Mavzu: Parallel to'g'ri chiziqlar O’tkazish sanasiDownload 23.06 Kb.
Page1/4
Date08.05.2024
Size23.06 Kb.
#64205
  1   2   3   4
d4

Mavzu:Parallel to'g'ri chiziqlar
O’tkazish sanasi:
O’tkazish joyi:Beruniy tumani -maktab
Qatnashgan o’qituvchilar;Atajanov Umrbek

Darsning maqsadi:

ta’limiy (bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirib borish) dastlabki ma’lumotlarni va mavzu materiallarini qabul qilish, ular haqida fikr yuritish;
tarbiyaviy (axloqiy sifatlarni shakllantirish) ishontirish; xulqi ustidan nazorat; faol mustaqil ishlash; mustaqil ishni bajarishda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash; javobgarlikni his qilish; mehnatsevarlik; yakka tartibda va guruhlarda hamkorlikda ishlash; raqibni hurmat qilish; kelishuvchanlik; bir to‘xtamga kelish; diqqatni jamlash; sarishtalik;
rivojlantiruvchi (axloqiy fazilatlarni rivojlantirish) darslik bilan ishlash; ijodiy namuna; tahlil; taklif; xulosa; tanqidiy qarash; xususiydan umumiyga o‘tish; umumlashtirish; nazariy, mantiqiy va analitik fikrlash; ijodiy yondashish; ta’lim texnologiyasi elementlaridan va Internetdan samarali foydalanish

Dars usuli

suhbat, tushuntirish, amaliy ko’rgazma

Dars turi

so’rash; tushuntirish; shakllantirish; mustahkamlash; rivojlantirish; umumlashtirish; tahlil; nazorat; uyga vazifa.

Ishlash bosqichlari vaqti

Faoliyat mazmuni

O’qituvchi

O’quvchilar


Download 23.06 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page