Buxoro davlat universitetiDownload 33.61 Kb.
Page1/25
Date16.02.2022
Size33.61 Kb.
#58257
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Nutqiy bayon etishning vujudga kelishi va tushinish muammolari 41726

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI

Fizika-Matematika fakulteti

Bajardi: 1.1 mat-19 guruh talabasi

Ahmadova Marjona Muxtor qizi


1. Nutq turlari va shakllari
Nutq — tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shakli. nutq deganda uning ogʻzaki (ovozli) va yozma ravishda namoyon boʻlishidagi jarayonlar, yaʼni soʻzlash jarayoni va uning natijasi (xotirada saqlangan yoki yozuvda qayd etilgan nutqiy fikrlar, asarlar) tushuniladi.

Lingvistik nazariyada nutq tushunchasi muayyan til jamoasida qabul qilingan ifoda vositalari tizimi hisoblangan mavhum til tushunchasiga hamda ijtimoiy borliq (hayot)ning eng harakterli koʻrinishlaridan boʻlgan aniq, bir qadar umumiyroqtil tushunchasiga qaramaqarshi qoʻyiladi. Boshqa odamlar xulqatvori va faoliyatiga taʼsir koʻrsatish maqsadida ularga axborot, xabar yetkazishga xizmat qiladigan asl nutq (tashqi nutq), yaʼni gapirish, til belgilarining eshitish aʼzolari tomonidan idrok qilinadigan (ovoz yozib oluvchi uskunalar yordamida qayd etiladigan va qayta takrorlanadigan) artikulyasiyasi tarzida yoki ushbu belgilarning yozuvda shartli aks etishi tarzida yuzaga chiqadi.

Asl nutq ("tashqi nutq") bilan bir qatorda ichki nutq ham bor. U soʻzlovchi ongida bilishga yordam beradigan turli xil masalalarni muhokama qilish va hal etishga qaratiladi. Ichki nutq tashki nutq asosida, tovush yoki yozuv qoʻllanmagan holda, faqat ovozli nutqdagi soʻzlar haqidagi aniq tasavvurlar bilan kechadigan ak/shy jarayonlar tarzida amalga oshadi. Yozma nutq ogʻza-ki nutqdan bir qadar shakllanganligi, soʻzlarning oʻta sinchkovlik bilan tanlab olinishi, grammatik jihatdan aniq, lekin murakkab shakllanganligi, ogʻzaki nutq uchun xos boʻlgan ohang, mimika va qoʻl harakatlarining bevosita qoʻllana olmasligi bilan farqlanadi. nutqning monologik (qarang Monolog) va dialogi k (qarang Dialog) turlari mavjud.

Nutq aloqa-aralashuv vazifasidan tashqari yana boshqa vazifalar, chunonchi, poetik vazifa ham bajarishi mumkin. nutqning alohida koʻrinishi oʻqishdir.

Har bir kishining nutq individual, oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻladi; vaholonki, asosiy til unsurlari — lugʻat tarkibi va grammatik qurilishi yakka shaxslargagina tegishli boʻlmay, umumnikidir, yaʼni muayyan til jamoasiga umuman taalluqyai boʻladi. nutq kishi tafakkuri, uning ongi bilan chambarchas bogʻliqdir. nutqda kishining oʻy-fikrlari shakllanadi va mavjud boʻladi. nutq tufayli va nutq asosida borliqni umumlashgan holda mavxumiy aks ettirish, individuallik doirasidan chiqib, jamoatchilik mahsuliga aylanadigan mantiqiy tushunchaviy fikrlash mumkin boʻladi. nutq kishi ruhiyatining boshqa jihatlarini, uning sezgilari, idroki, xotirasi, oʻyxayollari, hissiyoti, irodasi va boshqalarning namoyon boʻlishi va amal qilishida, kishi ongining rivojlanishida ham katta ahamiyatga ega.

Nutq qoʻllanish sohasiga qarab badiiy nutq, ilmiy nutq, rasmiy nutq kabi shakllarga ega boʻladi. Har qanday shaklda va har qanday holatda ham aniklik, ravonlik, soddalik, taʼsirchanlik nutqning eng muhim belgilari boʻlib qolishi kerak.

Til va nutq. Nutqiy faoliyat turlari. Nutqning holati va uning tarkibiy qismlari. Nutq uchun asosiy talablar.

   Til va nutq Til - bu so'zlar ma'nosiga ega bo'lgan so'zlarni va sintaksisni o'z ichiga olgan belgilar tizimi - bu jumlalar quriladigan qoidalar to'plami. Nutq - bu harakatdagi til. Nutq - bu insonning o'ziga xos lisoniy faoliyat turi bo'lib, odamlar o'rtasidagi aloqani va ularning ijtimoiy-tarixiy rivojlanishini ta'minlaydi.

   Nutq faoliyatining turlari Nutq quyidagicha bo'lishi mumkin: 1) tashqi yoki ichki. 2) og'zaki yoki yozma. 3) passiv (o'qish, tinglash) yoki faol (gapirish, yozish). 4) Monologik yoki dialogik. 5) Tez yoki sekin, 6) Qisqa yoki uzoq, 7) Aniq, ravshan yoki tartibsiz, 8) Hissiy ifodali yoki bir xil, 9) Tabiiy yoki odobli, 10) Jim yoki baland, 11) Yorqin yoki tushunarsiz, 12) Aqlli yoki qo'pol , 13) savodsiz yoki savodsiz va boshqalar.

   So'zni va uning antonimini yozing G'azab hujumi Umid Mo''tabar Bo'ron Sovuq Shoshilinch Tez Zerikarli Zo'ravonlik Sharmandalik Rakati Qora o'tish Yaxshi butun sonli ish silliq Yuqoridan oling Zerikarli maqtov Sevgi Adagio Susha Madaniyat Ayol insoniyat bola kulgisini toping.

 O'zingizni sinab ko'ring Jahl (mehribonlik) 2) Master (xizmatkor, qul) 3) Sekinlik (chaqqonlik, epchillik, epchillik) 4) Uyat (shon-sharaf, shon-sharaf, sharaf) 5) Raqib (sherik, hamkasb, hamfikr) oq) 7) sakrash (turish) 8) go'zal (xunuk, xunuk, xunuk) 9) Bokira er (haydaladigan erlar, haydaladigan erlar, ekinzorlar) 10) insonparvarlik (shafqatsizlik, misantropiya) 11) Kulgi (yig'lamoq) 12) Hujum (mudofaa, himoya) 13) Bo'ron (tinchlik, tinchlik) 14) Zerikish (kulgili) 15) Muvaffaqiyat (quvonch) 16) Yuqoridan (taglik, taglik) 17) Zerikarli (yorqin) 18) Sevgi (nafrat) 19) Er (dengiz, suv). 20) Madaniyat (nodonlik) sizning) 21) Ayol (erkak) 22) Bola (keksa odam) 23) Topish (yo'qotish) 24) Umid (umidsizlik) 25) Sovuq (issiqlik, issiqlik) 26) Ish (dam olish, harakatsizlik) 27) Silliq (qo'pol) 28) Ol (ber) 29) maqtovlar (haqorat, haqorat, tanqid) 30) Adagio (allegro, presto, scherzo)

   Nutq aloqasi Nutq aloqasi, og'zaki aloqa - bu odam bilan shaxsan muloqot: biz gapiramiz, tinglaymiz, o'qiymiz, yozamiz, tarjima qilamiz. Nutqiy vaziyat - bu suhbatdoshlarni ma'lumot almashishga undovchi tashqi sharoitlar va ichki psixologik reaktsiyalarning murakkab kombinatsiyasi. Nutqiy vaziyatning tarkibiy qismlari: ishtirokchilar: qabul qiluvchi, qabul qiluvchi, auditoriya; nutq mavzusi; holatlar: joy, vaqt, boshqa muhim shartlar; aloqa kanali - aloqa usuli - og'zaki yoki yozma nutq, odatiy belgilar va boshqalar yordamida. kod: til, dialekt, uslub; nutq janri, masalan, ilmiy ma'ruza, suhbat; voqea maqsad, ishtirokchilarning fikriga ko'ra, muayyan vaziyatda nutqning natijasi bo'lishi mumkin bo'lgan narsa; nutq samaradorligini baholash, masalan, hisobot tinglovchilarni qiziqtiradimi yoki yo'qmi.

  

Nutq madaniyati, uning asosiy mezonlari Nutq madaniyati og'zaki va yozma adabiy til normalariga (talaffuz qilish qoidalari, stress, foydalanish, grammatika, uslub), shuningdek, nutqning maqsad va mazmuniga muvofiq turli xil aloqa sharoitlarida tilning ekspressiv vositalaridan foydalanish qobiliyatidir. Nutq madaniyati mezonlari: aniqlik to'g'ri va mantiqiy aloqa Muvaffaqiyatning ifodasi aniqlik Boylikning mavjudligi bog'liqlik Tozalik estetikasi Uy vazifasi 1. Bayonotlardan birini yozing: uchta ma'ruzachilar toifasi mavjud: ba'zilarini tinglash mumkin, boshqalarini tinglash mumkin emas, boshqalarini tinglash mumkin emas. (Arxiepiskop Maggie) O'ylamasdan gaplashish, maqsadsiz otish bilan barobar. (Migel de Servantes) Ogoh bo'ling, gapga chekinmaslik kerak. (F. Bekon) Ushbu gapni tushunganingiz uchun insho yozing. 2. Ma'ruza materiallarini o'rganing.

3. Nutqqa qo'yiladigan asosiy talablar: til vositalaridan foydalanishning to'g'riligi, aniqligi, ekspressivligi, maqsadga muvofiqligi.


Download 33.61 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page