2011 – 2012 EĞİTİM-ÖĞretim yili lisans programi öĞretim plani I. YariyilDownload 4.09 Mb.
Page1/36
Date06.08.2017
Size4.09 Mb.
#27920
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

2011 – 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANS PROGRAMI

ÖĞRETİM PLANI

 I. YARIYILDersin Kodu

Dersin Adı

Kredi
(T+U,K)


Dersin İngilizce Adı

AKTS

2203101

Türk Dili I

2+0,2

Turkish Languages I

2

2203108

Tıbbi Biyoloji

2+0,2

Medical Biology

2

2203110

Temel Anatomi

3+2,4

Basic Anatomy

5

2203113

Hemşirelik Esasları I

4+4,6

Fundamentals of Nursing I

8

2203114

Fizyoloji

3+0,3

Physiology

3

2203115

Genetik

2+0

Genetic (Alttan kalanlar için açılacak)

2

2203116

Bilgi Teknolojileri Ve Uygulamaları I

2+2,3

Knowledge Technologies and Practices

3
Yabancı Dil I
Foreign Languages II
2203102

İngilizce I

4+0,4

English I

4

2203103

Almanca I

4+0,4

Germany I

4

2203104

Fransızca I

4+0,4

French I

4
Ortak Seçmeli Dersler
Elective Courses
2203105

Beden Eğitimi

1+0,0

Sports

1

2203106

Müzik

1+0,0

Music

1

2203107

Resim

1+0,0

Arts

1
Alan Dışı Seçmeli Ders (..Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
I. Yarıyıl Toplam Kredi

26

I. Yarıyıl Toplam AKTS

30

*Öğrenci Programına Alan Dışı Seçmeli bir ders almalıdır.


II. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi
(T+U,K)


Dersin İngilizce Adı

AKTS

2203201

Türk Dili II

2+0,2

Turkish Languages II

2

2203205

Beslenme İlkeleri

2+0,2

Principles of Nutrition

2

2203207

Hemşirelik Esasları II

4+4,6

Fundamentals of Nursing II

8

2203208

Temel ve Klinik Biyokimya

2+2,3

Basic and Clinical Biochemistry

3

2203209

Mikrobiyoloji/ Parazitoloji

2+2,3

Microbiology/parasitology

3

2203214

Tıbbi Genetik

2+0,2

Medical Genetic

2

2203211

Bilgi Teknolojileri Ve Uygulamaları II

2+2,3

Knowledge Technologies and Practices

3
Yabancı Dil II
Foreign Languages II
2203202

İngilizce II

4+0,4

English II

4

2203203

Almanca II

4+0,4

Germany II

4

2203204

Fransızca II

4+0,4

French II

4
Ortak Seçmeli Dersler
Elective Courses
2203206

Beden Eğitimi

1+0,0

Sports

1

2203212

Müzik

1+0,0

Music

1

2203213

Resim

1+0,0

Arts

1
Alan Dışı Seçmeli Ders (.. Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
II. Yarıyıl Toplam Kredi

27

II. Yarıyıl Toplam AKTS

30

 *Öğrenci Programına Alan Dışı Seçmeli bir ders almalıdır.III. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi
(T+U,K)


Dersin İngilizce Adı

AKTS

2203301

Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi I

2+0,2

Principles of Atatürk and History of Revolution I

2

2203302

İç Hastalıkları Hemşireliği

5+16,13

Medical Nursing

16

2203303

Hemşirelikte Farmakoloji

2+0,2

Pharmacology in Nursing

2

2203311

Kişilerarası İletişim

2+0,2

Interpersonal Communication

2

2203305

Histopatoloji

2+0,2

Histopathology

2Seçmeli Dersler ( .. Kredi)*
Elective Courses (.. Credit)*
2203307

Kanserde Erken Tanı

2+0,2

Early Diagnosis in Cancer

2

2203306

Hastalıklarda Beslenme

2+0,2

Nutrition in Diseases

2

2203308

Yaşlanma Süreci

2+0,2

Aging Process

2

2203309

Evde Bakım Hizmetleri

2+0,2

Home Care Services

2

2203310

Erişkin Sağlığında Temel Kavramlar

2+0,2

Basic Concepts for Adult Health

2
Alan Dışı Seçmeli Ders (.. Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
Alan Dışı Seçmeli Ders (.. Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
III. Yarıyıl Toplam Kredi

27

III. Yarıyıl Toplam AKTS

30

 

* Öğrenci Programına en az bir seçmeli ders alan içi, iki seçmeli ders alan dışı almalıdır.


 IV. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi
(T+U,K)


Dersin İngilizce Adı

AKTS

2203401

Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi II

2+0,2

Principles of Atatürk and History of Revolution II

2

2203402

Cerrahi Hemşireliği

5+16,13

Surgical Nursing

13

2203403

Enfeksiyon Hastalıklarında Bakım

2+0,2

Infectious Diseases Care

2

2203405

Biyoistatistik

2+0,2

Biostatistics

2

2203404

Epidemiyoloji

2+0,2

Epidemiology

2
Seçmeli Dersler (.. Kredi)
Elective Courses (.. Credit)
2203406

Psikoloji

2+0,2

Psychology

2

2203407

Hastane Enfeksiyonları

2+0,2

Hospital Infectious

2

2203408

Yoğun Bakım Düzeyleri

2+0,2

Intensive Care Levels

2

2203410

Adli Olgularda Sağlık Personellerinin Sorumlulukları

2+0,2

Responsibilities of Health Professionals in Forensic Cases

2

2203412

İlk Yardım

2+0,2

First Aid

2
Alan Dışı Seçmeli Ders (.. Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
Alan Dışı Seçmeli Ders (.. Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
Yaz Stajı**
Summer Practising**
2203450

Yaz Stajı

0+8,4

Summer Practicing

3
IV. Yarıyıl Toplam Kredi

31

IV. Yarıyıl Toplam AKTS

30

* Öğrenci Programına en az bir seçmeli ders alan içi, iki seçmeli ders alan dışı almalıdır.**Yaz Stajı Fakülte Yaz Stajı Yönergesi doğrultusunda yapılır.

V. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi
(T+U,K)


Dersin İngilizce Adı

AKTS

2203501

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hemşireliği

5+16,13

Obstetric and Gynecological Nursing

14

2203502

Hemşirelik Uygulamalarında Ağız Sağlığı Yönetimi

2+2,3

Oral Health Management in Nursing Practice

6

2203503

Hemşirelik Tarihi Deontolojisi Ve Etik

2+0,2

Nursing History, Deontology and Ethic

2

2203504

Hemşirelik Bilişimi

2+0,2

Nursing Informatics

2
Seçmeli Dersler (3 Kredi)
Elective Courses (3 Credit)
2203506

Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması**

2+0,2

Reproductive Health and Family Planning*

2

2203509

Genetik Danışmanlık

2+0,2

Genetic Counseling

2

2203510

Yenidoğan Sağlığı

2+0,2

Neonatal Health

2

2203505

Akademik Yazma Becerileri

2+0,2

Academic Writing Skills

2
Alan Dışı Seçmeli Ders (.. Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
Alan Dışı Seçmeli Ders (.. Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
V. Yarıyıl Toplam Kredi

26

V. Yarıyıl Toplam AKTS

30


Download 4.09 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page