Guliston Davlat Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Bialogiya yo`nalishiDownload 1.67 Mb.
Page1/4
Date21.12.2023
Size1.67 Mb.
#63009
  1   2   3   4
diyora przintatsiya

Guliston Davlat Universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti Bialogiya yo`nalishi

9-22 gurux

talabasi Sodiqova Diyoraning kurs ishi

OCHIQ URUG`LILAR BO`LIMI

  • 1.Ochiq urug`lilar bo`limi haqida
  • 2.Ochiq urug`lilarning xususuyatlari
  • 3.Ochiq urug`lilar turlari

Yer yuzida ochiq urug‘li o‘simliklming 700 ga yaqin turi borligi aniqlangan.

  • Yer yuzida ochiq urug‘li o‘simliklming 700 ga yaqin turi borligi aniqlangan.
  • Ochiq urug‘li o‘simliklar bo‘limi daraxt va butalardan tashkil topgan. Ular urug‘laridan ko‘payadi. Ochiq urug‘li o‘simliklaming urug‘lari gulli o‘simliklamikiga o‘xshash meva
  • ichida yopiq holda emas, balki qubbalaming tangachalarida ochiq holda yetishadi. Shuning uchun ham ular ochiq urug‘li o‘simliklar deyiladi. Ochiq urug‘li o‘simliklarga misol qilib archa, saur, qarag‘ay va qoraqarag‘ay, sekvoyadendron kabi o‘simliklami keltirish mumkin.

Sagovniklarning 9 ta turkum 120 ta turi ma`lum. Ular toshko`mir davrida paydo bo`lgan. Daraxt va butalardan iborat.

  • Sagovniklarning 9 ta turkum 120 ta turi ma`lum. Ular toshko`mir davrida paydo bo`lgan. Daraxt va butalardan iborat.

Sagovniklarning barglari kseromorf tuzilishiga ega. Sagovnikalrdan boshlab ildiz taraqqiy etgan.
Kordaitlar baland ingichka daraxtlar bo`lib bo`yi 30 metr , tanasining uchida qalin shoxlari lansetsimon , cheti butun.
Gingolarning 20 dan ortiq turi bo`lib hozirda faqat gingo biloba saqlanib qolgan. Poyasi to`q kulrang po`st bilan qoplangan.
Barglari bandli uchburchaksimon, uchu 2 ga ajralgan barg tomonlari dixotomik joylashgan. Qishda to`kilib ketadi.
Qarag`ay turkumining 100 ga yaqin turi bor bo`yi 40 metrgacha urg`ochi qubalari tangachalar bilan qoplangan kalta o`qdan iborat.
Vilvichiya 1 ta turkumga oid 1 ta turi mavjud . Bo`yi 0.5 eni 1 mm keladi. 2 ta tasmasimon bargi va tarmoqlangan ildizi bor.

Urug’lanishdan so’ng urug’chi qubbani tashkil qilgan tangachalar tezda o’sadi, yo’g’onlashadi va o’zlaridan ajralib chiqqan smola orqali bir-birlari bilan qo’shilib, qubbani o’rab turuvchi etdor, yumshoq po’stga aylanadi. Bunday po’st bilan qoplangan urug’chi qubba pishib yetilganda xuddi rezavor mevaga o’xshab qoladi, Shuning uchun ham archaning urug’chi qubbasini xalq orasida qubbameva yoki archa mevasi deb nomlash odat bo’lib qolgan.

  • Urug’lanishdan so’ng urug’chi qubbani tashkil qilgan tangachalar tezda o’sadi, yo’g’onlashadi va o’zlaridan ajralib chiqqan smola orqali bir-birlari bilan qo’shilib, qubbani o’rab turuvchi etdor, yumshoq po’stga aylanadi. Bunday po’st bilan qoplangan urug’chi qubba pishib yetilganda xuddi rezavor mevaga o’xshab qoladi, Shuning uchun ham archaning urug’chi qubbasini xalq orasida qubbameva yoki archa mevasi deb nomlash odat bo’lib qolgan.

Download 1.67 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page