Kompyuter injiniringi” fakulteti 810-22 guruh talabasi Hamidov Ahrorning Elektronika va sxemalar fanidan tayyorlaganDownload 0.79 Mb.
Date24.01.2024
Size0.79 Mb.
#63325
Elektronika 1Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalar Universiteti
Farg’ona filiali
Kompyuter injiniringi” fakulteti
810-22 guruh talabasi
Hamidov Ahrorning
Elektronika va sxemalar
fanidan tayyorlagan
2-amaliy ishi


2-AMALIY MASHG’ULOT
1.Elektron sxema simulyatorlari haqida ma’lumot
Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim sohasida yangi vosita va usullarni yaratish imkonini beradi. Bu masalani hal qilishda komputerda laboratoriya amaliyotlarini yaratish eng muhim va murakkab hisoblanadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim sohasida yangi vosita va usullarni yaratish imkonini beradi. Bu masalani hal qilishda komputerda laboratoriya amaliyotlarini yaratish eng muhim va murakkab hisoblanadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim sohasida yangi vosita va usullarni yaratish imkonini beradi. Bu masalani hal qilishda komputerda laboratoriya amaliyotlarini yaratish eng muhim va murakkab hisoblanadi.
Elektrotexnika va elektronikani o’rganish jarayoni sxemalarni tahlil va tadqiq qilish bilan bog`liq. Ushbu jarayonni kompyuter maksimal darajada engillashtirishi kerak. Virtual muhit kompyuterda elektr va elektron sxemalar ustida tajribalar o’tkazish uchun etarli sharoitlar yaratilgan laboratoriyani amalga oshirishi va olinadigan natijalarning aniqligi real sharoitlarda olinadigan natijalar aniqligidan qolishmasligi kerak.
Modellash real jarayonga maksimal darajadi yaqinlashtirilgan bo’lishi, ya`ni, sxemani tuzish, unga o’lchash asboblari va otsillografni Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim sohasida yangi vosita va usullarni yaratish imkonini beradi. Bu masalani hal qilishda komputerda laboratoriya amaliyotlarini yaratish eng muhim va murakkab hisoblanadi.ulash, sxema elementlarining parametrlarini hamda ishlash rejimlarini o’rnatish va natijalarni olish jarayonlarini o’z ichiga olishi kerak. Foydalanuvchiga bunday imkoniyatlarni beruvchi dasturlardan biri Electronics Workbench dasturi – kompyuterda virtual elektron laboratoriya bo’lib hisoblanadi. Unga asos qilib professional modellash dasturi PSPICE olingan bo’lishiga qaramasdan Electronics Workbench dasturi maksimal darajada qulay interfeysga ega. Unda ampermetr, voltmetr, multimetr, generator va ostsillograf kabi tanish asboblarning mavjudligi tadqiqot jarayonining tabiy va tushunarli bo’lishini ta`minlaydi.
Dasturning tarkibida zamonaviy asboblarning mavjudligi foydalanuvchiga oddiydan boshlab juda murakkab tajribalarni o’tkazish imkoniyatini beradi. Bunday vosita o’qitishda ideal bo’lib hisoblanadi, chunki elementlar va asboblar bo’yicha har qanday cheklashlarni olib tashlash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari Electronics Workbench dasturi real elektron va o’lchash asboblari hamda sxemalarni ishlash printsiplarini o’rganish uchun trenajyor vazifasini bajarishi mumkin.
Elektrotexnika va elektronikani o’rganish jarayoni sxemalarni tahlil va tadqiq qilish bilan bog`liq. Ushbu jarayonni kompyuter maksimal darajada engillashtirishi kerak. Virtual muhit kompyuterda elektr va elektron sxemalar ustida tajribalar o’tkazish uchun etarli sharoitlar yaratilgan laboratoriyani amalga oshirishi va olinadigan natijalarning aniqligi real sharoitlarda olinadigan natijalar aniqligidan qolishmasligi kerak.
Modellash real jarayonga maksimal darajadi yaqinlashtirilgan bo’lishi, ya`ni, sxemani tuzish, unga o’lchash asboblari va otsillografni Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim sohasida yangi vosita va usullarni yaratish imkonini beradi. Bu masalani hal qilishda komputerda laboratoriya amaliyotlarini yaratish eng muhim va murakkab hisoblanadi.ulash, sxema elementlarining parametrlarini hamda ishlash rejimlarini o’rnatish va natijalarni olish jarayonlarini o’z ichiga olishi kerak. Foydalanuvchiga bunday imkoniyatlarni beruvchi dasturlardan biri Electronics Workbench dasturi – kompyuterda virtual elektron laboratoriya bo’lib hisoblanadi. Unga asos qilib professional modellash dasturi PSPICE olingan bo’lishiga qaramasdan Electronics Workbench dasturi maksimal darajada qulay interfeysga ega. Unda ampermetr, voltmetr, multimetr, generator va ostsillograf kabi tanish asboblarning mavjudligi tadqiqot jarayonining tabiy va tushunarli bo’lishini ta`minlaydi.
Dasturning tarkibida zamonaviy asboblarning mavjudligi foydalanuvchiga oddiydan boshlab juda murakkab tajribalarni o’tkazish imkoniyatini beradi. Bunday vosita o’qitishda ideal bo’lib hisoblanadi, chunki elementlar va asboblar bo’yicha har qanday cheklashlarni olib tashlash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari Electronics Workbench dasturi real elektron va o’lchash asboblari hamda sxemalarni ishlash printsiplarini o’rganish uchun trenajyor vazifasini bajarishi mumkin.
Elektrotexnika va elektronikani o’rganish jarayoni sxemalarni tahlil va tadqiq qilish bilan bog`liq. Ushbu jarayonni kompyuter maksimal darajada engillashtirishi kerak. Virtual muhit kompyuterda elektr va elektron sxemalar ustida tajribalar o’tkazish uchun etarli sharoitlar yaratilgan laboratoriyani amalga oshirishi va olinadigan natijalarning aniqligi real sharoitlarda olinadigan natijalar aniqligidan qolishmasligi kerak.
Modellash real jarayonga maksimal darajadi yaqinlashtirilgan bo’lishi, ya`ni, sxemani tuzish, unga o’lchash asboblari va otsillografni Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim sohasida yangi vosita va usullarni yaratish imkonini beradi. Bu masalani hal qilishda komputerda laboratoriya amaliyotlarini yaratish eng muhim va murakkab hisoblanadi.ulash, sxema elementlarining parametrlarini hamda ishlash rejimlarini o’rnatish va natijalarni olish jarayonlarini o’z ichiga olishi kerak. Foydalanuvchiga bunday imkoniyatlarni beruvchi dasturlardan biri Electronics Workbench dasturi – kompyuterda virtual elektron laboratoriya bo’lib hisoblanadi. Unga asos qilib professional modellash dasturi PSPICE olingan bo’lishiga qaramasdan Electronics Workbench dasturi maksimal darajada qulay interfeysga ega. Unda ampermetr, voltmetr, multimetr, generator va ostsillograf kabi tanish asboblarning mavjudligi tadqiqot jarayonining tabiy va tushunarli bo’lishini ta`minlaydi.
Dasturning tarkibida zamonaviy asboblarning mavjudligi foydalanuvchiga oddiydan boshlab juda murakkab tajribalarni o’tkazish imkoniyatini beradi. Bunday vosita o’qitishda ideal bo’lib hisoblanadi, chunki elementlar va asboblar bo’yicha har qanday cheklashlarni olib tashlash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari Electronics Workbench dasturi real elektron va o’lchash asboblari hamda sxemalarni ishlash printsiplarini o’rganish uchun trenajyor vazifasini bajarishi mumkin.Electronics Workbench dasturida modellash va natijalarni olish o’zining tezkorligi va qulayligi bilan ajralib turadi. Lekin to’g`ri natijalar olish uchun foydalanuvchi dastur bilan ishlash qoidalari va usullarini o’zlashtirgan va ularni elektron sxemalardagi jarayonlarni o’rganish va tadqiq qilish uchun qo’llash ko’nikmalariga ega bo’lishi kerak. Kuchlanish va tok kuchi elektronika fizikasining eng muhim tushunchalari sanaladi.


Download 0.79 Mb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page