Mavzu: Filtirlash jarayoni va dastgohlariDownload 267.5 Kb.
Page1/5
Date22.06.2024
Size267.5 Kb.
#64427
  1   2   3   4   5
Filtirlash jarayoni va dastgohlari

Mavzu: Filtirlash jarayoni va dastgohlari

  • REJA:
  • Filtrlash jarayoni haqida tushuncha
  • Filtratning gidravlik qarshiligini aniqlash
  • Filtratning unumdorligini aniqlash
  • Filtrlash doimiyligi
  • Filtlash qurilmalari
  • Filtrlash siklini aniqlash

Suspenziya va changli gazlarni to'siqlar orqali o'tkazib tozalash jarayoni filtrlash deyiladi. Filtr to'siqlar zarrachalarni tutib qolib, suyuqlik yoki gazni o'tkazib yuborish qobiliyatiga ega. Filtr to'siqlar yoki filtr sifatida mayda teshikli to'rlar, turli gazlamalar, sochiluvchan materiallar (qum, maydalangan ko'mir, bentonitlar), keramik buyumlar ishlatiladi.

  • Suspenziya va changli gazlarni to'siqlar orqali o'tkazib tozalash jarayoni filtrlash deyiladi. Filtr to'siqlar zarrachalarni tutib qolib, suyuqlik yoki gazni o'tkazib yuborish qobiliyatiga ega. Filtr to'siqlar yoki filtr sifatida mayda teshikli to'rlar, turli gazlamalar, sochiluvchan materiallar (qum, maydalangan ko'mir, bentonitlar), keramik buyumlar ishlatiladi.

Filtr to'siqlar quyidagi talablarga javob berishi kerak. Filtrlovchi material g'ovaksimon tuzilishga ega bo'lib, g'ovaklarning o'lchami shunday bo'lishi kerakki, bunda cho'kma zarrachalari to'siqning ustida qolishi kerak. Filtr muhit ta'siriga kimyoviy barqaror, yuqori haroratga bardoshli, mexanik jihatdan pishiq bo'lishi lozim. Filtr to'siqning ustida hosil bo'lgan cho'kma ham filtrlovchi material vazifasini bajaradi.

  • Filtr to'siqlar quyidagi talablarga javob berishi kerak. Filtrlovchi material g'ovaksimon tuzilishga ega bo'lib, g'ovaklarning o'lchami shunday bo'lishi kerakki, bunda cho'kma zarrachalari to'siqning ustida qolishi kerak. Filtr muhit ta'siriga kimyoviy barqaror, yuqori haroratga bardoshli, mexanik jihatdan pishiq bo'lishi lozim. Filtr to'siqning ustida hosil bo'lgan cho'kma ham filtrlovchi material vazifasini bajaradi.

Filtrlash paytida qo'shimcha material sifatida aktivlangan ko'mir, maydalangan asbest, diatomit, perlit kabilar ishlatilishi mumkin. Qo'shimcha material filtrlanishi lozim bo'lgan suspenziyaga qo'shiladi yoki filtrning ish yuzasi bunday materiallar bilan qatlam hosil qilib qoplanadi. Qo'shimcha material cho'kma bilan aralashib, uning g'ovakligini oshiradi va gidravlik qarshiligini kamaytiradi.

  • Filtrlash paytida qo'shimcha material sifatida aktivlangan ko'mir, maydalangan asbest, diatomit, perlit kabilar ishlatilishi mumkin. Qo'shimcha material filtrlanishi lozim bo'lgan suspenziyaga qo'shiladi yoki filtrning ish yuzasi bunday materiallar bilan qatlam hosil qilib qoplanadi. Qo'shimcha material cho'kma bilan aralashib, uning g'ovakligini oshiradi va gidravlik qarshiligini kamaytiradi.

Download 267.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page