PptxGenjs presentationDownload 4.66 Mb.
Date29.03.2024
Size4.66 Mb.
#63960
Kuba

Kirish
Kuba 1945-1991 yillarda muhim siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlarga guvoh bo'ldi. Ushbu bo'limda biz asosiy voqealar, rahbarlar va mafkuraning ushbu Karib orolidagi odamlar hayotiga ta'sirini ko'rib chiqamiz.
Shuningdek, biz Kuban inqirozining ta’sirini, ijtimoiy islohotlarni va bu davrda qabul qilingan muhim siyosiy qarorlarni muhokama qilamiz. Bu vaqtda Kuba tarixiga ta’sir qilgan ichki va xalqaro voqealar ko’rib chiqiladi.
Nazarov Islom tayorladi
Siyosiy kontekst
Urushdan keyingi yillar
Ikkinchi jahon urushi tugaganidan keyin Kuba yangi dunyo tartibini o'rnatish bilan bog'liq siyosiy o'zgarishlarga duch keldi. Bu mamlakatdagi ichki siyosiy jarayonlarga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.
SSSR qo'llab-quvvatlashi
Kuba yaratilganidan keyin Sovet Ittifoqidan yordam olgan birinchi davlatlardan biri bo'ldi. Bu siyosiy aloqalarning mustahkamlanishiga va sovetlarning mintaqadagi ta’sir doirasining kengayishiga olib keldi.
Inqilobiy harakatlar
1945-1991-yillarda Kuba bir qator inqilobiy harakatlarning markaziga aylandi, bu esa oʻz navbatida mamlakat siyosiy tuzilishiga taʼsir koʻrsatdi va mintaqada keskinlikni keltirib chiqardi.
Kastro ma’muriyati siyosati
Fidel Kastro hokimiyat tepasiga kelgach, Kuba siyosiy tizimiga katta o‘zgarishlar kiritdi, o‘z mavqeini mustahkamladi va orolda kommunizm g‘oyalarini mustahkamlovchi siyosatni amalga oshirdi.
Iqtisodiy rivojlanish
  • Taraqqiyotning yangi yo‘nalishlari: 1945-1991-yillarda Kuba iqtisodiyotida jiddiy o‘zgarishlar yuz berdi, jumladan, jamoa xo‘jaligiga o‘tish, sanoat va qishloq xo‘jaligini milliylashtirish, iqtisodiyotda davlatning rolini kuchaytirish.
  • Tashqi savdo: Kuba ko'plab sotsialistik va rivojlanayotgan mamlakatlar bilan savdo aloqalarini o'rnatdi, ammo uning iqtisodiyoti o'z tovarlari uchun keng bozorlar yo'qligi sababli muammolarga duch keldi, bu esa import qilinadigan neft va oziq-ovqatga qaramlikka olib keldi.
  • Ta’lim va sog’liqni saqlashga investitsiyalar: Inqilobdan keyingi davrda ta’lim va sog’liqni saqlash tizimini rivojlantirishga katta investitsiyalar kiritildi, bu esa analfavitizmning pasayishiga va aholiga tibbiy yordam ko’rsatishning yaxshilanishiga olib keldi. .

Ijtimoiy o'zgarish
1
Turmush tarzini o’zgartirish
Kommunistik tuzum o'rnatilgandan so'ng Kuba xalqi o'z turmush tarzini o'zgartirishga duch keldi. Davlat hayotning kundalik jabhalariga faol aralasha boshladi, jamoaviy tadbirlar uyushtirdi va tenglik mafkurasini joriy qildi. Bu ko'plab odamlarning qishloqlardan shaharlarga ko'chishiga va an'anaviy oilaviy hayotning kommunistik me'yorlarga muvofiq qayta formatlanishiga olib keldi.
2
Ta’lim va sog’liqni saqlash sohasidagi o’sish
Kommunistik hukumat ta’lim va sog’liqni saqlashga tayandi, bu esa bepul ta’lim va tibbiy yordamning tarqalishiga olib keldi. Bu aholining savodxonlik darajasini va umumiy salomatligini sezilarli darajada yaxshilash imkonini berdi, bu esa o’z navbatida fuqarolarning hayot sifatiga ta’sir qildi.
3
Ijtimoiy tuzilmaning o’zgarishi
Kommunistik tuzumning o’rnatilishi davri mamlakat ijtimoiy tuzilishida ham o’zgarishlarga olib keldi. Aristokratiya va burjuaziyaning ta’siri sezilarli darajada kamaydi, ishchilar sinfi va dehqonlar ta’lim va rivojlanish uchun ko’proq imkoniyatlarga ega bo’ldi. Bu mamlakat ichidagi hokimiyat va ijtimoiy munosabatlar dinamikasini o’zgartirdi.
Tashqi aloqalar
1945 yildan 1991 yilgacha Kuba o'zining tashqi aloqalarini faol rivojlantirdi va jahon sahnasida muhim rol o'ynadi. Oroldagi sotsialistik rejim ko'plab mamlakatlarning e'tiborini tortdi va turli reaktsiyalarga sabab bo'ldi. Kuba boshqa sotsialistik davlatlar bilan munosabatlarni mustahkamlash bilan bir qatorda turli mamlakatlar bilan ham diplomatik aloqalarni rivojlantirdi, bu uning ta'sirining kengayishiga yordam berdi. Kuba o'zining faol tashqi siyosati tufayli o'sha davrdagi ko'plab xalqaro tadbirlarning asosiy ishtirokchisiga aylandi.
Inqilob va kommunistik tuzumning o’rnatilishi
1
1959 yil inqilob
Fidel Kastro va Ernesto Che Gevara Batistaning diktatorlik rejimini ag'darishdi.
2
ta'sis majlisi
Kuba Konstitutsiyasining qabul qilinishi, sotsialistik davlatning barpo etilishi
3
Leninning hayot yo'li
Kommunistik mafkura va ijtimoiy tenglikni mustahkamlash kampaniyalari
1945-1991 yillarda Kubada kommunistik rejim o’rnatilishiga olib kelgan muhim siyosiy o’zgarishlar yuz berdi. Fidel Kastro va Ernesto Che Gevara boshchiligidagi 1959 yilgi inqilob diktatorlik Batista rejimini ag‘darib, ta’sis majlisi va Kuba Konstitutsiyasining qabul qilinishiga zamin yaratdi. Bu orolda sotsialistik davlat barpo etilishining boshlanishi edi.
Keyingi yillarda kommunistik mafkura va ijtimoiy tenglikni mustahkamlash, lenincha turmush tarziga yo’naltirilgan kampaniyalar olib borildi. Muhim madaniy va ijtimoiy o’zgarishlar bu davrning ajralmas qismiga aylandi.
Inqirozlar va mojarolar
Berlin inqirozi
1961 yilda Sovet Ittifoqi Sharqiy va G’arbiy Berlinni ajratuvchi Berlin devorini qurdi. Bu Sovet Sotsialistik Respublikalari Ittifoqi va G’arb o’rtasidagi keskin munosabatlarga olib keldi, siyosiy muhitda jiddiy ziddiyatlarni keltirib chiqardi.
Kuba raketa inqirozi
1962 yilda AQSh va Sovet Ittifoqi tarixdagi eng katta yadroviy inqirozga duch keldi. Kubada Sovet jangovar kallaklari topilgandan so’ng, dunyo yadro urushi yoqasida edi, bu xalqaro munosabatlarda qarama-qarshilik va tanqidiy lahzalarning kuchayishiga olib keldi.
Fors ko’rfazi chegarasi
Sovuq urush davrida Fors ko’rfazi mintaqasidagi to’qnashuvlar AQSh va Sovet Ittifoqi o’rtasidagi munosabatlarning keskinlashishiga olib keldi, AQSh Harbiy-dengiz kuchlarining portlashdan himoyalangan mina esminetsi va ochiq qurolli mojaroga olib kelishi mumkin bo’lgan voqealar.
Tushkunlik va o’zgarish davri
Iqtisodiy o’zgarishlar
1991 yil davomida Kuba iqtisodiy tayanchning asosiy manbai bo’lgan Sovet tizimining qulashi tufayli jiddiy iqtisodiy muammolarga duch keldi. Ushbu qo’llab-quvvatlovchi omilning yo’qolishi inqirozga va iqtisodiy muammolarning keskin keskinlashishiga olib keldi. Davr tovar ayirboshlash hajmining qisqarishi, tovar taqchilligi, shuningdek, aholining ijtimoiy ta’minotining yomonlashuvi bilan tavsiflangan.
Ijtimoiy o’zgarish
Iqtisodiy tanazzul Kubaning ijtimoiy sohasiga ham ta’sir qildi. Turmush darajasining pasayishi, ishsizlikning o’sishi va aholini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlash dasturlarining qisqarishi umumiy farovonlikning pasayishiga olib keldi. Bu jamiyatdagi ijtimoiy tenglik va barqarorlikka katta ta’sir ko’rsatdi.
Siyosiy o’zgarishlar
Iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar Kubaning siyosiy tizimida g'alayon va o'zgarishlarga olib keldi. Bu davrda siyosiy islohotlar talablari kuchayib, jamiyat va siyosiy tizimni demokratlashtirish talablari ortdi.
Xulosa
Kuba 1945-1991 yillarda siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatdi. 1959 yilgi inqilob va kommunistik tuzum o'rnatilgandan so'ng, mamlakat davlat ichida ham, xalqaro maydonda ham bir qator muammolar va qarama-qarshiliklarga duch keldi.
Qiyinchiliklarga qaramay, Kuba faol tashqi siyosat olib bordi va jahon miqyosidagi ko'plab tadbirlarda ishtirok etdi. 1991-yildan boshlangan tanazzul va o‘zgarishlar davri mamlakat taraqqiyoti va boshqa davlatlar bilan munosabatlariga ham katta ta’sir ko‘rsatdi.
Xulosa qilib aytganda, 1945 yildan 1991 yilgacha bo’lgan davr Kuba uchun ham milliy, ham xalqaro miqyosda muhim o’zgarishlar davri bo’ldi. Siyosat, iqtisod va jamiyatdagi bu o‘zgarishlar mamlakat tarixida va butun jahon siyosatida doimiy iz qoldirdi.
1945 yildan 1991 yilgacha Kuba hayotning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatadigan muhim o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Bu yillar siyosatda, iqtisodiyotda, ijtimoiy sohada, tashqi aloqalarda o‘z izini qoldirdi. Kommunistik tuzum o'rnatilgandan so'ng Kuba turli inqiroz va to'qnashuvlarga duch keldi va bu davrning so'nggi yillarida tanazzul va o'zgarishlar davriga ham ta'sir qildi.
Qiyinchiliklarga qaramay, bu davr mamlakatning zamonaviy holatiga ta’sir ko’rsatgan ko’plab saboqlar va tajribalarni olib keldi. Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, Kubaning 1945-1991 yillardagi tarixi ushbu ajoyib mamlakat xalqi engib o’tgan qiyinchiliklarni to’liq tushunishni rivojlantirish uchun o’rganish va tushunish uchun muhim mavzu bo’lib qolmoqda.
Download 4.66 Mb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page