Tama ang Pilipinas ay Multiligguwal na bansa dahil marami itong mga wika. TamaDownload 0.93 Mb.
Date10.03.2023
Size0.93 Mb.
#60857
Tekstong Impormatibo

!
1. Ang wika ay ginagamit bilang tulay sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtalastasan.
TAMA
2. Ang Wikang batayan sa pagpili ng wikang Pambansa ay kombinasyong ng maraming katutubong wika sa Pilipinas.
MALI
3. Ang wikang Ybanag ay isang diyalekto.
TAMA
4. Ang Pilipinas ay Multiligguwal na bansa dahil marami itong mga wika.
TAMA
5. Ang Komisyon sa wikang Filipino ay ahensiya ng pamahalaan upang linangin, pag-aralan, at paunlarin ang wikang Pambansa at lahat ng mga katutubong wika sa pilipinas.
TAMA
PAGBASA
-pakikipagtalastasan
-proseso
-kasanayan
Sangkap ng
PAGBASA
 • Babasahin
 • Awtor
 • Mambabasa

Apat na
Hakbang
ng
PAGBASA
Apat na
Hakbang
ng
PAGBASA
PERSEPSIYON
- sa mga salita o yunit ng mga salitang ginamit sa akda
Apat na
Hakbang
ng
PAGBASA
KOMPREHENSIYON
- Sa mga salita ayon sa kontekstong kahulugan ng mga ito.
Apat na
Hakbang
ng
PAGBASA
REAKSIYON
-reaksiyon ng mambabasa sa akda upang makapagbigay ng kaniyang saloobin;pagsang-ayon o di pagsang-ayon.
Apat na
Hakbang
ng
PAGBASA
INTEGRASIYON
- Paglalapat ng mambabasa sa tunay na buhay ng kaniyang natutuhan hinggil sa kaniyang binasa.
TEKSTONG
IMPORMATIBO
-isang uri ng babasahing di-piksyon. Ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon o magpaliwanag nang malinaw at walang pagkiling tungkol sa iba’t ibang paksa.
-Layunin nitong magbigay ng mahalagang impormasyon upang alisin o linawin ang mga agam-agam na bumabalot sa isipan ng mambabasa kaugnay sa isang paksa o isyung tinatalakay.
KAHULUGAN
TEKSTONG
IMPORMATIBO
Layunin ng may-akda
Maaring magkakaiba ang layunin ng may akda sa pagsulat ng tekstong impormatibo:
mapalawak, maunawaan, matuto, o maglahad.
Mga Elemento ng
Tekstong Impormatibo
TEKSTONG
IMPORMATIBO
Pangunahing Ideya
-dagliang inilalahad ang tekstong impormatibo
-pamagat sa bawat bahagi o tinatawag na organizational markers
Mga Elemento ng
Tekstong Impormatibo
TEKSTONG
IMPORMATIBO
Pantulong na Kaisipan
-paglalagay ng mga angkop na pantulong ng kaisipan o detalye.
Mga Elemento ng
Tekstong Impormatibo
TEKSTONG
IMPORMATIBO
 • Paggamit ng mga nakalarawang interpretasyon


 • Larawan
 • Guhit
 • Chart
 • Dayagram
 • Talahanayan
 • Timeline

Mga istilo sa pagsulat, kagamitan/ sangguniang magtatampok sa mga bagay na binibigyang-diin:
TEKSTONG
IMPORMATIBO
Pagbibigay-diin sa mahalagang salita sa teksto
 • Nakadiin
 • Nakahilis
 • Nakasalungguhit
 • Nalagyan ng panipi

Mga istilo sa pagsulat, kagamitan/ sangguniang magtatampok sa mga bagay na binibigyang-diin:
TEKSTONG
IMPORMATIBO
 • Paglalahad ng totoong pangyayari/kasaysayan

 • - Inilalahad ang mga totoong pangyayaring naganap sa isang panahon o pagkakataon.

Uri ng Tekstong
Impormatibo
TEKSTONG
IMPORMATIBO
 • Pag-uulat Pang-impormayon

 • - Nakalahad ang mahahalagang kaalaman o impormasyon patungkol sa tao, hayop, iba pang bagay na nabubuhay gayundin sa mga pangyayari sa paligid

Uri ng Tekstong
Impormatibo
TEKSTONG
IMPORMATIBO
 • Pagpapaliwanag

 • -nagbibigay paliwanag kung paano o bakit naganap ang isang bagay o pangyayari.

Uri ng Tekstong
Impormatibo
Download 0.93 Mb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page