Asosiyo‘rganilayotganchettili fanidan ishchio‘quvdastur (syllabus) ( 2022-2023o‘quvyili) BilimsohasiDownload 68.33 Kb.
Page1/9
Date24.01.2023
Size68.33 Kb.
#60440
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
AO\'CHT 1 kurs kredit eng oxirgi(2) (2)

O‘ZBEKISTONRESPUBLIKASI
OLIYVAO‘RTAMAXSUSTA’LIMVAZIRLIGI
URGANCHDAVLATUNIVERSITETI
ASOSIYO‘RGANILAYOTGANCHETTILI
FANIDAN
ISHCHIO‘QUVDASTUR
(SYLLABUS)
( 2022-2023o‘quvyili)
Bilimsohasi: 200 000 – San’at va gumanitar fanlar
Ta’limsohasi 230 000 – Tillar
Ta’limyo‘nalishi:60230100– Filologiyavatillarnio‘qitish(ingliztili)

Urganch – 2022 y

Mazkur fanning ishchi o‘quv dasturi(sillabusi) Urganch davlat universiteti Kengashi tomonidan 2022 yil “4” iyul dagi № 11 bayonnomaga asosan tasdiqlangan “Asosiy o’rganilayotgan chet tili” fanining o`quv dasturi asosida tuzilgan.Ishchi o‘quv dasturi(sillabusi) Urganch davlat Universiteti kengashining 2022 yil ________ ____ sonli bayoni bilan tasdiqlangan.


Urdu Xorijiy filologiya fakulteti dekani: Z.O.Jumaniyozov

2022 yil __________Roman-german filologiyasi kafedrasi mudiri: G.E.Abdullayeva

2022 yil _________
FAN TO‘GʻRISIDA MA’LUMOTFan/modul kodi
AO’CHT167O‘quv yili
2022-2023Semestr
1-2

ECTS – Kreditlar-94
1-semestr – 9
2-semestr – 9Fan/modul turi
Majburiy


Download 68.33 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page