Ega vazifasida Kim? Nima? Jack is coming tonightDownload 261 Kb.
Page1/7
Date09.03.2023
Size261 Kb.
#60854
  1   2   3   4   5   6   7
NOUNS 2012
10 Маъруза матни

NOUN (Ot)


Noun – ot so’z turkumi bo’lib u Kim? Nima?savollariga javob bo’ladi.


Ex: a dog, a bicycle, a man, a girl, beauty, truth, world


Otlar gapda Ega, Aniqlovchi , To’ldiruvchi va Hol vazifasida kelishi mumkin.  • Ega vazifasida - Kim? Nima?

Jack is coming tonight.
The man was wearing a black coat.  • Aniqlovchi vazifasida – Kimning? Nimaning?

Jack’s brother is a pilot.
I gave some money to my friend’s father.  • To’ldiruvchi vazifasida – Kimni? Nimani? Kimga? Nimaga?

Izoh: predlog bilan kelsa predlogiga qarab tarjima etiladi.
I gave some money to Jack.
I bought some flowers for my mother.  • Hol vazifasida

O’rin holi – Qayerda? Qayerga? Qayerdan?
We went to the cinema yesterday.
I met Tom in the garden last week.
Otlar 5 ga bo’linadi:

  1. Proper Noun (atoqli)

  2. Common Noun(turdosh)

  3. Abstract Noun(mavhum)

  4. Compound Noun (qo’shma)

  5. Collective Noun(jamlovchi)Proper Noun
Barcha atab qo’yilgan, o’z sinfida yagona bo’lgan va doim bosh harfda yoziladigan otlarga Atoqli otlar deyiladi.
Winston Churchill Ford Focus China Scotland the Civil War


Common Noun(turdosh otlar)
O’z sinfida yagona bo’lmagan, turi jihatdan ko’p xili bo’lgan otlarga turdosh otlar deyiladi.Download 261 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page