5-mavzu. Talab va taklif nazariyasi. Bozor muvozanati


) talab yoki taklif egiluvchanligi koeffitsienti 1 ga teng (et, etf=1)Download 12.59 Kb.
Page5/5
Date26.10.2023
Size12.59 Kb.
#62412
1   2   3   4   5
Ишлаб чиқариш жараёни ва унинг натижалари Режа-www.genderi.org
2) talab yoki taklif egiluvchanligi koeffitsienti 1 ga teng (et, etf=1).

    • bunday talab yoki taklif «noegiluvchan» yoki «nisbatan noegiluvchan» deb ataladi.


3) talab yoki taklif egiluvchanligi koeffitsienti 1 dan kichik (et, etf<1).
iste'molchi xatti-harakati nazariyasi
iste'molchi tomonidan o'zi uchun turli tovarlarning naflilik darajasining baholanishi iste'molchining afzal ko'rishi deyiladi.

naflilik funksiyasi iste'mol qilinayotgan tovarlar(X,Y)dan olinayotgan naflilikning hosilasini ifodalaydi:


so'nggi qo'shilgan naflilik – muayyan ne'matning navbatdagi birligini iste'mol qilishdan olingan qo'shimcha naflilikdir.
yalpi (umumiy) naflilik so'nggi qo'shilgan naflilik ko'rsatkichlarini jamlash orqali aniqlanadi.
muzqaymoq iste'mol qilishdan olingan so'nggi qo'shilgan va yalpi naflilik

iste'mol qilingan muzqaymoqlar soni


so'nggi qo'shilgan naflilik (MU)


yalpi naflilik (U)


0
1


2
3
4
5
6

-
4


3
2
1
0
-3

0
4


7
9
10
10
7

iste'molchi tovarlarning turli to'plamini xarid qilishda doimo naflilikni maksimallashtirish qoidasiga amal qiladi. bu qoidaning mazmuni quyidagicha bayon etiladi:    • iste'molchi o'zining daromadini shunday sarflashi kerakki, daromad to'liq sarflangan holatda tovarni xarid qilishdan olingan so'nggi qo'shilgan naflilikning tovar narxiga nisbati barcha tovarlar uchun bir xil qiymatga ega bo'lishi lozim, ya'ni:

bu erda:


MU X va Y tovarlarning so'nggi qo'shilgan nafliligi;
P – ularning narxi.
bu qoida iste'molchining muvozanatli holatini ifodalaydi.
befarqlik egri chizig'i ehtiyojlarni bir xil darajada qondirilishini ta'minlovchi iste'mol to'plamlari yig'indisini namoyon etadi.

v
s


v
 a i3
i2
i1
0 a


E'tiboringiz uchun rahmat
http://genderi.org
Download 12.59 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page