SlaytlardanDownload 10.77 Kb.
Date15.06.2024
Size10.77 Kb.
#64406
SAYFIDDINOV QAMARIDDIN

1.Malum bir o’lchamga ega bolgan muloqot varaqlari bu nima?
A)Slayt B) Animatsiya C)Power point D) to’g’ri javob yo’q
2 Slaytlardan iborat prezintatsiya yaratish usullarini taxrirlash ketma ketligini ko’rish va
bezagini berishdir?
A)Taqdimot tuzish B) Animatsiya C) Pusk D)Slayt
3.Slayt ichiga obyekt va rasmlarni o’rnatish uchun qaysi bo’limdan kerakli maket tanlab olinib ekranga o’rnatiladi?
A)Sazdat slayt B)prezintatsiya C)pusk D)power point
4………………….Bu slaytlarni namoyish qilish va ko’rsatishda ularni samaradorligini oshirish tovush rang matn va harakatlanuvchi effektlar yig’indisidan iborat?
A)Animatsiya B)dakument power point C)Taqdimot tuzish D)slayt

 1. Muloqot darchasi necha bo’limdan iborat?
  1. 4 B) 5 C) 6 D) 7


 2. Visual Basic dasturlash tili obyektlarga mo’jallangan kompanentga moljallangan til qachon yaratilgan?
  1. 1991 B)1992 C)1993 D)1994


 3. Microsoft excelning asosiy ish sohasi bu nima nima?

  1. ishchi kitob B)ishchi ruchka C)ishchi daftar D)to”g’ri javob yoq

8…………………..u yoki bu operatsiya bajarilishidan avval unda qaysi katakchalar ishtirok etishini korsatish uchun ishlatiladi?

   1. Ajratish B)manzil C)kitob D)nom

 1. Ish varagining bin necha belgilangan katakchalaridan iborat boladi?

  1. katakchalarning ajratilgan diapazoni B) nom C)ish kitobi varaqlari

 2. deganda bir necha ish varaqlarini va diagramma varaqlarini bir biriga boglash tushuniladi?

  1. aloqa B)ilova C)jadval D)katakcha

 1. ish varagining eng kichik tarkibiy birligi bu nima?

  1. katakcha B) Ilova C)jadval D) aloqa

 2. ustun va qatorlar boyicha tartiblangan malumotlar nima deb nomlanadi?

  1. jadval B) Katakcha C)KITOB D) Nom

13 ekranga ochilgan jadval fayllarini ekranda yoma yon qilib joylashtirib beradi?

A)PRBOM B)OKHO C) TOGRI JAVOB YOQ


 1. Belgilangan bolakdagi ladval malumotlari shriftlarini ogma ko’rinishga keltiruvchi tugmacha………….
  1. K B) A C) H D) M


 2. BIG DATA atamasi qachon vuludga kelgan?
  1. 2008 B) 2009 C) 2010 D)2011


 1. JUDA KATTA HAJMDAGI bir jinsli bolmagan va tez tushadigan raqamli malumotlar bu nima?

  1. BIG DATA B)excel C )To’g’ri javob yo’q 17.internet orqali sotib olish va sotish bu ?

 1. Elektron tijorat B) mobile internet C)IJTIMOIY aloqa

 1. nechanchi yilda bulutli tehnalogiyalar dunyo miqyosida keng tarqaldi?
  1. 2008 B) 2009 C) 2010


 2. Insonning dastur bilan va dasturning inson bilan ozaro muloqoti bu ? A)foydalanuvchi interfeysi B) Tizim muloqoti C)Axborot muloqoti D)tizim interfeysi 20.Bironbir voqea haqidagi batafsil xabar yoki malumot bu nima ?

  1. Axborot B)QAYTNOMA C) TO’G’RI JAVOB YOQ

0)
Download 10.77 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page