Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti iqtisodiyot kafedrasi,,iqtisodiyot nazariyasi


-rasm. O’zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan kredit tashkilotlari sonining o’zgarish dinamikasi (2018-2020 yillar oralig’i)15Download 0.57 Mb.
Page9/15
Date28.03.2024
Size0.57 Mb.
#63948
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
1 Bulutli va blokcheyn texnologiyalari bilan ishlash
3-rasm. O’zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan kredit tashkilotlari sonining o’zgarish dinamikasi (2018-2020 yillar oralig’i)15
2019 yilda bank tizimida amalga oshirilgan izchil va aniq maqsadli islohotlar banklar kapitallashuv darajasi va depozit bazasining yuqori sur’atlarda o’sishiga imkon berdi va natijada bank tizimining moliyaviy barqarorligi mustahkamlanib, moliyaviy vositachilik roli kengaydi hamda ko’rsatilayotgan bank xizmatlari sifati yanada oshdi.
Bank tizimining moliyaviy barqarorligi va rivojlanishi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 7 yanvardagi PQ-1464-sonli Qarori bilan tasdiqlangan indikatorlar tizimiga asosan tahlil qilinganda, bank tizimining barcha ko’rsatkichlari «yuqori darajada»gi indikator baholariga muvofiq kelmoqda.
Xususan, bugungi kunda bank tizimi kapitalining monandlik darajasi 23,0 foizni tashkil etmoqda. 2020 yilning 1 mart holatiga ko’ra, banklarning umumiy I darajali kapitali 47,9 trln. so’mdan oshib ketdi (4-jadval).
4-jadval
Bank tizimi jami kapitali monandlilik darajasi16

Ko’rsatkichlar nomi01.01.2020 y.

01.03.2020 y.

mlrd. so’m

ulushi, foizda

mlrd. so’m

ulushi, foizda

I darajali kapital

43 659

83,2%

47 912

88,8%

Asosiy kapital

43 622

83,1%

47 874

88,7%

Qo’shimcha kapital

38

0,1%

38

0,1%


Download 0.57 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page