Mavzu: Muhandislik tizimlarini tizimli avtomatlashtirilgan loyihalasDownload 38.95 Kb.
Page3/3
Date24.03.2024
Size38.95 Kb.
#63924
1   2   3
22 Amaliy mashg\'ulot
4.3. Loyihalash jarayoni sxemasi.
Bu loyihalash jarayoni quyidagi yig‘indi bilan echiladi: Bu jarayon 6-rasmda ko‘rsatilgan. Loyihalash jarayoni Ttni qayta ishlash bilan boshlanadi.
Har bir struktura varianti uchun parametrlar optimizatsiyasi kuriladi. CHunki baholanish optimallash paytida yoki optimallash holatiga yakin bo‘lgan ichki parametrlar bajariladi. Uz navbatida optimallash har xil yo‘llar orqali analiz qilish imkoniyatin yaratib beradi. Agar bir qancha variant strukturalari ishlash jaraeni kelishilgan zaxirasi bilan oldindan ishlab chiqilgan bo‘lsa, bu holda topshiriq ishlab chiqilgan. Natijada loyihalash bloki texnik xujjatlarda tuldiriladi va TT elementlar bloki ishlab chiqiladi [2].
Har bir model’ ob`ektini o‘zida struktur varianti mavjud (ris 6).
Bu model’ mashinali loyihalashda matematik yoki mahsulotni eksperimen’tlashda fizik holatda bo‘lishi mumkin. Model’ ob`ektga nisbatan adekvatlik holatda bo‘lishi kerak . Sanokli hollarda modelning element parametrlari kulda hisoblanadi yoki taxminiy bu bila injenerning maxoratiga bog‘liq . Keyingi model analizini tekshirishda ishlash jarayonida olingan natijalar parametrli optimizatsiyada tekshiriladi. Agar ishlash printsipi optimizatsiya jarayonida bajarilmasa, u holda model’ parametrlariga o‘zgartirishlar kiritamiz va model’ boshqadan kuzatiladi. YUqorida kuzlangan natijaga erishilgach, yakuniy jarayonga utiladi. Aks holda bila variant strukturasiga o‘tishga to‘g‘ri keladi. Agar pribor ko‘pgina struktur variantlarda ham muvaffakiyatli chikmasa , u holda pribor TT ning ishlab chiqish blokida ko‘rib chiqiladi.
6-rasmda sxemasida tipik jarayon proeklangan, lekin aniq hollarda bu ham to‘g‘ri chiqmasligi mumkin. SHunday qilib, parametrlarni optimallashtirish masalalarni hal qilishga nisbatan, diskret ob`ektlarni ishlab har bir variantni baholash yanada soddaroq vositalar bilan hal qilinadi. Ba`zi hollarda blokning strukturasi ba`zi manbalardan ma`lum yoki berilgan bo‘lishi mumkin. (6-rasm sxemalaridagi strukturani sintez qilish protsedurasi bunday mustasno).
6- rasmda sxema bo‘yicha protsedurani loyihalash jarayoni iteratsion tavsifga bog‘liq tarzda turlicha bajarilishi mumkin. Odatda birinchi iteratsiyalarda blok nisbatan kamroq e`tibor bilan tahlil qilinadi. Masalan, ishga yaroqlilik shartlarining bajarilishini tekshirish faqat nominal rejimda o‘tkazilishi mumkin. Oxirgi iteratsiyalarda statik tahlilga etarlicha ko‘p mehnat sarflanadi. Agar, ekstremumga erishish ishga yaroqlilik bersa, parametrlarni optimallashtirish masalasini ichki parametrlarni hisoblashning soddaroq masalasiga almashtirish mumkin.
Download 38.95 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page