O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus talim vazirligiDownload 18.57 Kb.
Date23.05.2022
Size18.57 Kb.
#58867
muqova 11111111111111111

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TALIM VAZIRLIGI

TERMIZ DAVLAT UNVERISITETI HUZURIDAGI XALQ TA’LIMI XODIMLARINI MALAKASINI OSHIRISH VA ULARNI QAYTA TAYORLASH HUDUDIY MARKAZI

“TA’LIM –TARBIYADA INNOVASION TEXNALOGIYALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR”

ILMIY –USLUBIY MAQOLAR TO’PLAMI

TERMIZ -2018
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TALIM VAZIRLIGI

TERMIZ DAVLAT UNVERISITETI HUZURIDAGI XALQ TA’LIMI XODIMLARINI MALAKASINI OSHIRISH VA ULARNI QAYTA TAYORLASH HUDUDIY MARKAZI

“TA’LIM –TARBIYADA INNOVASION TEXNALOGIYALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR”

ILMIY –USLUBIY MAQOLAR TO’PLAMI


To’plamda nashr etilgan maqolardagi malumotlarning haqqoniyiyligiga mualliflar ma’suldir.


Ushbu yo’plam quydagi yo’nalishlar :Ta’lim-tarbiya jarayoniga pedagokik psixalogik yondoshuvlar ,ta’limda innovatsion texnalogiyalar va masofaviy ta’lim ,pedagoklarning o’quv tarbiyaviy ishlarini amalga oshirishda horijiy tajribalarda foydalanish,pedagokik hodimlarni qayta tayorlash va ularning malakasini oshirish tizimidagi innovatsion yondoshuvlar mavzusidagi masalar yoritilgan hamda muxokama etilgan.

MA’SUL MUHARRIRLAR:
f.f.n.dods. B.Murtazayev.
f.f.n.dods. P.Alimov
TASHKILIY QO’MITA :
b.f.d.prof. SH.Xurramov.
b.f.d.prof .X .Jumaev.
p.f.n.dods. A.Kenjaboev.
p.f.n.dods.M. Bozorova.
p.f.n.dods.A.Raxmatullaev.
p.f.n.dods.Salomov.
p.f.n.dods.Q. Boymirov.
p.f.n.dods.Q.Qodirov.
KIRISH
Mustaqil yurtimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari ,avvalo. Vatanimiz mustaqiligi va ozodligi tufayli shuningdek yurtboshimiz tomonidan ishlab chiqilgan harakatlar strategyasing naqadar xayotiy zamin ustiga qurulganligining samarasi sifatida bugun o’z natijasini bermoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli isloxotlar jarayoni xayotimizning barcha jabxalarini qamrab olib xalqimizning asrlar davomida orzusiga aylangan obod turmush, faravon xayot, bebaxo tinchlik , farzandlar kamoli singari ezgu maqsadlarga erishishimizda bosh omil bo’lmoqda.Yurtumizning dunyoning rivojlanayotgan davlatlari qatoriga kirishi, xalqimiz turmush sifat darajasing kundan kunga oshib borishi xar tomonlama yetuk va barkamol avlodning unib o’sishi uchun bugun barcha imkonyatlar mavjud. Anashu imkonyatlarning eng ulug’i bu-tincligimiz , birdamligimiz va bugungi kunda roziligimiz ertangi kunga bo’lgan ishonchimiz deb bilaman.
Harakatlar strategyasi ijrosini taminlash hamda yurtimizda “Faol tadbirkorlik ,innovatsion g’oyalar va texnalogiyalarni qo’lab –quvatlash yili’’deb nomlanishi xam mazkur sohadagi ishlardi tizimli yo’lga qo’yishda muhim ahamyat kasb etadi.Prezintetimiz SH.Mirziyoyev 2017 yil 22 dekabrdagi Oliy Majlisga Murojotnomasida qaydb etilganidek , ‘’Bugun biz davlat va jamiat xayoting barcha soxalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo’liga o’tmoqdamiz Bu bejiz emas ,albatta. Chunki zamon shidat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi ? Yangi fikr , yangi g’oya innovatsiyaga tayangan davlat yutadi .Innovaytsiya -bu kelajak degani . biz buyuk kelajagimizni bugundan boshlaydigan bo’sak uni aynan innovatsion g’oyalar, innovatsion yondoshuv asosida boshlashimiz kerak.
Unda belgilangan vazifalar doirasida globbalashuv va axborot kommunimikatsiya taxnalogiyalari jadal rivojlanib borayotgan bugungi sharoitda , yoshlarga oid siyosatini shaklantirish va amalga oshirish yoshlarni huquq va erkinliklari va ulardan foydalanish kafolatlarini taminlash xaqaro standartlar asosida ta’lim olish, innovatsion texnalogiyalarni, izlashlar va ig’or tajribalar almashuvini bo’yicha, hamkorlikni amalga oshirish ,yoshlarning o’gu tafakurini marifat asosida shaklantirish va tarbiyalashga qaratilgan massalar ham nazarda tutulgan. Ushbu to’plamdagi maqollar ‘’Faol tadbirkorlik innovatsion g’oyalar va texnalogiyalarni qo’lab-quvvatlash yil’’ davlat dasturida belgilangan maqsad va vazifalarni amalyotga tadbiq qilishga xizmat qiladi.
Download 18.57 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page