test O’zbekiston va Jahon tarixidanDownload 189.22 Kb.
Date24.08.2022
Size189.22 Kb.
#59374
6-7 sinf 30 tali test (2)
6-7-sinflar aralash, 6-7 sinf 30 tali test

6 -7 sinf tarix fanidan test “Marvel” o’quv markazi @Tarixni o’rganamiz

6-7 sinf test O’zbekiston va Jahon tarixidan.
1.To’g’ri bo’lmagan javobni aniqlang? A)V asrning o‘rtalariga kelib, garchi ekin yerlarining ma’lum bir qismi mulkdor dehqonlar qo‘l ostidagi mulklardan iborat bo‘lsa ham, ammo ziroatkor vohalardagi sug‘oriladigan yerlarning asosiy qismi hali ham qishloq jamoalarining qaramog‘ida edi. B) Xorazmshoh Afrig‘ o‘z qarorgohini Xorazmning qadimgi Kat shahriga ko‘chiradi. C) Tuproqqal’adan qo‘lida lochin qo‘ndirilgan
tojdor hukmdor yoki Anqaqal’a yaqinidan esa qo‘lida burgut tutgan tojdor kishi tasviri tushirilgan tanganing topilishi.
D) Xorazm xioniylar, kidariylar, eftallar hamda Turk xoqonligi davrida ham o‘zining siyosiy mustaqilligini saqlab qoladi.
2. V asrning ikkinchi yarmi va VI asrning boshlarida Eftallar davlati qayersi hududlarini o‘z ichiga olgan?
1.O‘rta Osiyo, 2.Afg’onistoning shimoli 3.Sharqiy Eron, 4. Xuroson 5.Shimoliy Hindiston 6.Qashqar 7.Sharqiy Turkiston
A) 1.2.4.5.7 B) 1.2.5.7 C) 1.3.4.5.6 D) 1.2.3.7
3. Turklar Sirdaryo va Orol dengizi bo‘ylarigacha cho‘zilgan keng o‘lkalarni egallagan vaqtdan 21 yil olding qanday voqiya sodir bo’lgan?
A) Buxoroda Abruy qo’zg’aloni bo’lgan.
B) Yustinian I imperatorlig davri boshlandi.
C) Velisariy Shimoliy Afrikada joylashib davlat
tuzgan va O‘rta dengizda savdo kemalarini talash bilan shug‘ullangan vandallarga qarshi boradi.
D)Eftallarga qarshi kurashda Pero’z halok bo’ladi.
4. Qachon Turk xoqonligidan Xitoyga to‘qqiz marotaba savdo elchilari yuboriladi?
A).VII asrning birinchi yarmida
B).VII asrning o’rtalarida
C). VI asrning oxirida
D).VI asrning birinchi yarimida
5.O’rta Osiyo bo’yicha eng qadimiy yozuv qayerdan topilgan?
A) Shosh B) Xorazm
C) Samarqand D) Farg’ona
6. V-VII asrlarda O’rta Osiyoning qaysi shaharlarini Shahriston qurilishi qaysi arxeologik tadqiqotlar orqali o‘rganilgan.
1.Afrosiyob, 2.Buxoro 4.Varaxsha, 5.Panjikent, 6.Choch A)1.2.4 B) 1.3.5 C) 1.5.6 D) 1.4.6
7. Kim “Ulug‘bek Samarqandda bo‘lib akademiyaga
asos soldi. Yer sharini o‘lchashni buyurdi va astronomiyaga
oid jadvallarni tuzishda ishtirok etdi”, – deb yozgan edi. A)I. Karimov B) Volter
C) Xondamir D) A. Navoiy 8. “Buyuk Temur” nomli sahna asari kim yaratgan? A) Klavixo B) Xristofor Morlo
C) Pero Meksika D) I.M.Mo‘minov
9.Kim Sharqda birinchilardan bo‘lib qo‘shinga o‘tsochar qurol – to‘pni olib kirgan.
A)J. Manguberdi B) Z.M.Bobur
C)A. Temur D)Shayboniyxon
10. Amir Temur o‘limidan biroz avval o‘g‘il va
nabiralari orasida taqsimlagan hududlar bilan to’g’ri joylashtiring?
1.Mironshox, 2.Pirmuhammad
3.Shohrux, 4.Umarshayx
a.Xuroson, Jurjon, Mazondaron
va Seyiston b.Afg‘oniston va Shimoliy Hindiston c.G‘arbiy Eron,
Ozarbayjon, Iroq va Armaniston
d.Fors, ya’ni Eronning janubiy qismi
A)1-c,2-a,3-b,4-d B)1-a,2-c, 3-b,4-d
C)1-b,2-c,3-b,4-d D)1-c,2-b,3-a,4-d
11. Quyidagi qaysi Rim imperato'ri davrida Suriya va Mesopotamiya hududlari Rim imperiyasi tarkibiga kirgan?
A) Odoakr B) Romul
C) Trayan D) Feodosiy
12. Quyida berilgan voqealardan
mil. avv. Ill asrda (1) va milodiy III asrda (2) sodir bo’lganlarini toping, a) Xan davlati uchta podsholikka parchalanib ketdi; b) Rimning barcha fuqarolari mavqeyidan qat’iy nazar qonun oldida teng, deb hisoblanadigan qonunlar qabul qilindi; c) Rim imperiyasining kuch- qudrati zaiflasha boshladi; d) Zardusht, va’zlari matnlarining hammasi 21 ta kitobda jamlandi; e) Davan davlati tashkil topdi; f) Ashoka hukmronligi davrida Maurya rivojlanishda yuksak taraqqiyotga erishdi; g) Qang‘ davlati parchalanib ketdi.
A)1-b, g, e, f, 2-a, c, d B)1-b, d, e, f, 2-a, c, g
C)1-a, d, c, f„ 2-b, e, g D)1-b, d, c, a, 2-e, f, g
13. Quyidagi davlatlarning o‘z taraqqiyoti cho‘qqisiga erishgan davri mos ravishda ko‘rsatilgan javobni toping.

  1. Urartu; 2) Qang‘; 3) Maurya; 4)Davan;

a) mil. avv. II—I asrlar; b) mil. avv. IX- VIII asr boshlari; c) mil. avv. XIII asr; d) mil. avv. II asr oxiri; e) milodiy I—
II asrlar; f) mil. avv. Ill asr.
A)1-a, 2-b, 3-c, 4-d B)1-b, 2-d, 3-f, 4-a
C)1-c, 2-e, 3-f, 4-a D)1-a, 2-d, 3-f, 4-c
14. Quyidagi voqealar to‘g‘ri xronologik tartibda joylashtirilgan javobni toping.
1) Zardusht va’zlari matnlarining hammasi 21 ta kitobga jamlandi; 2) Xitoyda «Sariq ro‘mollilar» qo‘zg‘oloni bo‘lib o‘tdi; 3) Salavkiylar davlati tashkil topdi;
4) Yunonistonda Olimpiya o‘yinlarini o‘tkazish to‘xtatildh
A)4, 3, 1, 2 B)1, 2, 3, 4 C)2, 1, 3, 4 D)3, 1, 2, 4
15. Qaysi davrda odamlar toshdan ancha takomillashgan kesuvchi va arralovchi mehnat qurollari yasaydigan bo‘lishgan?
A)So‘nggi paleolitda B) Bronza davrida
C) Ilk paleolitda D) O’rta paleolitda
16. Qadimgi hind kastalarini to’g’ri joylashtiring.
1) kshatriylar, 2)braxmanlar, 3) vayshi,
4) shudra.
a) qullar, b) dehqon, savdogarlar,
c) jangchilar, d) kohinlar
A) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a B) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a
C) 1-a, 2-b, 3-d, 4-d D) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
17. Quyidagi qadimiy manzilgohlardan qaysilari Surxondaryo vohasida joylashgan?

  1. Zamonbobo; 2) Sopollitepa;

  1. Jarqo‘ton; 4) Selungur; 5) Kodbuloq;

  1. Teshiktosh.

A)1, 4, 5 B)1, 3, 5 C)2, 3, 6 D)2, 4, 6
18. Jadvalga mos kelmagan makonlarni aniqlang.

N

Hudud

Manzilgoh

1

Surxondaryo

Teshiktosh

2

Toshkent

Ko’lbo’loq

3

Buxoro

Zamonbobo

4

Fransiya

Altamir

5

Kavkaz

Kapova

  1. Ko’lbo’loq,Lasko b) Teshiktosh, Altamir

c) Zamonobo, Kapova d) Altamir, Kapova
19. Quyidagi tarixiy voqealardan ayni bir asrga taalluqlarini belgilang?
1. Xitoyda Sariq ro’mollilar qo’zg’oloni yuz berdi
2. tarixchi Poliyen yashab ijod qildi
3. Rim imperiyasi tarixida oltin asr yuz berdi
4. Dovon davlati barham topdi
5. Xorazmda mahalliy taqvim ixtiro qilindi
6. tarixchi Arrian yashagan
A) 1, 2, 3 B) 1, 2, 6 C) 1, 3, 6 D) 1, 4, 5
20.

A) Bobilda; “Bobil minorasi”


B) Urda; “Zikkurat”
C) Misrda; “Tutanxamon maqbarasi”
D) Afinada; “Panteon ibodatxonasi”
21. Qadimgi Afinadagi oliy ma’lumot beradigan o’quv yurtlarida qanday fanlar o’qitilardi?
A) astronomiya, geometriya, geografiya, tibbiyot
B) geometriya, arifmetika, geografiya, tarix
C) Adabiyot, musiqa, she’riyat
D) astronomiya, geometriya, geografiya, tarix
22. Mil. avv. II asrda tashkil topgan «Buyuk meridianal yodi» (Buyuk Ipak yodi) Sariq dengizdan boshlanib qaysi hududlar orqali O’rta yer dengizi sohillarigacha borgan?
A)O’rta Osiyo, Eron, Mesopotamiya, Misr
B)Sharqiy Turkiston, O’rta Osiyo, Eron, Mesopotamiya
C)Sharqiy Turkiston, O’rta Osiyo, Misr, Eron
D)Sharqiy Turkiston, Eron, Misr, Mesopotamiya
23. Makedoniyalik Aleksandr taxtga chiqqan (1), Sharqqa yurish boshlagan (2), fors qo‘shinlarini tor-mor keltirgan (3) va vafot etgan (4) yillar to‘g‘ri berilgan javobni toping.
a) mil. avv.336-yil; b) mil. avv.330-yil; c) mil. avv.322-yil; d) mil. avv.337-yil; e) mil. avv.323-yil; f) mil. avv.334-yil.
A)1-f, 2-a, 3-c, 4-e B)1-a, 2-f, 3-b, 4-c
C)1-a, 2-f, 3-b, 4-e D)1-b, 2-e, 3-f, 4-c
24. Javoblar orasidan noto`g`risini toping.
A.Vima Kadfiz hukmronligidavrida Kushon davlati hududi yanada kengaydi.
B. Podsho Kanishka hukmronligi zamonidapoytaxt Baqtriyadan Peshovar (hozirgiPokiston)ga ko‘chiriladi, Kushon podsholigiesa ulkan davlatga aylanadi.
C.Uning hududiga Hindiston, Xo‘tan, Xitoyning shimoli, Afg‘oniston va O‘zbekistonning janubigachabo‘lgan yerlar kirgan. D. Rim, Parfiya, Xitoydavlatlari qatorida Kushon davlati ham ulkanpodsholiklardan biriga aylangan.
25. Nechanchi asrdan Parij atrofidagi viloyat Il de Frans davlat nomiga asos bo`ladi va u Fransiya deb atala boshlaydi?
A) X asrda B) VII asrda C) VI asrda D) IV asrda
26. 999-1003 yillarda Rim papasi kim bo`lgan? A) Lev III B) Ioann XII C) Silvestr III D) Lanselot
27. IV asrda Vizantiya imperiyasi tarkibiga qayerlar kirgan?
A) Bolqon yarimoroli, Kichik Osiyo, Kavkaz, Pireneya yarimoroli, Falastin
B) Bolqon yarimoroli, Kichik Osiyo, Kavkaz, Suriya, Falastin, Misr, Krit va Kipr orollari
C) Bolqon yarimoroli, Kichik Osiyo, Kavkaz, Pireneya yarimoroli, Falastin, Suriya, Misr, Krit oroli
D) Bolqon yarimoroli, Kichik Osiyo, Kavkaz, Apennin yarimoroli, Falastin, Suriya, Krit va Kipr orollari
28. Qaysi davlatning knyazlik sulolasining afsonaviy asoschisi, solnomachining yozishicha «kambag`al kishi Piast» bo`lgan?
A) Polsha B) Chexiya C) Kiev Rusi D) Bolgariya
29. Qaysi davlatning poytaxti Itil shahri bo`lgan?
A) Xazar hoqonligi B) No`g`oy xonligi
C) Turk hoqonligi D) Qipchoq davlati
30. Trivium fanlar qaysi fanlar hisoblanadi?
A) Arifmetika, Geometriya, Dialektika, Ritorika
B) Grammatika, Dialektika, Ritorika
C) Arifmetika, Geometriya, Musiqa, Astronomiya
D) Grammatika, Arifmetika, Ritorika

Tuzuvchi: Abduraxmonov Baxtiyor

Download 189.22 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page