O’zbekiston respublikasi oliy ta’lim,fan va innovatsiyalar vazirligi islom karimov nomidagi toshkent davlat texnika universiteti olmaliq filiali «metallurgiya» kafedrasiDownload 0.94 Mb.
Date16.01.2024
Size0.94 Mb.
#63207
Aralashtiruvchi issiqlik almashinish qurilmalari [Восстановленный]
Active-Or-Passive-Voice-Quiz-PDF

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI O’ZBEKISTON JURNALISTIKA VA OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR UNIVERSITETI


Guruh: ____________
Bajardi:__________________
Qabul qildi: ________________


TOSHKENT -2023
Mavzu:Aralashtiruvchi issiqlik almashinish qurilmalari.
Reja:
1.Issiqlik almashinish qurilmalari turlari.
2.Kobik-trubali issiqlik almashinish qurilmasi.
3.Zmevikli issiqlik almashinish qurilmasi.
Issiqlik almashinish kurilmalari ishlash printsipiga kura rekuperativ, regenerativ, aralashtiruvchi turlarga bulinadi.
Rekuperativ (yoki sirtiy) issiqlik almashinish qurilmalarida issiklik tashuvchilar devor bilan ajratilgan bulib, issiqlik shu devor orkali o’tkaziladi.
Regenerativ issiqlik almashinish qurilmalarida kattik jismdan tashkil topgan birta yuza navbat bilan turli issiklik tashuvchi agentlar bilan kontaktda buladi, natijada bu jism bir issiklik tashuvchidan olgan issiqligini ikkinchisiga beradi.
Aralashtiruvchi issiqlik almashinish qurilmalarida ikki issiqlik tashuvchi agent bir-biri bilan uzaro kontaktda bo’ladi.
Sirtiy issiqlik almashinish qurilmalari uz navbatida kobik - trubali, "truba ichida truba" tipidagi, zmeyevikli, plastinali, gilofli, spiralsimon, kovurgali va boshqa turlarga bo’linadi.
Kimyo sanoatida asosan sanab o’tilgan birinchi besh turdagi sirtiy issiqlik almashinish qurilmalari keng qo’llaniladi.
Kobik-trubali issiqlik almashinish qurilmalari. Bu tur-dagi issiqlik almashinish qurilmalari kobik ichida joylashgan trubalar to’plamidan tashkil topgan. Bunda trubalar ikki tomondan truba turiga kiritilgan buladi, natijada trubalar tashqi sirti, kobik va truba turi bilan chegaralangan trubalar orasidagi bo’shlik hamda issiqlik almashinish trubalarining ichki sirti va ikkita kopkok bilan chegaralangan trubalar ichki bo’shligi yuzaga keladi. Ushbu qurilmalarda issiqlik trubalarning devori orkali uzatiladi. Truba orasidagi bushlikdan asosan yuzani ifloslantirmaydigan, cho’kma hosil qilmaydigan issiqlik tashuvchilar yuboriladi. Trubalar ichki bo’shligidan esa asosan isitilayotgan yoki sovitilayotgan suyuklik yuboriladi. Issiqlik tashuvchilarning harakat tezligini oshirish yoki jarayonni intensivrok olib borish maqsadida bu qurilmalarning ikkala bo’shligi ham ko’p hollarda bir necha yulli qilib tayyorlanadi.
Bir yo’lli kobik trubali isitkichlar:
1- kobik; 2- truba turlari; 3 - trubalar; 4- kopkok; 5,6 - issiqlik agentlari kiradigan va chikadigan shtutserlar; 7- bolt; 8- qistirma.
Ko’p yo’lli kobik trubali isitkichlar: a) ikki yo’lli; b) turt yo’lli. I - II - issiklik tashuvchi agentlar; 1 - kopkok; 2- ko’ndalang tusiklar.
Temperatura yuqori bo’lganda kobik va trubalarni uzaytirishni hisobga oluvchi kobik-trubali isitkichlar: a) linza kompensatorli; b) U - simon trubali.
Zmeyevikli isitkich.
«Truba ichida truba» tipidagi isitkich:
I - II - issiklik tashuvchi agentlar; 1 - ichki truba; 2 - tashki truba; 3 - kalach; 4 - birlashtiruvchi patrubka.
Plastinali isitkich:
a) isitkich sxemasi; b) isitkich plastinaning tuzilishi.
G’ilofli isitkich:
a) past bosimlar uchun; b) yuQori bosimlar uchun
Sirtiy kondensatorlarda kondensatsiyalanayotgan bug va sovituvchi agent uzaro issiqlik o’tkazuvchi devor orqali ajratilgan buladi, aralashtiruvchi kondensatorlarda esa bug va sovituvchi agent bir-biriga aralashadi.
Sirtiy kondensatorlar sifatida sirtiy issiqlik almashinish qurilmalari, asosan kobik-trubali, "truba ichida truba" tipidagi va yuvilib turuvchi qurilmalar qo’llaniladi.
Gorizontal kobik trubali kondensator.
Barometrik kondensator:
1 - kondensator; 2 - tomchi ushlagich; 3 - tokchalar; 4 - barometrik truba; 5 - gidravlik zatvor.
Kondensatorga bug’ bilan kirgan va oddiy temperaturalarda kondensatsiyalanmaydigan gazlarni chiqarib turish uchun alohida shtutser o’rnatiladi. Bunday qurilmalarda kondensat alohida ajratib olinadi.
Aralashtiruvchi kondensatorlar vakuum ostida ishlaydigan qurilmalarda siyraklanish xosil qilish uchun ishlatiladi. Bug’ va suvning o’zaro harakatiga ko’ra aralashtiruvchi kondensatorlar to’g’ri va qarama-qarshi yo’nalishli bo’ladi.

Xulosa:

  • Xulosa:

Issiqlik almashinish qurilmalari ishlash printsipiga kura rekuperativ, regenerativ, aralashtiruvchi turlarga bo’linadi.
Rekuperativ (yoki sirtiy) issiqlik almashinish qurilmalarida issiklik tashuvchilar devor bilan ajratilgan bo’lib, issiqlik shu devor orqali o’tkazilar ekan.
Download 0.94 Mb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page