Til va yozuv masalalariDownload 21.23 Kb.
Page5/5
Date14.03.2024
Size21.23 Kb.
#63854
1   2   3   4   5
Til va yozuv masalalari-fayllar.org
Tayanch so‘z va iboralar: yozuv, turkiy yozuvlar,uyg`ur yozuvi,arab yozuvi,lotin yozuvi,kirill yozuvi, piktografik yozuv,logografik yozuv,iyeroglifik yozuv, ideagrafik yozuv, mixsimon yozuv,fonografik yozuv,fonetik yozuv,morfologik yozuv,shakliy yozuv.
Mаvzu bo‘yichа sаvоllаr
1.Eng qadimgi turkiy yozuvlar haqida ma`lumot bering.
2. Uyg`ur yozuvi qaysi davrlarni o`z ichiga oladi?
3.Yozuv dastlab qayerda paydo bo‘lgan ?
4. Shakliy yozuv deb nimaga aytiladi?
5.Qanday yozuv turlarini bilasiz?
6. Yangi o‘zbek yozuvining imlo qoidalari qachon tasdiqlangan?

Foydalanilgan adabiyotlar
1.Abdurahmonov G`., Rustamov H.Ona tili.10-11 sinflar uchun darslik –T., 1997.
2.Asqarova M va boshqalar .Ona tili.-T.,1997 .
3.Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –T.:Talqin, 2005
4.Mahmudov N.,Madvaliyev A.,Mahkamov N.O`zbek tilida ish yuritish.-T,1990.
5.Muhiddinova X.., Salisheva Z..,Po‘latova X.O‘zbek tili(oliy ta’lim muassasalari rus guruhlari uchun darslik).–Toshkent.O‘qituvchi, 2012.
6.Nurmonov A va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili-T.,2002 .
7.Nurmonov A., Sobirov A.,Yusupov Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. -T.: Sharq, 2004.
8.Rafiyev A.,G‘ulomova N .Ona tili va adabiyoti.-T., 2002.
9.Turniyozov N.Tilshunoslikka kirish (ma’ruzalar matni). -Samaqarid,2006.
10.Tursunov U,MuxtorovJ.,Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili.-T.:O‘qituvchi,1992.
11.To'xliyev B.,Shamsiyeva M.,Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. -Toshkent, 2006.
12.O‘rinboyev B.O‘ zbek tili so‘zlashuv nutqi sintaksisi masalalari.–T., 1974.
13..https://my.gov.uz/ - Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali

14..https://www.lex.uz. – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.15..http://library.ziyonet.uz/ - ta’lim portali.
http://fayllar.org
Download 21.23 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page