Bilimlar bellashuvi Musobaqa maqsadiDownload 21.76 Kb.
Page3/3
Date07.05.2024
Size21.76 Kb.
#64199
1   2   3
maktab bellashuvi\'\'imkon plus\'\'
3-shart pantomime
Bu shart to’rt yo’nalishdan iborat bo’lib guruh a’zolari o’zlari istagan variantni tanlash huquqiga ega.bitta variant faqat bir marta tanlanishi mumkin.Pantomima davomida so’z iborani ko’rsatayotgan guruh a’zosi ovoz chiqarish yoki lablarni qimirlatib so’zlarni aytishi mumkn emas.
1.Geometrik shakllar yo’nalishi
2.o’quv qurollari yo’nalishi
3.matematik atamalar yo’nalishi
4.maqollar yo’nalishi
‘’Beruniy’’ guruhi
1-o’quvchi
1.mashtab 2.nisbat 3.manfiy son 4.proporsiya
2-o’quvchi
1.kundalik daftar 2.chizg’ich 3.sirkul 4.siyohdon
3-o’quvchi
1.ikki15 bir 30 2.qars 2 qo’ldan chiqadi 3.1yil tut ekkan kishi 100yil gavhar ko’radi 4.1kun tuz ichgan joyingga 40kun salom ber.
4-o’quvchi
1.to’g’ri burchakli uchburchak 2.radius 3.tekislik 4.kesma
‘’Xorazmiy’’guruhi
1-o’quvchi
1.7o’lchab 1kes 2.1yigitga 70hunar oz 3.2yarim 1 butun 4.qirqga chidab qirq biriga chidamagan nomard
2-o’quvchi
1.kitob 2.maktab 3.daftar 4.xarita
3-o’quvchi
1.nur 2.burchak 3.teng tomonli uchburchak 4.kub
4-o’quvchi
1.Doira 2.kordinata o’qlari 3.qarama-qarshi sonlar 4.son
‘’Mirzo Ulug’bek’’guruhi
1-o’quvchi
1.to’g’ri to’rtburchak 2.parallelipiped 3.doira 4.nuqta
2-o’quvchi
1.sanamy sakkiz dema 2.birni kessang onni ek 3.yuz marta eshitgandan bir marta ko’rgan afzal. 4.40og’iz bir og’izga qaraydi
3-o’quvchi
1.minora 2.soat 3.bolta 4.qalam
4-o’quvchi
1.nol 2.katta-kichik 3.surat-maxraj 4.tenglama
3-shart bo’yicha guruhlarning olgan ballari hakamlar tomonidan e’lon qilinadi
Download 21.76 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page