Innehållsförteckning Tekniska Utbildningar DatakommunikationDownload 0.65 Mb.
Page1/23
Date28.01.2017
Size0.65 Mb.
#10227
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Innehållsförteckning Tekniska Utbildningar

1. Datakommunikation

1.1 Datacom Basics 1

1.2 Datacom Basics 2

1.3 Datacom & TCP/IP

1.4 ATM

1.5 IP över ATM

2. TCP/IP

2.1 TCP/IP Grunder

2.2 TCP/IP Routing

2.3 IPv6

2.4 VoIP

2.4.1 Going into business with VoIP the Calltoall way

2.4.2 VoIP business the Calltoall way

2.5 VideoIP

3. Nätverkstjänster

3.1 Routed & Gated

3.2 DHCP/bootp & rarp

3.3 Named & Bind

3.4 NIS/NIS+ & YP

3.5 LDAP

4. Datasäkerhet

4.1 Datasäkerhet grunder

4.2 Datasdäkerhet på djupet

4.3 PF brandvägg

5. Programmering

5.1 C-Programmering grunder

5.1.1 C++ Programmering

5.1.2 C++ Programmering fördjupning

5.2 Java programmering

5.2.1 Javakurs introduktion

5.3 Perlscript

5.4 PHP & MySQL grunder

5.5 Shellscriptsprogrammering

5.6 SQL Language

5.7 ASP.NET grunder

6. Unix

6.1 Unix grundkurs

6.1.1 RedHat Linux Power User

6.1.2 RedHat / AIX Unix kickstart

6.1.3 Solaris grundkurs

6.2 Unix sysadmin grund

6.2.1 Solaris sysadmin 1

6.2.2 Solaris sysadmin 2

6.2.3 Linux RedHat sysadmin 1

6.2.4 Unix sysadmin & cluster

6.2.5 SuSE Unix sysadmin

   1. Solaris Cluster + Veritas Volume manager


6.2.7 RedHat Admin Kickstart

6.3 Unix sysadmin fortsättning

6.4 Unix nätadmin

6.4.1 Linux Netadmin SuSE & RedHat

6.5 Unix datasäkerhet

6.5.1 Linux site Security

7. Microsoft relaterade

7.1 MS-DOS kurs

7.2 Windows NT workstation

7.3 Windows NT server

7.4 Internet Information Server

7.5 MS-TCP/IP Server 2003 network infrastructure

7.6 Server 2003 basics

7.7 ExchangeFörord


Detta är en samling av de flesta kurserna som tillverkats och körts av Ingenjörsfirman Steen senare vid namn Firman Steen och nu vid namn U Education eller Unix Education LTD.
Samlingen är brokig och har tillkommit över en period sedan 1996 för att därefter ständigt uppdateras och ändras. Kurserna är på Svenska eller Engelska, de flesta grundkurser är på Svenska.
Till varje kurs som beskrivs nedan har ovan nämnda företag utvecklat ett komplett material med powerpointar, föreläsningsanteckningar i form av en liten bok samt övningsuppgifter. Dessutom rekomenderas till varje kurs ett antal böcker som varje elev skall ha samt ”klassrums referenser”

1. Datakommunikation


Innan du börjar arbeta med datorer i nätverk kan det vara en god ide att lära sig litet om teknologin och tankarna bakom, kurserna sträcker sig från nybörjaren till den erfarne utvecklaren eller administratören.

Datakommunikation, ett stort område. Många av oss i denna branchen började sin karriär med fidonet, ett ideellt nätverk med stor spridning världen över, under 80 och 90-talet, vilken kopplade samman BBS:er. Fidonet symboliserades med en liten tidningsbärande hund. Vi har fem kurser med olika nivå och inriktning.


1.1 Datacom Basics 1

Info (3 dagar )

Denna grundkurs riktar sig till den som inte har några förkunskaper i datorkommunikation men vill lära sig dess grunder.Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Teori varvas med praktik under kursens gång, diplom erhålls efter kursens slut.

Förutsättningar för Datacom grunder


Denna grundkurs riktar sig till den som inte har några förkunskaper i datorkommunikation men vill lära sig dess grunder. Vi har noterat att det inte är tekniken som är det svåraste, det är språket som är tillkrånglat. Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare.
Kursen anses vara krävande och håller ett högt tempo, den förutsätter dock inte förkunskaper i datorkommunikation. Två dagar ägnas åt grundläggande datakom och tre dagar till grundförståelsen för TCP/IP.
Kursens dokumentation och labbar är på Engelska, det medföljer också en ordbok på slutet av kursdokumentationen.
Kursmaterialet består i en CD skiva som kostar 50:- eller en pärm som kostar 250:-, det är självkostnadspriser. För den som är litet orolig över Engelskan, kan lugnt vara med på föreläsningarna ändå. Som komplement till vår omfattande dokumentation kan någon trevlig Svensk bok väljas, ”Lokala Nät” är ett sådant exempel.
Kursen är neutral och passar för följande plattformar; Unix, Windows familjen, Novell Netware, Macintosh och BeOS. Medföljande programvaror passar dock enbart för Unix med gcc kompilator samt Windows familjen.
Efter fullbordad kurs erhålles ett Diplom med huvudmomenten införda.
De teoretiska föreläsningarna börjar klockan 09.00 och pågår till lunch runt 12.00 de återupptas klockan 13.00 och avslutas senast kl. 16.00. Föreläsningarna är indelade i pass om mellan 30 till 60 minuter med småpauser på 5-10 minuter.
Frukost mellan avses mellan 10.00 och 10.20. Notera dock att det inte är alla dagar som föreläsningarna påbörjas efter lunch och avslutas senast klockan 16.00, det är de yttre gränserna. Där det förekommer laborationer planeras dessa där det så är möjligt på eftermiddagarna. (Förmiddagar föreläsningar, Eftermiddagar labbar)
Nedan följer ett förslag på kursupplägg, naturligtvis kan den anpassas exakt efter era behov med era produkter som fokus. De nämnda momenten är också kapitel i vår kursdokumentation.
Kurs Planering Datacom grunder
Datacom
Dag 1 Teori

 • Introduction to Datacom

 • The physical media, what is an interface.

 • Bandwidth and Speed.

 • Defining the Lan, Man and Wan.

 • OSI-7 model.

 • Network models.

 • The IEEE802 family of standards.


Övningar

 • Cables and Connectors examination.

 • Where to find your computers network interface.


Dag 2 Teori

 • Ethernet family and CSMA/CD

 • (TokenRing family) Focus is on Ethernet

 • ATM introduction.

 • Connectivity and Segmentation.

 • The components in the Lan.

 • Defining the Repeater, Bridge/Switch and Router.

 • VLANs

 • Network Design., How to build Lan’s, some advices.

 • Documenting networks.
Download 0.65 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
The database is protected by copyright ©ininet.org 2022
send message

    Main page