I bob. Magnoliyatoifa (Magnoliophyta). Gulli yoki yopiq urug`li o`simliklarDownload 2.25 Mb.
Page1/13
Date09.05.2022
Size2.25 Mb.
#58711
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
attachment

MUNDARIJA

KIRISH


I BOB. MAGNOLIYATOIFA (Magnoliophyta). GULLI YOKI YOPIQ URUG`LI O`SIMLIKLAR……………………………………………………………….5

II BOB. ATIRGULKABILAR SINFCHASI…………………………………8

2.1 Ra`nodoshlar oilasi umumiy tasnifi……………………………………....8

2.2 Ra`nodoshlar oilasining sistematikasi……………………………………11

2.3 Oila vakillari va turlari…………………………………………………...14

III BOB. OILA VAKILLARINING TABIATDAGI VA INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI………………………………………………………………...22

3.1 Oila o`simliklarning shifobaxsh xususiyatlari……………………………22

3.2 Istemol qilinadigan va zaxarli vakillari…………………………………..32

XULOSA

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.KIRISH

Tabiat atrofimizni o`rab turgan borliqdir. Insonning hayoti tabiat bilan bog`liq. Tabiatdagi barcha tirik mavjudotlarni o`simliklar olamisiz tasavvur qilish qiyin. O`simliklar qadim zamonlardan ayni kunga qadar tabiat va insonlar hayotida katta ro`l o`ynab keladi.

Biologiya - tirik tabiat, hayot, uning kelib chiqishi, taraqqiyotining barcha jihatlari haqidagi fanlar majmuasidan iborat bo’lib, umumta’lim maktablarida biologiya ta’limining roli shu fanning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati bilan belgilanadi.


Download 2.25 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page