Global pronunciation american accentDownload 6 Mb.
Page1/38
Date02.06.2017
Size6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


SEDAT ERDOĞAN
GLOBAL PRONUNCIATION

AMERICAN

ACCENT

SEDAT ERDOĞAN

GLOBAL PRONUNCIATION

AMERICAN ACCENT

PREFACE
Neden DİLLERİ (SESLERİ) öğrenemiyoruz, öğretemiyoruz? ‘SES’ öğretimini yapmayanlar, denetlemeyenler; o dilin seslerini BİLMEYENLERDİR!

-Müfredat programlarında yıllardır olan ‘sesletim öğretimi’ okullarımızda yapılmamaktadır, uygulanmamaktadır, denetlenmemektedir. Daha da ötesi, acı tarafı, MEB bile, ‘Okullarda sesletim öğretiminin yapılması mümkün değildir’, veya ‘sesletim öğretimi yapılamaz’ görüşünü dillendirmektedir, savunmaktadır.

-Dilin özü, temeli, anayasası olan ‘ses öğretimi’ ülkemizde gramerden bile sayılmamaktadır! Hemen hemen herkes ağırlıklı gramer yapıldığı için dil öğretilemediğini belirtmektedir. Halbuki en temel, öz gramer (ses) konuları bile ülkemizde yıllardır öğretilmemektedir. Özetle, gerçek gramerin ne olduğunu bile ülke olarak bilmiyoruz.

-Telaffuz öğretimi gramerin en önemli parçalarından biridir. Ses ise gramerin ilk basamağıdır. (Ses, hece, kelime, cümle)

-‘Harfleri bilmeyenle, sesleri bilenle dalga geçilir’ anlayışı ülkemizde hakimdir. Harf şekildir, ses ise esastır, içeriktir. Ülkemizdeki şekilcilik hastalığı, dil öğretiminde de kendini göstermektedir.

-Bir ülkede dilin öğretilememesi, aslında diğer derslerin de öğretilememesi anlamına gelir. Tüm derslerin temeli dildir. Çünkü insanlar düşünmeyi dille öğrenir.

-Ana ‘ses’ öğretiminin ülkemizde çok geç başlaması ve hala sistem için-de tam oturmaması, yabancı ‘ses’ öğretimininin yapılmasını geciktir-mektedir, zorlaştırmaktadır...

-Bir yerde çok büyük bir sorun varsa, bu sorun o işin en önemli yerindedir. Dilin özü, temeli, en önemli yeri SES değil de başka bir şey midir?

-Biz dilleri (SESLERİ) öğretmiyoruz, öğretemiyoruz, bilmiyoruz!

-Ben de derslerimde ses öğretimini etkili şekilde uygulayamıyorum. Çünkü öğrencilerim haklı olarak bana da inanmamakta, güvenmemekte... Onlar dersin büyük çoğunluğunu yabancı ‘ses’ öğretimini sorgulamakla geçiriyorlar. ‘Bu kadar öğrenci, öğretmen, müdür, denetmen, öğretim görevlisi, bakanlık yetkilisi nasıl yanlış bilir, bu kadar kişi yalan mı söylüyor, bu kadar insan işini mi savsaklıyor...’ gibi pek çok soruyla her gün karşılaşmaktayım. Bu ikilem olduğu sürece eğitimin sağlıklı işlemesi sizce mümkün mü?

-MEB in dağıttığı ücretsiz yabancı dil ders kitaplarında SES öğretimi inanılmaz derece kötü. (SES’in S’i yoktur desek yeridir.) Bu nasıl müfre-data uygunluktur, bu nasıl bilime uygunluktur!

-Bu sorunları ve çözüm yollarını her kuruma, her şekilde iletmeme rağmen, ‘Sen yap, boşver başkasını’ anlayışıyla hep karşılaştım. Bu nasıl bilimselliktir!


ON BİNLERCE araştırma ve ONLARCA deneysel çalışma sonucunda ‘SESLE BAŞLAYAN ve SİSTEMLİ SES EĞİTİMİ ALAN’ bireylerin dili kolaylıkla öğrendikleri belirlenmiştir...


*Beynin, kelimeyi bir bütün olarak değil de, ses dizimine bağlı olarak algıladığı, (Gh. Wettstein, Badour, 2006)

*Çocukların kendi kendilerine ses bilincini edinemedikleri, ses bilincinin bir plan dahilinde öğretilmesi gerektiği, (Riben, Perfetti, 1989)

*Alfabetik dillerde ses bilinci eğitiminin zorunlu bir öncelik olduğu, hatta bunun öğrenmenin kalbi olduğu, (Ziegler, Goswami, 2005)

*Ses bilinci çalışmalarına çok erken yaşlarda başlanması gerektiği, (Stanke, 2001)

*Sözlü dil ile yazılı dil arasında vazgeçilmez bir ilişki olduğu,

(Bentolila, Gombert, 2005).

*Ses-şekil (harf) ilişkisini keşfetmenin zorunlu olduğu, ortaya çıkmıştır. (Sprenger, Charolles, 2003)

*İngilizcede yaklaşık % 84 ses uyumu vardır. (Approximately % 84 of English words are phonetically regular. (Wiley Blevins, 1998)

*Türkçenin 2004 yılına kadar yanlış teknik, yöntem ve yaklaşımla öğretimi de, hedef dildeki ‘kemikleşmiş hataların’ düzeltilmesini geciktirmiştir, geciktirmektedir. Çünkü anadil öğretimi, yabancı dil öğretiminin en önemli yan unsurlarından biridir. (Sedat Erdoğan, 2012)


GRAMER = SES, HECE, KELİME, CÜMLE den oluşur.


Ülkemizde doğru gramer öğretimi yapılmadığı için dil eğitimi inanılmaz derece zayıftır. Çünkü ülkemizde ‘SES’ gramerden bile sayılmamaktadır! Halbuki cümle, kelime ve heceyi denetleyen SES’tir.

CONTENTS

INTRODUCTION:

AMERICAN SPELLINGS & PHONEMES 9

AMERICAN (GLOBAL) ENGLISH 37
LESSON I: AMERICAN VOWELS 95

SHORT (LAX) VOWELS 97LONG (TENSE) VOWELS 127

DIPH–THONGS 151
LESSON II AMERICAN CONSONANTS 167
LESSON III: PRESENT SIMPLE –S & –ES ENDINGS 211

PAST SIMPLE –D & –ED ENDINGS 219

-ED ADJECTIVES

PLURAL NOUN –S & –ES ENDINGS 225

LESSON IV SYLLABIFICATION & WORD STRESS 237
LESSON V STRESS–TIMED ‘BRITISH ENGLISH’ 265

VERSUS

SYLLABLE–TIMED ‘ISTANBUL TURKISH’

LESSON VI CONNECTED SPEECH 365
LESSON VII BRITISH ACCENT VERSUS AMERICAN ACCENT 403


APPENDICES 423REFERENCES 591


INTRODUCTION


AMERICAN

SPELLINGS & PHONEMES

AMERICAN LETTERSVOWELS

SEMI-VOWELS

CONSONANTS

a /eɪ/

w   /ˈdʌbəlˌyu/

b    /bi/

e  /i/

y    /waɪ/

c    /si/

i   /aɪ/
d    /di/

o  /oʊ/ 
f     /ɛf/

u   /yu/
g    /dʒi/h    /eɪtʃ/j    /dʒeɪ/k    /keɪ/l    /ɛl/m   /ɛm/n   /ɛn/p   /pi/q    /kyu/r   /ɑr/s     /ɛs/t    /ti/v     /vi/x   /ɛks/z   /zi//eɪ/

/bi/

/ɛf/

/aɪ/

/oʊ/

/kyu/

/ɑr/

/eɪtʃ/

/si/

/ɛl/

/waɪ/
/yu/
/dʒeɪ/

/di/

/ɛm//ˈdʌbəlˌyu/
/keɪ/

/i/

/ɛn/
/dʒi/

/ɛs/
/pi/

/ɛks/
/ti/

/zi/
/vi/
MANNER OF ARTICULATION


PLOSIVES

p

b

t

d

k

g


AFFRICATES


FRICATIVES

f

v

θ

ð

s

z

ʃ

ʒ

h

NASALS

m

n

ŋAPPROXIMANTS

l

r

w

y
PLACE OF ARTICULATION


BILABIALS

p

b

m

wLABIO-DENTALS

f

v

DENTALS

θ

ð

ALVEOLARS

t

d

s

z

n

l

POST- ALVEOLARS

ʃ

ʒ

r
PALATAL

y
VELARS

k

g

ŋ


GLOTTAL

h

LIST OF PHONETIC SYMBOLS

LAX (SHORT) VOWELS

/ɛ/ bed /bɛd/

/æ/ bad /bæd/

/ɪ/ minute /ˈmɪnɪt/

/ə/ extra /ˈɛkstrə//ʌ/ cut /kʌt/

/ʊ/ book /bʊk/


TENSE (LONG) VOWELS


/i/ team /tim/

/ɚ/ stir /stɚ/

/ɑ/ car /kɑr/

/u/ cool /kul/

/ɔ/ talk /tɔk/

DIPH-THONGS/eɪ/ tape /teɪp/

/oʊ/ go /goʊ/
/ɔɪ/ boy /bɔɪ/

/aɪ/ tie /taɪ/

/aʊ/ house /haʊs/
/ɪr/ ear /ɪr/

/ʊr/ tour /tʊr/

/ɛr/ hair /hɛr/

PLOSIVES/p/ pool /pul/

/b/ been /bin/

/t/ bought /bɔt/

/d/ Oxford /ˈɑksfɚd/

/k/ call /kɔl/

/g/ google /ˈgugəl/
FRICATIVES
/f/ feel /fil/

/v/ villa /ˈvɪlə/

/θ/ method /ˈmɛθəd/

/ð/ this /ðɪs/

/s/ pass /pæs/

/z/ cause /kɔz/

/ʃ/ shoe /ʃu/

/ʒ/ television /ˈtɛˌvɪʒən/

/h/ not /nɑt/
AFFRICATES
/tʃ/ beach /bitʃ/

/dʒ/ jeep /dʒip/
NASALS
/m/ problem /ˈprɑbləm/

/n/ keen /kin/

/ŋ/ kangaroo /ˌkæŋgəˈru/

APPROXIMANTS
/l/ lazy /ˈleɪzi/

/r/ risk /rɪsk/

/w/ welcome /ˈwɛlkəm/

/y/ yoga /ˈyoʊgə/
ENGLISH’ SOUNDS COMPARED to ‘TURKISH’ SOUNDS

SHORT (LAX) VOWELS


1

/ɛ/

bed

/bɛd/

2

/æ/

bad

/bæd/

3

/ɪ/

build

/bɪld/

4

/ə/

today

/təˈdeɪ/

5

/ʌ/

fun

/fʌn/

6

/ʊ/

full

/fʊl/


LONG (TENSE) VOWELS


8

/i/

cip

Jeep


/dʒip/

/dʒip/

9

/ɚ/

göl

girl


/gɜl/

/gɚl/

10

/ɑ/

kar

car


/kɑr/

/kɑr/

11

/u/

kul

cool


/kul/

/kul/

12

/ɔ/

form

sport


/fɔrm/

/spɔrt/


Download 6 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page