UrsprungslistanDownload 0.58 Mb.
Page4/12
Date18.10.2016
Size0.58 Mb.
#594
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Fagerhult Hemmansbrukaren Peter Lundman i Farshult, f 1704, d 1793 – Wirsén (Kristdalagrenen) 2003 (fädernelinjen). Bonden Jonas Svensson i Lilla Klo (son f 1804) – Sellergren 1938. Riksdagsmannen Lars Larsson i Högsby, Århult, f 1777 – Furuland 1982.

Flisby Bonden Jöns i Södra Sunneränga, 1620-talet – Sondén 1936. Peder i Torrsjö,108 d 1672 – Lidman 1943. Kvartermästaren Georg Kniberg i Hammarsberg, f 1722, d 1800109 – Kniberg 1919. Torparen Göran Andersson i Knäppet under Knutstorp (son f 1775) – Rygert 2003. Ryttaren Jonas Nyberg för Nyaby, f 1739 – Rydeman 2000.

Frödinge Bonden Per i Brantestad (son f 1696) – Brandelius 1893. Bonden Anders Niklasson (son f 1862) – Frölinder 1930.

Furuby Korpralen Per Håkansson i Bergsnäs (son f 1664)110 – Helin 1886.

Gladhammar Gästgivaren Jöns Gudmundsson (son f 1695) – Törnvall 1963.

Gränna Fogden och sedermera borgmästaren Lars Svensson var bosatt i Aranäs åtminstone 162(3)–1647 och sedan i Getingaryd åtminstone 1650–1666 – Brise 2016. Organisten Olof Johansson Wijkbom, f 1660, d 1740 – Wickbom 1943. Snickaren Olaus Hafström var f 171(1)111 här – Hafström 1936. Pappersmakaren Petter Ekwall i Röttle, f 1730, d 1789112 – Ekwall 1938.

Gårdsby Bonden Måns Månsson i Tofta Sjögård, f 1689, d 1777 – Sjöstrand 1965.

Gällaryd Häradsdomaren Pe(de)r Eriksson på Os (sonson f 1602)113 – Osander 1893.

Gärdserum Sockenskräddaren Jacob Nilsson Sjöberg i Sjöände, d 1773 – Ekman 1978 (yngre släktens fädernelinje).

Göteryd Bonden Jonas i Björnhult (son f 1531) – Palm 1938. Bonden Sven Andersson, f 1683, d 1746 – Handberg 1989. Mästersvennen Henrik Ståhle vid Ryds järnbruk (son f 1745) – Ståhle 1978. Kaptenen Johan Georg Berg, f 1763, d 1839, bodde på Kölaboda (hemvist anges ej för hans far, underofficeren Magnus Berg, d 1773) – Berg 1943.

Hakarp Uppbördsmannen Daniel Hackman var f 1647 här – Hackman 1896.

Hallaryd Kronolänsmannen Eskil Jonsson i Hallaryd Norregård, d 1563 – Hallenberg 1938.

Hannäs Skattebonden Guttorm i Gärdsnäs, känd 1561–84114 – Hanner 1982.

Herråkra Mattis (Mattes) Nilsson, f 1742, bodde åtm 1770 i Holma – Rydén 2007.

Hjorted Bonden Jöns (söner f 172(3)–2(9)) – Norlander 1887. Bonden NN (tros ha bott här), vars son Olof, f 1730, antog namnet Widegren och en annan son namnet Sohlberg – Widegren 1891. Pappersfabrikören Eric Hesselman i Totebo115 (son f 1810) – Hesselman 1950.

Hjortsberga Daniel Berg, f 1749, från 1767/69 soldat i Guldfångarör (senare kallat Gullfamnarör) under Vret Norregård – Martin(s)son 2012.

Hjälmseryd Kyrkoherden Jonas Petri Hjelm, känd fr 1655, d 1694,116 var bondson härifrån – Hjelm 1927. Rusthållaren Per Andersson i Norra Karshult, d 1768 – Hjelmqvist 1982.

Hovmantorp Bonden Gudmund (Gumme) Nilsson i Ugnanäs Storegård, f 173(2), d 1803 – Ernberg och Ehrenberg 1982.

Hultsjö Per Karlsson, f 1685, d 1759 – Werner 1978.

Hånger Frälsebonden Ingemar i Väderås, känd 1592–1629 – Linnæus 2010. Frälsebonden Lars Nilsson i Norra Brusås, känd 1670, död samma år117 – Bruzelius 1992.

Hässleby Kaptenen Birger Birgersson i Lid, f 1591, d 1669 – Liedholm 1950.

Högsby Frälsebonden Per Olsson i Kalvenäsmåla, f 1659, d 1727 – Löfgren 1930. Henning Eriksson på Hanåsa, f 1678, d 1737 – Hanström 1950. Jöns Larsson Bergman, f 170(0), organist, Högsby – Bergman 2014.

Höreda Bonden Per Jonsson i Enkarp (son f 1767) – Engströmer 1930. Nämndemannen Nils Svensson Stjerna var f 1768 här – Stjerna 1965. Kvartermästaren Gustaf Adolph Mobeck, f 1793, d 1857 (son f 1825 här) – Mobeck 1887.

Ingatorp Gästgivaren Per Nilsson var f i Bruzaholm (son f 1663) – Bruze 1919. Korpralen Peter Tingsten, f 1772, d 1851 – Tingsten 1930.

Jälluntofta Elias i Järanäs (son f 1680) – Bengtson 1963.

Järeda Bonden Nils i Högruda (son f 1597) – Rudelius 1950. Husaren för Fröreda Isac Gustaf Jarl, f 1782, d 1860 – Hæffner 1963.

Järnäs Bonden Anders Persson i Hemmingstorp Norrgård, f 173(0), d 1798 – Lönnermark 2003.

Järstorp Anders Toresson i Lalleryd (son f 166(8)) – Lallerstedt 1982. Pistolsmedsmästaren Olof Jöransson Lundgren vid Rustorps kvarn, f 1679 – Lindqvist 1995.

Jönköping Stadsfogden Anders Nilsson (son f 1590) – Juringius 1890. Borgaren Jöran Jönsson, g omkr 1620, d omkr 1645118 – Wallman 1905 och Wetter 1905. Klensmeden Måns Håkansson (sonson f 1659)119 – Ridderståhle 1885. Kopparslagaremästaren Gustaf Moberg, f omkr 1655, d 1729 – Moberg 1962. Pistolsmeden Johan Rosengren, f 1698 – Rosengren 1989. Kopparslagaren Anders Boman (son f 1760) – Boheman 1978. Skomakarmästaren Magnus Husberg (son f 1769) – Husberg 1943.

Kalmar Handelsmannen Nils Kråk, 1500-talets mitt – Kyronius 1892. Fortifikationssmeden Jöran Olofsson Ahlberg (son f 1688) – Ahlberg 1886. Löjtnanten Jakob Bundi, d 1703 (son f här120 1677) – Bundy 1943. Artillerisergeanten Sven Nilsson Klint, f 1656 i Småland, d 1710121 – Klint 1950. Smeden Magnus Nilsson i Funkebo under Skälby kungsladugård (son f 1731) – Funkquist 1938. Justitieborgmästaren Anders Lind (son f 1777) – Lind 1887. Repslagaren vid Falu gruva Carl Fredrik Lind var f 1763 här – Lindhé 1927.

Karlstorp Svarvaren i Vimmerby Arvid Kastman uppges vara f i Marholma (son f 1683) – Kastman 1891.

Korsberga Nils Jonsson, f 1711/13, övertog vid sin vigsel 1738/39 svärfaderns gård i Alekull – Karlsson 2007 och Walderlöv 2007. Jonas Nilsson, f 17(29/30) eller 1733, genom sitt gifte bonde senast 1767 i Milletorp – Derkert 2010 (med osäkerhet på en punkt i släktledningen).

Kristdala Håkan i Träthult, levde i slutet av 1500-talet – Meurling 2016 (fädernelinjen) och Wijkström 1980. Håkan i Systertorp (son blev kollega i Kalmar 1626) – Dahlerus 1978. Bonden och ryttaren Nils Persson i Kalerum, känd 1648–87 – Petersson 1995 och Regnéll 1976. Skattebonden Sven Nilsson i Fallebo, g 1697 – Fallenius 2003. Skattebonden och kyrkvärden Per Svensson i Klockaregården, f 1687 (fem led före honom i Klockaregården är sannolika men obestyrkta) – Danielsson 2000. Bonden Anders Olofsson i Bankhult, d 1756 – Rosman 1950. Bonden Anders Bertilsson i Krokshult, f 1737, d 1804 – Kjörling 1938.

Kråkshult Bonden Olof, levde i mitten av 1600-talet – Fougel 1896. Torparen Jon Larsson i Ogestahagen i Odensvi sn var född här vid mitten av 1600-talet – Enblom 1967. Ryttaren och skattebonden Erik Gustav Lönberg i Kråkshults skattegård, känd fr 1727 – Lönnberg 2007. Skattebonden Olof Persson i Åsa (son f 1751) – Åstrand 1965.

Kråksmåla Måns Persson i Kösebo (sonson f 1696)122 – Melén 1886. Ryttaren Nils Persson Hultman i Grönskåra, f 1729, d 1789 – Risbecker 2012. Översten Per S W Björkman var f 1825 här – Björkman 1886.

Kulltorp Frälsebonden Börje Månsson i Bobacka, levde 1598 – Hedenfeldt 1938.

Kvenneberga Bonden Nils Jansson i Åeke, f 1709, d 1779 – Quennerstedt 1950.

Kånna Skattebonden Gudmund i Dragaryd, d 156(4)123 – Noreen 1938, Nordberg 1890, Nordlind 1890, Norlind 1890, Norén 1891 och Erling 1890.

Källeryd Soldat NN i Svalås (son f 1598) – Svalander 1930.

Kärda Bonden Måns Persson i Vallersta, känd 1562–69, var död 1576124 – Liljewalch 1938.

Kävsjö Länsmannen Nils Nilsson i Hökhult, känd fr 1607, d 1657 – Hök 2010. Axel Nilsson, f 1666, d 1759, genom sitt gifte frälsebonde i Stråkeved – Ekstrand 2010.

Lekeryd Kronolandbon Jöns Persson i Höreda, f 1640, d 1702125 – Floderus 1950.

Lemnhult Bonden Johan Svensson på Östra gården, f 1721 – Fagerlin 1891.

Lenhovda Bonden Måns Stensson i Bostorp (son f 1712) – Alin 1888.

Lidhult Skattebonden Måns Jönsson i Kullen, Nannarp, 1721 gift till Skogaryd, Annerstad, d där 1724126 – Collin 1967.

Linneryd Bonden Per i Stångsmåla, nämnd 1540–65 – Ling 1943 och (kognatiskt) Ling-Vannerus 2012. Soldaten Johan(nes) Börjesson Qvist i Svartabäck, f 169(4/5), d 1739 – Anell 2012. Bonden Måns Gummesson i Strånge­måla, f omkr 1720, d 177(1) – Linnell 1930.

Ljungarum Trädgårdsmästaren Nils Svensson (son f 1639) – Ljungh 1982. Lars Andersson i Kättilstorp (son f 164(6)) – Tholander 1980.

Ljungby (i Sunnerbo härad och Kronobergs län) Kronolänsmannen Zacharias Månsson i Tofta, g 1675 – Ljungdahl 1930. Nämndemannen Johan i Sickinge (son f 1701) – Ljungberg 1962.

Ljungby (i Södra Möre härad och Kalmar län) Bonden Håkan i Mölebo (idag i Sankt Sigfrid) (sonson f 1682) – Granlund 1943. Vice häradshövdingen Johan Aspegre(h)n i Kranklösa, d 1700 – Aspegren 2012, Müllern-Aspegren 2012 och Arndt 2012.

Lofta Frälsebonden Erik Nilsson i Fintorp, d 1671 – Björkman 1989. Bonden Lars Larsson i Trostad (son f 1671) – Trozelli 1965. Johan (Jaen) Jönsson, f 171(6/7), d 1787, kom vid sin vigsel 1738 från Skynnerstad och var därefter genom sitt gifte bonde i Vivelsjö, kyrkoföreståndare och sexman – Sjögren 1943.

Lommaryd Bonden Per Haraldsson i Västra Noby Sörby, d 1732 – Råsberg 1989. Inspektorn Petter Westman i Sköldseryd, f 1716, d 1764 – Westman 1927.

Långaryd Rusthållaren Per Håkansson på Bokhult, f 161(2), d 1695127 – Santesson 1943. Bonden Måns Jönsson (son f 1686) – Jehander och Wennberg 1989. Klockaren Per Bengtsson, f 1689 – Palmgren 1950. Ryttaren Anders Andersson Hellström i Helghult, f omkr128 1690 – Eriksson 1920–21. Gästgivaren NN Broman i Nissaryd, f i Bro sn i Uppland (son f 1745) – Broman 1930. Bonden Anders Persson i Älmhult, f 1739, d 1806 – Elmquist 1938.

Långasjö Johan Gudmundsson (Gummesson, Gummason), f 167(1), var senast från 1701 dräng i Harebo Söregård – Sjöblom 2012.

Långemåla Gästgivaren Sune Engström i Bötterum, 1700-talets början129 – Engström 1930. Soldaten för Värlebo Nils Jonsson Werlström, f 1743 – Kjelleström 1927.

Lönneberga Bonden Börje Svensson i Sjöarp (son f 1641 i Tunghult, Hässleby)130 – Corylander 1908.

Madesjö Bonden NN i Pukeberg (son f 1668) – Montelius 1892. Bonden Sven Persson i Hökahult (son f 1684)131 – Cedergren 1978. Bonden Lars Svensson i Norra Örsjö, f 1686, d 1766 – Claesson 2003.

Malexander Bonden Nils i Somvik (son f 1637) – Sommelius 1938. Bonden Olof Jonsson i Långstorp, f 1649, d 1735 – Collenberg 1938 och Skylling 1938.

Markaryd Bonden Jöns Persson i Västra Haghult (son f 1796) – Hagberg 1938.

Mistelås Bonden NN (son f 165(8))132 – Drysén 1890.

Misterhult Åbon Peder i Örö, känd 1543 – Wirsén 1978 (yngre sl Örögrenens fädernelinje). Skeppskaptenen Carl Berg, f 1694, d 1747, ägde Tjustgöl – Berg 1962.

Moheda Klockaren Per Jönsson i Vegby133 (son f 1712) – Svalander 1930 (yngre släktens fädernelinje).

Myresjö Kyrkoherden Ericus Gudmundi Wallinus tillträdde här 1678 – Wallin 1888. Per Ol(of)sson, f 1700, kom vid sin vigsel från Kersebo, eventuellt son till Olof Persson som var bonde där 1707/08–1723/24 – Klackenberg 2014. Carl Johan Stukat, f 1744, ryttare i Myresjö Nästagårds ryttaretorp senast från 1779 (dotters födelse) – Carlsson 1886.

Målilla Bonden Lasse Olsson i Årena, d 1619 – Arenius 1891 (I). Rusthållaren Jonas Håkansson i Årena (g senast 1675, son f 1688) – Arenius (II) 1891 och Arrhenius 2014. Olof i Laskeby, f 1666, d 1745 – Kron 1965. Klockaren Germund Eriksson (son f 1696) – Mohlin 1919. Bonden Johan Andersson i Mörkhult (son f 1768) – Tillberg 1938.

Mönsterås Regementsskrivaren vid flottan Anders Wolyn (son f 1743) kom från Vållö (”Woldö”) – Wolyn 1887. Skräddaren Nils Persson i Kråkebäck, känd 1745–52 – Liljeqvist 2003.

Mörlunda NN, vars namn kunde latiniseras till Johannes och vars änka gifte om sig 1582 – Meurling 2016 (namnlinjen).

Norra Sandsjö J(oh)an J(oh)ansson, f 166(5), d 1737, åtm fr 1717 ryttare, senare bonde i Sjöarp – Törnqvist 2007.

Norra Solberga Bonden Håkan Larsson Bolling i Påskarp (hans son dog 1808) – Bolling 1930. Hemmansägaren Johannes Nilsson i Danstorp, d 1861 (släktlinje sägs vara känd sedan början av 1700-talet, men är ej angiven) – Danell 1936.

Nottebäck Bonden Nils Svensson (son f 1762) – Åstrand 1943.

Nydala Johan Rydbeck var f 1725 här134 – Rydbeck 1963.

Näsby Riksrådet Jon Pedersson Bååt till Flishult, nämnd 1250 – Baad 1920–21.

Näshult Bonden Daniel Persson i Idanäs södergård, f 1685, d 1740 – Danielsson 1930. J(oh)an Karlsson tillträdde 172(8) som hemmansbrukare på sin blivande svärfars gård Höghult Mellangården – Johansson 2007. Bonden Johan (Jean) Larsson, f 1708, övertog sin svärfars gård i Klemetsjögle – Rosander 2007.

Nässjö Ryttaren Per Nilsson var f vid 1600-talets mitt på Norrgården – Sjöstedt 1967. Husaren för Bäckafall Samuel (vars sonson var f 1849) – Bæcklund 1930.

Nöbbele Måns i Broagärde (son f 1578) – Pontin 1962. Bonden Per Johansson i Kåramåla, f 1681, d 1754 – Koraen 1982. Rusthållaren Lars Petersson (son f 1812) – Norlén 1950.

Odensvi Bonden och sexmannen Olof Svensson i Hysinge, f 161(0), d 1664135 – Andersson 1980. Sockenskomakaren136 Sven Persson i Havet, f 170(5), d 1751 – Hafström 1962.

Ramkvilla Frälsebonden Olof Persson i Ramkvilla Söregården, f 16(19/20) där – Petersson 2007.

Reftele Häradsmålaren Sven Niclas Bergh i Ölmestad, f 1729, d 1783 – Bergh 1943.

Rogberga Bonden Israel Hansson i Hunshult, d 1674 – Rogberg 1976. Bonden Olof Svensson på Hyltan, d före 1678 – Ståhl 1978 och Svenberg 1892.

Rumskulla Bonden Sven Jönsson i Sjösbo, känd 1636–57 – Ericsson m Wegenius 2003. Bonden Lars Persson i Bäckemåla, d 1711 – Wistrand 1963. Bonden Peter Dusén i Viggesbo, f 1700, d 1743 – Dusén 1889. Marcus Jonsson (son f 1776) – Marcellus 1891.

Rydaholm Majoren Arvid Nilsson på Lökaryd, f 160(5), d 1683137 – Elfman 1936.

Ryssby Ingemar E(h)r(e)nberg, f 1748, kom från Ernhyltan – Erhnberg och Ehrenberg 1982 (äldre sl). Klockaren Johan Jacobson (son f 1774) – Jacobson 1918.

Sandvik Frälsebonden Anders Jonsson på Sandviks säteri, d 1716 – Carlsson 2014. Regementsfältskären Nils Wetterwik på Mjöhult, f 168(5), d 1736 (möjligen stamfader) – Wettervik 2003.

Sandseryd Skräddaren (ej mästersmeden) Pe(te)r Sandström var f här 1737138 – Sandström 1919. Bergsmannen Andreas Knutsson139 (son f 1797) – Andersson 1888.

Sjösås Johan Johansson ska ha varit f 1743 här – Johansson 2007 och Turell 2007. Byggmästaren Petter Viberg, f 1747, var från Viås – Strandmark 1943.

Skatelöv På(ve)l Persson i Smörhöga, känd från 1651, d 1676/80 – Bergnäs 2012.

Skede Nils Ekelund, f 1756, från 1778/79 soldat i Ekekulls torp under Ekekull Västergården – Hultqvist 2007.

Skirö Nils Olofsson Modig, f 168(9), ryttare för Snuggarp till 1711 – Sjöborg 2007. Rusthållaren Daniel Danielsson i Lilla Sjögle (son f 1721) – Liljedahl 1974.

Skärstad Bonden Per Joensson i Sticklösa (son f 1574) – Enander 1890. Bonden Måns Larsson i Flättinge (son f 1648)140 – Wibom 1936.

Slätthög Jonas Andersson i Lilla Lyåsa, f 1681 – Slettengren 1950.

Stenberga Bonden Måns Hemmingsson i Hasslås, f 1680, d 1756 (hemvist anges ej för fadern Hemming Månsson) – Eklund 1938.

Svenarum Jöns Persson, f 172(3), tillträdde 1747 en gård i Stoarp – Söderberg 2010. Nils Johansson i Långserum, f 1745 – Malmberg 1976.

Säby Olof Hansson, f 1732 – Quarn (Andersson, Stigson, Hildeskog, Måbäck) 1989. Inspektorn Magnus Ryberg på Hylta (son f 1736) – Ryberg 1891.

Söderåkra Åbon Sven Persson i Påboda, f 1692, d 1760 – Petersson 1965.

Södra Sandsjö Bonden Olof Persson i Hemmingemåla, f 168(1/3), d 1754 – Elmgren 2014.

Södra Unnaryd Skattebonden Bror Mårtensson, känd 1613–67 – Broderzonius 2010.

Södra Vi Nämndemannen Anders Nilsson i Prästnäs, 1500-talets mitt – Trysén 1936. Anders Jonsson i Käbbo (son f 1733) – Larson 1950. Bonden Benjamin Knutsson141 i Skärstad (son f 1772) – Scherini 1886.

Tannåker Länsmannen Karl Orre, f 1625 – Orre 1943.

Tegnaby Lukas Esaiasson var f 1693 här – Tegnér 2014. Per Andersson i Bramstorp (son f 1688) – Brambeck 1886.

Tingsås Bonden Olof i Brevik (son f 1625)142 – Hagelberg 1886. Bonden Håkan i Brevik (son f 166(9)) – Bernström 1995. Handlanden i Kristianstad Sune Bolin, f 1696, härstammade härifrån – Bolin 1930. Bonden Bengt Persson i Brevik143 (son f 1703) – Hagelberg 1886 (yngre släktens fädernelinje).

Tofteryd Bonden Nils Jönsson i Nothult (son f 1746) – Telander 1930. Soldaten för Södra Duveled Anders Norstöm, f 173(2), d 1797 – Måhl 1984.

Tolg Bonden Jan Bengtsson i Tolgs Brogård, f 1686, d 1760 – Pontén 1984.

Torskinge Bonden Magnus i Gummarp (son f 1611144) – Gumælius 1890. Frälsebonden Zacharias i Hjälmaryd, levde 1675 – Hjelmérus 1982.

Torsås Bonden Per Anundsson i Tånghult, d 1675 – Tornée 2003 och Pettersson 2003.

Tuna Gästgivaren Petter Johansson i Ishult (son f 1795) – Thunberg 1891.

Tutaryd Torparen Bengt Tuvesson, d 1763 i Boarps västergård i Södra Ljunga sn – Oseen 1936.

Urshult Kronolänsmannen Magnus Ehnemark, f 1722, d 1777 – Ehnemark 1919.

Valdshult Hans, åtm fr 1692 bonde i Stora Öjhult och trummakare, d 173(7) – Eriksson 2007.

Vederslöv Anders Månsson, senast från 1706 bonde i Lövingsgård i Villtofta – Bergman (fr Öja) 2016.

Vena Godsägaren Karl Magnus Westerström var f 1823 här – Wester­ström 1950.

Vetlanda Kyrkoherden Birgerus Laurentii, d 1644145 – von Löwenadler 1920–21. Inspektorn Sven Månsson i Gettinge (son f omkr 1670) – Ekedahl 1943.

Vimmerby Knivsmeden Jon Olsson, känd 1647–83 – Lindhagen 2007. Skräddarmästaren Eskil Moberg, f 1676, d 1753 – Moberger 1976. Färgaren Lars Andersson Nerman, f 167(8), d 1734146 – Nehrman och Nerman 1943. Stadstjänaren Sven Hane, känd 1715–22(?)147 – Wimmer­cranz 2003. Redskapsmakaren Petter Gobom i Storebro, f omkr 1690, d 1770 – Gobom 1938. Handlanden Jonas Bergman (son f 1757) – Bergman 1943. Rådmannen Carl Cullberg148 (son f 1798) – Cullberg 1887. Kommis­sarien Samuel Carlander, f 1806, d 1866 – Carlander 1891.

Vimmerby landsförsamling Bonden Anders Månsson på Fjärding­skogen, f 171(3), d 1754 – Widstrand 1976.

Vireda Kornetten Jonas Nilsson Rooth, d 1678, var från Elmeberg – Rooth 1930. Organisten Peter Fogelberg, f omkr 1750, d 1790 – Fogelberg 1984.

Virestad Harald, skattebonde i Almås, känd 1550–65 – Wiesel 2014.

Virserum Bonden Nils i Ekeflod, känd 1575–82 – Wirsén (Örögrenen) 1978 (kognatiskt) och Wirsén (Kristdalagrenen) 2003 (kognatiskt). Bonden Håkan Svensson i Slättmossa, f 1618, d 1707 – Planander 1890. Elof (Elver) Karlsson, f 169(4), bodde först i Blackelid (till 1730) – Dahlberger 2012. Daniel Mattsson Book, f 1760, d 1848 – Boklund 1920–21.

Visingsö Erik Svensson Edman i Ed, slottsfogde och sekreterare i grevskapet Visingsborg, d 1662, vars far Sven Eriksson i Bäck (vilket Bäck?) anges vara f i Västergötland – Edman 1995. Vice befallnings­mannen inom grevskapet Visingsborg Peter Axelsson (son f 1713) – Petersson 1943, Lindham 1943 och Tideström 1943.

Vislanda Per Håkansson i Tubbamåla, f 163(1), d 1712149 – Bergelmer 1938. Per Andersson, f 1757, uppges vara härifrån150 – Svanström 1888.

Vissefjärda Bonden Anders Persson i Gusemåla, f 1681, d 1747 – Lagergren 1976. Bonden Jonas Pettersson i Norra Målatorp Södergården, f 1811, d 1892 – Ek 1974.

Voxtorp (i Östbo härad) Bonden Nils Persson, f 1532, d 1599151 – Psilander 1930.

Vrigstad Per i Kyrkarp (son f 1663) – Aspelin 1950. Torparen NN i Al(bo)torpet under Lundholmen (son f 1722) – Almark 1887.

Väckelsång Skattebonden Tore Svensson i Väckelsångs Saxagård (sonson f 1670) – Wickelgren 1938. Bonden Bengt Karlsson (son f 1719) – Söder­ström 1950.

Värnamo Bonden Anders (sonson f 1795) – Hellgesson 1890. Carl Johan Pettersson var sin vigsel 1850 dräng i Stomsjö – Arvas 1012.

Västervik Jöns Andersson, f 162(2), d 1704152 – (äldre släkt till) Nehrman och Nerman 1943. Skepparen Sven Jonsson, g omkr 1670 – Westerstrand 1892. Handlanden Olof Andersson, f 167(0), d 1721 – Odelberg 1995 och Odelmark 1995. Skeppsbyggmästaren Johan Dufwa flyttade hit 1700 – Dufwa 2007. Dykerikommissarien, handlanden och skeppsredaren Olof Falck, f 170(8), d 1771153 – Falck 1943. Petter Himmelstrand (son f 1741) – Himmelstrand 1980. Handlanden Olof Ekblad, f 1738, d 1785 – Ekblad 1890. Pigan Margareta Cederberg, f 177(2)154 – Stolt 1963.

Västra Ed Bonden Lars Jönsson i Blidstena, början av 1600-talet – Blidberg 1980.

Västra Torsås Bonden Sven i Håldala, känd 1545–60 – Cavalli 1963, Cavallin 1976 och Hyltén-Cavallius 2007. Simon i Ryd, 1600-talets slut – Wieselgren 1943. Bonden Nils i Hjortatorp (son f 1684) – Hjort 1930.

Västrum Per Larsson, f 173(7/8), d 1790, genom sitt gifte 1774 bonde i Björnhuvud155 – Westin 1930.

Växjö Nils (son trol f omkr 1570) – Lothigius 1905. Borgaren (Joen Stålhös) (son f 166(4))156 – Stålhös 1886. Borgmästaren Anders Unger, f 1688, d 1762 – Unger 1943. Rådmannen Magnus Nilsson Hane (son d 1712) – Hahn 1980. Skräddaren Caspar Frischow (Friskop(p), Friscopp), f 1711, d 1767 – Casparsson 2007. Guldsmeden Adam Tillström, f 1770, härstammade från Telestad – Tillström 1890. Snickaren Johan Svensson (son f 1807) – Sjögren 1888.

Växjö landsförsamling Bonden Karl Kulle på Kullagård, d 1566 – Colliander 1984. Anders Gummesson, f 1727, ryttare under namnet Wiberg, senast fr 1770 därtill hälftenbrukare i Telestad Bondegården – Nilsson 2016, Carlson (fr Stenbrohult) 2016, Gustafsson 2016, Karlsson, Carlson (fr Vederslöv) 2016, Lilliehöök 2016 (fädernelinjen), Magnusson 2016 och Vrethammar 2016.

Åby Klockaren Jonas Andersson (son dog 1675) – Améen 1980. Bonden Johan Månsson i Sporrsjö, f 165(8), d 1745 – Fagerström 1950.

Download 0.58 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page