Umumiy o`rta ta’lim maktabi O`zbek tili (Davlat tili) fani o`qituvchisi ningDownload 2.94 Mb.
Page1/3
Date10.05.2024
Size2.94 Mb.
#64221
  1   2   3
5-sinf O`zbek tili
Safarova Gulhayo Ariza,bildirishnoma, bayonnoma, tavsiyanoma, DALOLATNOMA mahalla


_____________tuman maktabgacha va maktab ta’limi bo`limi tasarrufidagi
__-umumiy o`rta ta’lim maktabi
O`zbek tili (Davlat tili) fani o`qituvchisi ____________________ning
5-sinf uchun “O`zbekcha o`zgacha” mavzusida tayyorlagan ochiq

Dars ishlanmasi

Fan: O`zbek tili Sinf: 10


Dars mavzusi: O`zbekcha o`zgacha.
a) Ta’limiy maqsad :
- O`quvchilarga “O`zbekcha o`zgacha. mavzusi yuzasidan tushuncha berish.
b) Tarbiyaviy maqsad:
- O`quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash.
c) Rivojlantiruvchi maqsad:
- O’quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirish. Mustaqqil amaliy ishlarni bajara olishini rivojlantirish.
Mavzuni o‘rganish jarayonida o‘quvchilar quyidagi bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari kerak.
Bilimlar: Mavzuni o’quvchilar tomonidan qisqa vaqt ichida o’zlashtirishga erishish, o’quvchilarga fanga qiziqish uyg’otish, o’quvchilar faolligini oshirish,yakka tartibda mustaqi lishlashga o’rgatish.
Ko‘nikmalar: Yangi bilimlarni egallaydilar, mustaqil ishlashni, o’z-o’zini nazorat qilishni o’rganadi, mavzugai oid yangiliklardan xabardor bo’ladi. Aniq va erkin fikr bildirishga intiladi.
Malakalar: Qo’yilgan muammolar bilan mustaqil ishlashni o’rganadi. Shu mavzu asosida qo’shimcha materiallar to’playdi, ularni o’rganadi. Mavzu yuzasidan mustaqil ish bajaradi.
Shakllantirilayotgan kompetensiyalar:
– kommunikativ, axborot bilan ishlash, umummadaniy.
Amalga oshirish usuli:
– guruhlarda va juftliklarda ishlash
III.Darsning uslubi: Noan’anaviy, “Birgalikda” metodi, “Sen va men” metodi, “O`rnimni top!” metodi va “Trenajor” metodi,
IV.Darsning jihozi: 10-sinf darsligi, dars ishlanmasi, Maktab va hayot jurnali, tarqatma materiallar, rag’bat kartochkalari. Kompyuter, videoproyektor, rangli rasmlar, slaydlar, fotoalbomlar,
1. Dars rejasi:
1) Tashkiliy qism
a) salomlashish, davomatni aniqlash va sinf xonasi tozaligini nazorat qilish;
2) Asosiy qism
a) o‘tilgan mavzuni so‘rash;
b) yangi darsning bayoni;
v) amaliy ish;
3) Xulosa
a) faol ishtirok etgan o‘quvchilarni baholash;
b) uyga vazifa

1.Tashkiliy qism 5 daqiqa
2.O`tilgan mavzuni takrorlash 10 daqiqa
3.Yangi mavzu bayoni 15 daqiqa
4.Yangi mavzuni mustahkamlash 10 daqiqa
5.Uyga vazifa. 5 daqiqa

Tashkiliy qism


  1. Salomlashish

  2. Davomotni aniqlash

  3. Navbatchi ishini tekshirish

  4. Siyosiy daqiqa
Download 2.94 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page