Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti iqtisodiyot kafedrasi,,iqtisodiyot nazariyasi


Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxatiDownload 0.57 Mb.
Page15/15
Date28.03.2024
Size0.57 Mb.
#63948
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
1 Bulutli va blokcheyn texnologiyalari bilan ishlash
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: O’zbekiston, 2017 y.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi PF-4947-sonli Farmoni. 2017 yil 7 fevral.
3. O’zbekiston Respublikasining “O’zbekiston Respublikasining Markaziy banki to’g’risida (yangi tahriri)”gi Qonuni. 2019 yil 11 noyabr.
4. O’zbekiston Respublikasining “Banklar va bank faoliyati to’g’risida”gi Qonuni. 2019 yil 5 noyabr.
5. O’zbekiston Respublikasining “Bank siri to’g’risida”gi qonuni. 2003 yil 30 avgust.
6. O’zbekiston Respublikasining “Xususiy bank va moliya institutlari hamda ular faoliyatining kafolatlari to’g’risida”gi qonuni. 2012 yil 17 dekabr.
7. O’zbekiston Respublikasining “Tijorat siri to’g’risida”gi qonuni 2014 yil 11 sentyabr.
8. O’zbekiston Respublikasining “Elektron to’lovlar to’g’risida (yangi tahriri)”gi Qonuni. 2005 yil 16 dekabr.
9. http://www.gov.uz – O‘zbekiston Respublikasi hukumati portali.
10. http://www.lex.uz - O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi sayti.
11. http://www.edu.uz – O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi sayti.
12. http://www.mf.uz - O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi sayti.
13. http://www.norma.uz – Axborot-huquqiy portal
14. http://www.ifac.org – Xalqaro buxgalterlar federatsiyasi sayti
15. http://www.ziyonet.uz – Ta’lim portali sayti
16. O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining Statistik byulleteni, 2019 yil, Toshkent.
17. Shodmonov Sh.Sh., G’ofurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik; O’zbekiston Respublikasi oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: IQTISOD-MOLIYA, 2010.
18. www.cbu.uz – O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy veb-sayti;
19. www.minfin.uz - O’zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligining rasmiy veb-sayti.
20. www.bankir.uz - norasmiy veb-sayt.
21. www.lex.uz - O’zbekiston Respublikasi Milliy qonunchilik tizimining veb-sayti.
22. www.bis.org – Xalqaro Bazel Qo’mitasining rasmiy veb-sayti.
23. www. wikipedia.org – Global internet tarmog’i ensiklopediyasi.
24. www.adb.org – Osiyo Taraqqiyot Bankining rasmiy veb-sayti.
25. www.imf.org – Xalqaro Valyuta Fondining rasmiy veb-sayti.1


2.

3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


Download 0.57 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page