Inhoudsopgave 1 Algemeen/missie 1Download 1.99 Mb.
Page18/19
Date18.10.2016
Size1.99 Mb.
#540
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Organisatie.

De Opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de oplei­ding.

Halverwege het jaar is de samenstelling veranderd en die is nu als volgt:

prof.dr. D.K. Hammer, voorzitter (Inf);

dr. A. Kaldewaij, vice voorzitter (Inf);

prof.dr. M. Rem (Inf);

prof.dr. J.C.M. Baeten (Inf);

prof.dr. F.E.J. Kruseman Aretz (Inf);

dr. O. van Roosmalen (Inf);

dr.ir. H.J. Pels (Bdk);

prof.ir. M.P.J. Stevens (E);

prof.dr.ir. J.E. Rooda (W);

prof.dr.ir. K. Kopinga (N).

Omdat de opleiding goed draait, en geen inhoudelijke veranderingen nodig waren, is er in 1993 slechts één bijeenkomst van de Opleidingsgroep geweest.

Tegelijkertijd met de verandering in de Opleidingsgroep is ook het Dagelijks Bestuur van de opleiding gewijzigd. Zij bestaat nu uit Kaldewaij en Hammer.

Omdat Hammer echter een sabbatical year heeft, neemt van Roosmalen zijn functie tijdelijk waar.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de selectie van cursisten. Zij wordt hierbij ondersteund door de coördinator, mw. van Lierop.

Het secretariaat van de opleiding berust bij mw. Corry Kolk Koenraat.Wetenschappelijke output.

Publicaties:

M.L.P. van Lierop, P.D.V. van der Stok, R. Vermeulen:

The workshop: a teaching tool for software development

in: Product Development in Engineering Education, Proceedings of the Second International Symposium in Engineering Education, S.L. Cox and A.R. Thomas (eds.), University of Limerick, Ireland, 1994, pp. 45 50

M.J.van Drimmelen, H.K.Rampersad, L.J.Somers:

Simulating robotic assembly cells: a general model using Coloured Petri nets International Conference on Data and Knowledge Systems for Manufacturing and Engineering, Hong Kong, May 2 4, 1994.

Aksit, M., Bosch, J., van der Sterren, W., Bergmans, L.:

Real Time Specification Inheritance Anomalies and Real Time Filters in: Proc. of ECOOP'94

M. Tokoro, R. Pareschi (eds.), Springer Verlag, 1994, pp. 386 407

L.D.J.C. Loyens, J.R. Moonen:

ILIAS, a Sequential Language for Parallel Matrix Computations in: PARLE'94 Parallel Architectures and Languages Europe C. Halatsis e.a. (eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 817, Springer Verlag 1994, pp. 250 261

H.T.G. Weffers:

Implementing Elements of the Spec Calculus: An Example In: H.M. Groenboom, H.W. Klijn Hesselink and M.M. Lankhorst (eds.), Proceedings of the 1994 Groningen Student Conferen­ce on Computer Science (GRONICS 94)

Computing Science Note CS N 9401, Computing Science Section, Department of Mathema­tics and Computing Science, Groningen University, January, 1994, pp. 61 68

Poster presentatie:

Edwin Hautus:

Student Exhibition bij het Symposium Product Development in Engineering

Education, Limerick, 28 31 okt. 1994Congresbezoek:

International Conference on Data and Knowledge Systems for Manufacturing and Enginee­ring, Hong Kong, May 2 4, 1994: Theo van Drimmelen

CAISE'94 (Conf. on Advanced Information Systems Engineering), Utrecht, 6 10 juni 1994: Freddie Ruijs

PARLE '94 (Paralllel ARchitectures and Languages Europe), Athene, 4 8 juli 1994:

Marcel Meesters, Arjan Bink, Marco Brasse', Anko Hanse, Rob Gelderblom, Nico Kuijpers, Olaf Pigmans, Ronald Reinds, Patrice Schats, Bram Stappers, Jos van der Heijden, Peter Kemp, Michael van Wijngaarden, Ton v.d. Berg, Jean Moonen

ECOOP'94 (European Conf. on Object Oriented Programming), Bologna, 4 8 juli 1994:

William van der Sterren, Gocé Naumoski, Ed Knapen, Ernest Micklei
Formal Techniques in Real Time and Fault Tolerant Systems, Lübeck, 19 23 september 1994:

Luc Geurts, Jack Sleuters, Harold Weffers, Maurice Penners, Maurice Martin, Paul de Crom, Cor Smakman

Product Development in Engineering Education, Limerick, 28 31 okt. 1994:

Peter van der Stok, Marloes van Lierop, Edwin HautusBIJLAGE H

PERSONALIA

1 Bestuur en beheer
Faculteitsraad
prof.dr. J. Boersma

L.P. van Drimmelen (per 01-09)

mw. S.H.M.M. Dumont

mw. H. Geldof (tot 01-09)

prof.dr.ir. M.L.J. Hautus

P.J. 't Hoen (tot 01-07)

S.A.Z. Huijbrechts (per 01-07)

dr. D.A. Overdijk

J.H.G.C. Rutten (tot 01-03)

ir. W.L.M.M. Senden

W.L.S. Slegers (per 01-03)

dr. L.J.A.M. Somers

dr. P.D.V. van der Stok

dr. W.Z. Venema

mw. Vermeulen-Adolfs
Faculteitsbestuur
dr. P.M.E. de Bra (tot 01-08)

dr. J.H. van Geldrop

prof.dr.ir. J. de Graaf (per 01-08)

dr. J.J.M. Hooman

dr.ir. J.K.M. Jansen (tot 01-08)

prof.dr. P. van der Laan (dekaan) (per 01-08)

dr.ir. C.W.A.M. van Overveld (per 01-08)

prof.dr. M. Rem (dekaan) (tot 01-08)


Directeur Beheer
ir. R.A.T.M. van Asten, plv. directeur beheer

mr. M.D. van Dijk, directeur beheer a.i. (per 01-12)


Voorlichting en PR
mw.ir. M.P. van Ouwerkerk-Dijkers sector informatica

dr. H.G. ter Morsche sector wiskunde

mw. F.A.J. van Neerven-v.d. Broek ondersteuning
Dagelijks bestuur vakgroepen/werkgroepen
Vakgroep Discrete Wiskunde
prof.dr.ir. H.C.A. van Tilborg (voorzitter)

drs. W.H.J.H. van Meeuwen (secretaris)Vakgroep Analyse
prof.dr.ir. J. de Graaf (voorzitter)

drs. C.R. van Walt van Praag (secretaris)

prof.dr. R.M.M. Mattheij (lid)
Vakgroep Besliskunde en Stochastiek
prof.dr. P. van der Laan (voorzitter)

dr. C.A.A.M. Withagen (secretaris)


Vakgroep Informatica
dr. A.T.M. Aerts (per 01-08)

prof.dr. J.C.M. Baeten (per 01-08)

dr. A. Bijlsma (tot 01-08)

prof.dr. K.M. van Hee (voorzitter) (tot 01-08)

dr.ir. P. van der Steen
Groep Basisonderwijs
dr. J.C. van der Meer (secretaris)

ir. I.J.M. Neervoort (coördinator)


Dienstcommissie
drs. A.J. Geurts

dr. C. Huizing (secretaris)

dr.ir. J.L. de Jong

mw H. Koops

dr.ir. H.N. Linssen

drs. W.H.J.H. van Meeuwen

dr. A.G.P.M. Nijst (voorzitter)

drs. R.D.J. Post

drs. A.M. de Rijk

2 Samenstelling vakgroepen
Vakgroep Discrete Wiskunde
Hoogleraren
prof.dr. A.E. Brouwer

prof.dr. P.L. Cijsouw1

prof.dr. F.H. Simons

prof.dr.ir. H.C.A. van Tilborg

prof.dr. A.M. Cohen
Wetenschappelijk personeel
dr. A.G. van Asch

dr. A. Barg (per 16-11)

dr. A. Blokhuis

ir. M.A. de Boer

ir. P.A.H. Bours (tot 01-06)

dr. F.G.M.T. Cuypers

ir. M.E. van Dijk

drs. J.G.M. Donkers

dr. P.M. Johnson (tot 01-07)

mw.ir. P.W. Heijnen (per 01-04)

drs. W.H.J.H. van Meeuwen

dr. J.W. Nienhuys

dr. G.R. Pellikaan

dr. K.A. Post (tot 01-03)

ir. R.J. Riebeek

dr. H.J.M. Sterk

drs. R.W. Versseput (tot 01-04)

dr.ir. H.A. Wilbrink


NWO-medewerkers
drs.ir. I.M. Duursma

ir. M.J.M. van Eupen

drs. W.A. de Graaf

ir. J.H. Koolen

ir. A.J. de Man (per 15-10)

F. Sun (tot 01-03)


Technisch personeel
F.C. Bussemaker
Secretaresses
mw. H. Houben-Verhees

mw. J.S. Schot (van 26-09 tot 26-12)


Gewetensbezwaarden'>Administratief personeel
drs. R. Mulder (tot 08-05)
Gewetensbezwaarden

ir. P.D. Moerland (tot 01-09)


Vakgroep Analyse
Hoogleraren
prof.dr. S.T.M. Ackermans

prof.dr. J. Boersma

prof.dr. P.L. Cijsouw2

prof.dr.ir. J. de Graaf

prof.dr.ir. M.L.J. Hautus3

prof.dr. R.M.M. Mattheij

prof.dr.ir. F. Schurer
Wetenschappelijk personeel
ir. A.C.T. Aarts

dr. C.J. Aldridge (tot 18-12)

ir. J.J.A.M. Brands

drs. A.C. Berkenbosch

dr. J. van Dalen

dr.ir. S.J.L. van Eijndhoven

dr. A.F.M. ter Elst

ir. P.J.J. Ferket

drs. A.J. Geurts

dr. R.R. van Hassel

drs. H.J. Hofer

dr.ir. J.K.M. Jansen

dr. E.F. Kaasschieter

drs. B. Klein Obbink

dr.ir. F.J.L. Martens

dr. J. Molenaar

dr. H.G. ter Morsche

ir. I.J.M. Neervoort

ir. M.J. Noot

dipl.math. G. Prokert

dr. A.A. Reusken

dr. S.W. Rienstra

ir. M.M.A. de Rijcke

ir. J.G.M.M. Smits

dr. R.P. Stevenson

ir. J.H.M. ten Thije Boonkkamp

dr.ir. A.A.F. van de Ven

mw.ir. P.W.C. Vosbeek

dr. P.G. Vroegindeweij

drs. C.R. van Walt van Praag

ir. P.M.E.J. Wijckmans
STW-medewerker
ir. G.A.L. Vorst
Technisch personeel
A.P.M. Baaijens

L.G.F.C. van Bree

P.J. den Haan

H. Willemsen


Secretaresses
mw. T.N. Duyzer

mw. A.M.H.G. Oversteegen

mw. Th.J.M. Wolfs - van de Hurk
Vakgroep Besliskunde en Stochastiek
Hoogleraren
prof.dr. P. van der Laan

prof.dr.ir. M.L.J. Hautus4

prof.dr. J.K. Lenstra

prof.dr. F.W. Steutel

prof.dr. J. Wessels
Deeltijds hoogleraren
prof.dr. A.F. de Kok (0.2)

prof.dr. P.H.M. Ruys (0-0)


Wetenschappelijk personeel
ir. I.J.B.F. Adan

mw ir. J.M. van de Akker

dr. B. Chen (per 01-08 tot 01-10)

dr.ir. E.E.M. van Berkum

ir. J.J. Claus

ir. F.P.A. Coolen (tot 01-05)

dr. A. Di Buchianico

ir. E.B. Diks

ir. S.M. van Dongen (tot 01-09)

drs. M.J.A. van Eenige

mw.ir. C.A. v. Eijl

dr. J.H.J. Einmahl

dr. J.H. van Geldrop

ir. C.P.M. v. Hoesel (tot 01-07)

dr. J.A. Hoogeveen

ir. G.J.J.A. van Houtum (tot 01-11)

ir. P.J. Huibers (van 01-01 tot 01-06)

ir. H.J.C. Huijberts

dr.ir. C.A.J. Hurkens

dr.ir. J.L. de Jong

W.K.M. Keulemans

dr.ir. H.N. Linssen

ir. J.A. Matla (tot 01-03)

mw drs. E.M.A. Nijman - de Rooij (0.6)

dr. A.G.P.M. Nijst

dr. D.A. Overdijk

dr. J.A.C. Resing

dr. J.J.M. Rijpkema

ing. G. Righini (tot 01-10)

ir. J.R. van Rossum (tot 01-05)

ir. W.L.M.M. Senden

dr. J.G.F. Thiemann

S.R. Tiourine (per 01-02)

ir. R.J.M. Vaessens (tot 01-09)

mw.ir. A.M.G. Vandevelde (per 01-05)

ir. A.P.A. Vestjens

dr.ir. J. van der Wal

J.Th.M. Wijnen

ir. R.J.G. Wilms (tot 01-09)

dr. C.A.A.M. Withagen

mw.ir. J.I. van Zante (tot 01-03)

dr. C. Zhiping (per 01-11)


NWO-medewerkers
ir. L.C.G.J.M. Habets (tot 01-04)

mw.drs. S.A.E. Sassen (per 01-11)

ir. M. Sol (tot 01-09)

ir. H.P. Stehouwer

drs. M. Wennink
Sobu-medewerker
drs.ing. N. Vellinga

KNAW
dr. A.A. Stoorvogel
Technisch personeel
R. Kool

dr. W.Z. Venema


Secretaresses
mw. J.G.A. Brands-Steenbergen

mw A.H.M. Brussow - Hermens

mw H. Koops

mw. G.R.A.M. van der Schaar - v.d. Hoek

mw C.C.H. Welten - Verhulst
Vakgroep Informatica
Hoogleraren
prof.dr. R.C. Backhouse

prof.dr. J.C.M. Baeten

prof.dr.ing. D.K. Hammer

prof.dr. M. Rem


Deeltijds hoogleraren
prof.dr. E.H.L. Aarts (0.2)

prof.dr.ir. L.M.G. Feijs (.2) (per 01-09)

prof.dr. K.M. van Hee (0.2) (per 01-09)

prof.dr. P.A.J. Hilbers 0.2) (per 01-03)

prof.dr. F.E.J. Kruseman Aretz (0.2)

Wetenschappelijk personeel
ir. W.M.P. van der Aalst

dr. A.T.M. Aerts

ir. D. Alstein (tot 15-09)

ir. A.A. Basten (van 15-02)

dr. A.M. Bailey

ir. B.G.B. Barenbrug (van 15-05 tot 15-08)

ir. G.J.A. van den Bergen (van 01-03)

dr. E.A. Boiten

dr. R.N. Bol

dr. P.M. de Bra

ir. GAM de Bruijn (van 01-01 tot 01-04)

dr. A. Bijlsma

ir. M.L.L. Bijsterveld (van 01-07 tot 01-09)

ir. R.A.W. Clout (per 01-05)

ir. D.R. Dams (tot 01-12)

ir. V.J. Dielissen (tot 01-08)

dr. F.P.M. Dignum

drs. H. Doornbos

dr.ir. J.P.H.W. van den Eijnde

dr.ir. H.M.M. ten Eikelder

ir. W.H.J. Feijen

ir. J.S.H. v. Gageldonk (per 01-09)

mw dr. A.J.M. van Gasteren

mw drs. H.P.J. van Geldrop - Van Eijk

ir. R.H.J. Geraerts (van 01-08 tot 01-09)

dr. R.T. Gerth

dr. J.H. Geuvers

dr.ir. C. Hemerik

ir. A.J.H. Hidders

dr.ir. R.R. Hoogerwoord

drs. J.J.M. Hooman

dr.ir. G.J.P.M. Houben

drs. C. Huizing

mw.ir. H.C.P.M. van Iersel (van 15-02 tot 15-05)

dr. A. Kaldewaij

ir. M. Kerkhof (van 01-08 tot 01-11)

ir. A.J.J. Kloks

A. Korlaar M.Sc.

dr. R. Kuiper

mw.ir. G.M. Kunnen (tot 01-03)

mw dr.ir. M.L.P. van Lierop

dr. E.J. Luit

dr. J.J. Lukkien

drs. R.H. Mak

dr. S. Mauw

dr. J.C. Mulder

dr. R.P. Nederpelt

drs. W.A.A. Nuij

ir. W.P.M. Nuijten (tot 01-11)

mw ir. M.P. van Ouwerkerk - Dijkers

dr.ir. C.W.A.M. van Overveld

prof.dr. J. Paredaens (0.2)

ir. R.R. Paulussen (van 01-07 tot 01-08)

ir. A.M.G. Peeters

ir. E.A.J. Peeters (tot 15-09)

prof. O. Petrovic (van 13-11 tot 27-11)

dr. W. Penczek

drs. R.D.J. Post

ir. P.M.P. Rambags (tot 01-05)

mw.ing. A.H.T. Raemaekers

ir. M.A. Reniers (per 01-05)

drs. A.M. de Rijk

dr. O.S. van Roosmalen

ir. H.M.J.L. Schols

ir. J.P.L. Segers (per 01-02)

mw. P. Severi

dr. L.J.A.M. Somers

dr.ir. P. van der Steen

dr. P.D.V. van der Stok

ir. P.T.A. Thijssen (tot 01-05)

dr. J.P. Veltkamp

dr. R.C. Veltkamp

dr. C. Verhoeff

dr.ir. T. Verhoeff

ir. M.G.A. Verhoeven

ir. J.P.C. Verhoosel (tot 01-10)

dr. M. Voorhoeve

ir. L.M.G. de Vries

B.W. Watson M.Sc.

prof. L.R. Welch (van 09-05 tot 04-06)

ir. J.W. Wesselink

ir. H.M.M. van de Wetering

ir. H.W.J. van de Wiel

dr. J.C.S.P. van der Woude

mw P. Zhou (tot 01-03)

ir. J.R. van Zutphen (van 01-01 tot 01-07)

dr.ir. G. Zwaan

drs. J. Zwanenburg (per 01-10)


Technisch personeel
mw A.M. van den Bent

H.B. Huijgen

W.J.M. Lemmens

P.J.F. Peters

ing. J. Schuyt

ing. V.F. Thomasse

ir. H.M.W. Verbeek
Secretaresses
mw. A.M.M. Bouten

mw F. du Buisson

mw. J.H.J.M. Matthijsse (per 01-02)

mw M.J.C. Nuys - Vroome

mw M.M.J.L. Philips - De Natris

NWO-medewerkers
J. Blanco

drs. C.J. Bloo

ir. M.P. Bodlaender (per 15-11)

dr. A. v. Deursen (per 01-11)

ir. E.C.M. Diepstraten

ir. P.F. Hoogendijk

mw.ir. C.P.M. Hoskens (per 01-08)

ir. G.J.P. Koster (tot 01-03)

ir. E. Poll (tot 15-05)

ir. H.J.J.H. Schepers (tot 15-03)

ir. J.J. Vereijken (per 01-07)

ir. P.A.C. Verkoulen (tot 01-01)

ir. A.C.F.M. de Vet (tot 01-07)
Sobu-medewerker
drs. V.A.J. Borghuis (tot 01-07)
Gewetensbezwaarden
ir. M.J. van Wijk (tot 11-12)
Groep basisonderwijs (GBO)
Hoogleraren
prof.dr. P.L. Cijsouw

prof.dr.ir. F. Schurer

prof.dr. F.H. Simons
Wetenschappelijke personeel
dr. A.G. van Asch

prof.dr. J. Boersma

ir. J.J.A.M. Brands

dr. J. van Dalen

dr.ir. S.J.L. van Eijndhoven

dr. A.F.M. ter Elst

dr. J.H. van Geldrop

drs. A.J. Geurts

prof.dr.ir. J. de Graaf

dr. R.R. van Hassel

drs. H.J. Hofer

dr.ir. F.J.L. Martens

dr. J.C. van der Meer

drs. W.H.J.H. van Meeuwen

dr. H.G. ter Morsche

ir. I.J.M. Neervoort

dr. J.W. Nienhuys

mw drs. E.M.A. Nijman - de Rooij

dr. A.G.P.M. Nijst

dr. D.A. Overdijk

dr. G.R. Pellikaan

dr. J.J.M. Rijpkema

dr. H.J.M. Sterk

dr. J.G.F. Thiemann

dr. P.G. Vroegindeweij

drs. C.R. van Walt van Praag


Secretaresses
mw. T.N. Duyzer

mw A.E.G. Vermeulen - Adolfs


Instituut Wiskundige Dienstverlening (IWDE)
prof.dr. P.L. Cijsouw (directeur)

dr. J. Molenaar

dr. S.W. Rienstra
Secretaresse
mw. M.J.P.L. Dankers-Herûer
3 Ontwerpersopleidingen
Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie
drs. J. Bakema (per 01-09)

ir. J.G. Bonekamp (tot 01-02)

mw.ir. M.W. van der Burg (tot 01-09)

ir. A.C. Cramwinckel (per 01-12)

drs. R.J.H. du Croo de Jongh (tot 01-02)

ir. C.J.F. den Doelder (per 01-11)

mw.ir. M.H.C. Everdij (tot 01-09)

ir. K. Friso (tot 01-10)

drs. J. Gaarthuis (per 15.03)

drs. M.J.H.B. Grob (tot 01-12)

ir. R.A.L. Haarman (tot 01-03)

mw.drs. F.A. Hanneman (per 01-12)

drs. D. Hegen (tot 01-11)

drs. W.G.J.M. Hoffmans (per 01-12)

T.A. Hoang (tot 15-05)

ir. C.J.M. de Jong (tot 01-02)

drs. J.A. Kok (tot 01-12)

D.J.P. LaHaye Lic. (per 01-10)

ir. M.F.G. Lebouille (per 01-12)

drs. R.C.A. Linders

ir. N.J.C. Lous (tot 01-09)

ir. P.R. Marissen

drs. W.A.H. Meij

mw.ir. S.C.L. Meijer Brands

drs. A.J. Mourits (tot 01-10)

ir. H. Oltmans

drs. S.D. Overbeek (per 01-10)

ir. M.T.M. Penders (per 01-05)

mw. I. Ptitchkina (per 01-09)

drs. G.W. Pruis (tot 01-04)

ir. W.T. Tel (per 01-09)

S.R. Tiourine (tot 01-02)

ir. A. Ualit

ir. J.D. v.d. Werf ten Bosch (per 01-05)

ir. M.M.J. van Weert

ir. J.B. Wibbels (tot 01-12)

mw.ir. T.A. v. Woudenberg (per 01-10)
Ontwerpersopleiding Technische Informatica
M.A.Y. Abu Samaha B.Sc. (per 01-12)

ir. W.T.M. Alberts

ir. E. Algra (per 01-12)

drs. E. Argante

ir. B.G.B. Barenbrug (per 01-09)

ir. F.P.A. Benders (per 01-08)

ir. A.A.H.M. van den Berg

ir. A.J. Bink

mw.ir. J.N. Blijenberg (per 01-09)

ir. M. Boosten (per 01-12)

ir. M.H.H. Brassé (per 01-01)

ir. M.L.L. Bijsterveld (per 01-09)

ir. P.J.N. de Crom (per 01-01)

ir. R.J.C. Derwig (tot 01-12)

drs. G.P.T. Dierx

ir. M.J. van Drimmelen

ir. R.R. Engbers (tot 01-09)

mw. G. Fabián (per 01-09)

ir. R.H. Gelderblom

ir. R.H.J. Geraerts (per 01-09)

ir. L.J.F. Geurts

ir. A. Glim (tot 01-12)

ir. E.W.A. Gruythuysen

ir. R.J. L.C. Gijsbers (per 01-09)

ir. A.J. Hanse

ir. E.H. Hautus

K.R. Hayes (tot 01-09)

ir. H.P.A. Hermans

ir. J.W.B. van der Heijden

drs. D.C. Hoogvorst (tot 01-09)

ir. P.W.J. 't Horst (tot 01-02)

mw.ir. H.C.P.M. van Iersel (van 01-09 tot 01-12)

ir. R.E.J. Jansen (per 01-09)

ir. P.L. Janson (per 01-09)

ir. P.J.C. Kemp

ir. E.G. Knapen

ir. R.J.J. Knubben (per 01-09)

ir. E.A. de Kock

ir. P.P.J. de Krom (per 01-09)

ir. N.H.L. Kuijpers

ir. F.J.G. Lamerikx (per 01-12)

ir. J.C.F.M. Langenberg (tot 01-09)

ir. R.J.P.B. Lukassen (tot 01-09)

ir. J.J.M. Martin

ir. M.R.J. Meesters

drs. J.S. Meijer

ir. E.M. Micklei

ir. J.R. Moonen

drs. G. Naumoski

ir. M.S.E. van Nieuwenhoven (tot 01-03)

ir. M.P.H. Penners

ir. O.C.A.M. Pigmans

ir. P.M.M.F. van Riel (tot 01-10)

drs. R. Reinds (tot 01-12)

ir. F.L.N. Ruijs (tot 01-09)

ir. P.R. Schats (tot 01-09)

ir. R. Schiefer

ir. G.C. Schouten (per 01-09)

ir. H.J.H. Sleuters

J. Sliva (per 01-12)

ir. C.H.J. Smakman

ir. B. Stappers

ir. W.E.P. Sterren

ir. C.E. Toma (tot 01-09)

ir. M. Verhoeven (tot 01-09)

drs. P.G.H. Vestjens

ir. P.T. Vink

ir. J.T.W. Visser (per 01-12)

ir. J.W. de Vocht (per 01-09)

ir. F. Vonk (per 01-09)

ir. R.R.A.M. de Waal (tot 01-09)

ir. M.A. van Wijngaarden

ir. H.T.G. Weffers
4 Bureau van de faculteit
Faculteitssecretariaat
J.M. Bouwmeester

mw. E.M.A.M. van den Broek

mw J.M.H. Driessen

mw J.G. Mulder - Van der Wal


Bureau Onderwijs en Onderzoek
ir. R.A.T.M. van Asten

mw J.W.S. Janssen

L.H.M. Janssen

mw H.M.M.P. van Keulen

H. Odenthal

drs. H.M. Peters

mw M.J. Tuyt - Remmel

mw drs. S. Udo


Bureau financiële zaken
mw H.W.C. Vonken - Derks

mw. C.W.G.M. Touw

P.P.I.M. Nolens
Bureau personele zaken
mw J.C.C.M. van Berkel

mw M.A. van Koesveld - Maartense


Bureau computerfaciliteiten
R.L.M. Beckers

J.A.M. Bouw

ir. R.L.M. Helwig

J.P.H. Hunnekens

J.P.W.M. Voesten
Studiebibliotheek
mw H.J.M. de Brouwer

ir. P.L.J. van Rooij


Lounge

mw B. Deen


5 Faculteitscommissies
OpleidingsCommissie Wiskunde (OCW)
prof.dr.ir. J. de Graaf (voorzitter) (tot 01-08)

dr. H.G. ter Morsche (voorzitter) (per 01-08)

dr. A. Blokhuis (vice-voorzitter)

dr. A.G.P.M. Nijst (q.q.)

drs. C.R. van Walt van Praag (q.q.)

dr. J.J. Lukkien

J. Draisma (per 01-09)

mw. P. Schuurman (tot 01-09)

M. Stam (per 01.09)

M. Anthonissen

mw. E.M.P. Houben

R. Willemen (tot 01-09)

dr.ir. I.J.B.F. Adan

mw.drs. S. Udo (secretaris)


OpleidingsCommissie Technische Informatica (OCI)
K. Holtman

dr.ir. C.W.A.M. van Overveld (voorzitter) (tot 01-09)

dr. L.J.A.M. Somers (voorzitter) (per 01-09)

L.P. van Drimmelen

dr.ir. H.M.M. ten Eikelder

dr. R. Kuiper

drs. W.H.J. van Meeuwen

dr.ir. G.J.P.M. Houben (tot 01-08)

dr.ir. H.M.M. van de Wetering (per 01-08)

dr.ir. J.F.M. Theeuwen (fac. E.) (adviseur)

ir. F.J. Heemstra (fac. Bdk) (adviseur)

drs. H.M. Peters (secretaris)

S. Dumont

W.K. Lam
Commissie voor de Wetenschapsbeoefening (CWB)


prof.dr. R.M.M. Mattheij (voorzitter)

prof.dr. A.M. Cohen

prof.dr. J.C.M. Baeten

prof.dr. J.K. Lenstra

dr. J.P. Veltkamp (tot 07-02)

prof.dr. R.C. Backhouse (per 07-02)

mw.drs. S. Udo (secretaris)

Examencommissies
Dagelijkse gang van zaken commissie Wiskunde
prof.dr. M.Rem (voorzitter) (tot 03-08)

prof.dr. P. van der Laan (voorzitter) (per 03-08)

prof.dr.ir. J. de Graaf

drs. C.R. van Walt van Praag

dr. A.G.P.M. Nijst

L.H.M. Janssen (secretaris)


Examencommissie Technische Wiskunde

prof.dr. M. Rem (voorzitter) (tot 03-08)

prof.dr. P. van der Laan (voorzitter) (per 03-08)

prof.dr. J. Boersma

dr. J.H.J. Einmahl

prof.dr.ir. M.L.J. Hautus

prof.dr. J.K. Lenstra

prof.dr.ir. H.C.A. van Tilborg

prof.dr.ir. J. de Graaf (adviseur)

drs. C.R. van Walt van Praag (adviseur)

dr. A.G.P.M. Nijst (adviseur)

L.H.M. Janssen (secretaris)


Dagelijkse gang van zaken commissie Informatica

prof.dr. M. Rem (voorzitter) (tot 03-08)

prof.dr. P. van der Laan (voorzitter) (per 03-08)

dr. A. Kaldewaij

mw.ir. M.P. van Ouwerkerk - Dijkers

drs. A.M. de Rijk

L.H.M. Janssen (secretaris)
Examencommissie Technische Informatica

prof.dr. M. Rem (voorzitter) (tot 03-08)

prof.dr. P. van der Laan (voorzitter) (per 03-08)

prof.dr. R.C. Backhouse

prof.dr. J.C.M. Baeten

prof.dr.dipl.ing. D.K. Hammer

prof.dr. K.M. van Hee (tot 03-08)

dr.ir. C.W.A.M. van Overveld (per 03-08)

dr. P.M.E. de Bra (per 03-08)

prof.dr. F.E.J. Kruseman Aretz

drs. A. Kaldewaij (adviseur) (tot 03-08)

mw.ir. M.P. van Ouwerkerk - Dijkers (adviseur)

drs. A.M. de Rijk (adviseur)

dr. L.J.A.M. Somers (adviseur) (per 03-08)


Studieadviescommissies

Studieadviescommissie Wiskunde
prof.dr.ir. M.L.J. Hautus (voorzitter)

drs. C.R. van Walt van Praag (secretaris)

ir. J.J.A.M. Brands
Studieadviescommissie Informatica
dr. L.J.A.M. Somers (voorzitter)

mw ir. M.P. van Ouwerkerk - Dijkers (secretaris)

dr. A. Kaldewaij

dr. J.J. Lukkien

dr.ir. H.M.M. ten Eikelder

dr.ir. G. Zwaan


Coördinator propedeutisch wiskunde-onderwijs:

drs. C.R. van Walt van Praag


Coördinator post propedeutisch wiskunde-onderwijs:

dr. A.G.P.M. Nijst


Coördinator propedeutisch informatica-onderwijs:

mw ir. M.P. van Ouwerkerk - Dijkers


Coördinator post propedeutisch informatica-onderwijs:

drs. A.M. de Rijk


Afstudeerprogrammacommissie Wiskunde
L.H.M. Janssen

dr. A.G.P.M. Nijst


Afstudeerprogrammacommissie Informatica
drs. A.M. de Rijk

L.H.M. Janssen


Automatiseringscommissie Wiskunde (ACW)
dr. P.M.E. de Bra (tot 01-09)

ir. T. Verhoeff (per 01-09)

P.J. den Haan

ir. R.L.M. Helwig (secretaris)

dr.ir. J.L. de Jong

drs. W.H.J.H. van Meeuwen

dr. S.W. Rienstra

prof.dr. F.H. Simons

dr. W.Z. Venema (voorzitter)

Automatiseringscommissie Informatica (ACI)
dr. P.M.E. de Bra

dr.ir. J.P.H.W. van den Eijnde

dr. R.T. Gerth

ir. R.L.M. Helwig (secretaris)

dr.ir. G.J.P.M. Houben (tot 01-09)

mw.dr.ir. M.L.P. van Lierop

dr.ir. C.W.A.M. van Overveld (tot 01-10)

ir. T. Verhoeff (voorzitter)

dr.ir. G. Zwaan

dr. W.Z. Venema (per 01-09)

dr.ir. H.M.M. van de Wetering (per 01-10)
Bibliotheekcommissie
dr. A. Blokhuis

prof.dr. R.M.M. Mattheij

prof.dr. J. Boersma (voorzitter)

prof.dr. M. Rem

ir. P.L.J. van Rooij

prof.dr. F.W. Steutel


Redactiecommissie TUE-rapporten Wiskunde en Informatica
prof.dr. J. Boersma

prof.dr. M. Rem


Redactiecommissie Mededelingenblad faculteit Wiskunde en Informatica
dr. A. Bijlsma

L.H.M. JanssenBIJLAGE I

SOCIAAL VERSLAG


3. Personeelslasten 1994 (kfl)
3.1 Specificatie personeelslasten over 1e en 2e/3e geldstroom

1e gs 2e/3e gs totaal

Inkomsten 20.216 1.157 21.373

===== ===== =====


Uitgaven

Schaalsalarissen +

Sociale lasten 18.861 1099 19.960
Overige personele lasten 510 510

-------- --------- ---------

Totaal 19.371 1099 20.470

===== ===== =====


Saldo 1994 845 58 903

===== ===== =====


3.2 Specificatie personele lasten over de vak- onderwijsgroepen en bureau
3.3 Specificatie overige personele lasten
Specificatie uitkomst 1994 1e GS 2e GS 3e GS Totaal
a. Beloningsdifferentiatie 41.132 2.891 44.023

b. Wervingskosten 28.423 28.423

c. Personeel derden 171.447 29.400 200.847

d. Woon-werkverkeer/verhuizingen 80.602 12.824 15.962 109.388

e. Uitzendkrachten 27.688 2.042 29.730

f. Bindingspremies 9.500 9.500

g. Opleidingskosten­ 43.245 735 43.980

h. Surveillanten 16.903 16.903

i. Premiespaarregeling 9.022 460 9.482

j. ZVO-regeling 3.854 3.854

k. Dotatie voorz. wachtgeld 77.802 43.782 121.584

l. Overig 14.514 207 14.721

m. Dienstverlening PL 41.155 41.155

n. Gratificatie ambtsjubilea 33.697 1.380 35.077

o. HVO-regeling 10.421 10.421

---------- ---------- ---------- ----------


609.405 12.824 96.859 719.088
====== ====== ====== ======
4. Cijfermatige gegevens (per 31 december 1994)

4.1.1 Bezetting naar leeftijdscategorie
Mannen

Vrouwen
Leeftijdskl.


full-time


part-time


full-time


part-time


 24

2

-

-

-

25 t/m 29

22

-

8

1

30 t/m 34


20

1

1

3

35 t/m 39


22

3

2

4

40 t/m 44


19

6

-

6

45 t/m 49


17

3

1

6

50 t/m 54


15

-

3

5

55 t/m 59


23

2

-

-

 60

5

3

1

1

Totaal

145

18

16

264.1.2 Bezetting naar functiecategorie
Mannen

Vrouwen

Totaal


full-time


part-time


full-time


part-time
wet. pers.


123

13

8

3

147

techn. pers.

9

1

-

-

10

adm. pers.

6

1

10

20

37

syst. desk.

9

-

1

1

11

Totaal

147

15

19

24

2054.1.3 Verdeling deeltijdfuncties in fte's


omvang dienstverband


vrouwen

mannen

0.0 - 0.1


-

-

0.1 - 0.2


-

-

0.2 - 0.3


1

7

0.3 - 0.4


-

-

0.4 - 0.5


2

1

0.5 - 0.6


7

2

0.6 - 0.7


5

3

0.7 - 0.8


2

1

0.8 - 0.9


6

3

0.9 - 1.0


2

-

Totaal

25

17
4.1.4 Bezetting naar functiecategorie


Functie

Mannen

Vrou­wen

Totaal

gewoon hoogleraar A


5

-

5

gewoon hoogleraar B

15

-

15

deeltijd hoogleraar

5

-

5

wetenschappelijk adviseur

-

-

-

universitair hoofddocent

18

-

18

universitair docent

63

4

67

(toegevoegd) docent

4

1

5

(toegevoegd) onderzoeker

2

-

2

assistent in opleiding

24

6

30

systeemontwerper hbo

4

2

6

systeemontwerper acad.

5

-

5

administratief medewerker

7

30

37

technisch medewerker

10

-

10

Totaal

162

43

205
4.2 Instroom naar functiecategorie
vaste dienst


tijdelijke dienst
(incl. proeftijd)

1e geldstroom


1e geldstroom


3e geldstroomm

vr

tot

m

vr

tot

m

vr

tot

wet. pers.

-

-

-

6

2

8

14

2

16

techn. pers.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

adm. pers.

-

1

1

-

1

1

-

-

-

syst. desk.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

-

1

1

6

3

9

14

2

164.3 Vacatures en sollicitaties
Medio 1994 is door het College van Bestuur een selectieve vacaturevervulling inge­voerd. Tot nader orde zullen alleen vacatures voor hoogleraren en AIO's worden ing­evuld die passen binnen de kaders behorende bij het reorganisatieproces van de facul­teit.
4.4 Interne mobiliteit (wijzigingen binnen de faculteit)

Functiecategorie


Mannen

Vrou­wen

Totaal

wet. personeel

-

-

-

techn. personeel

-

-

-

adm. personeel

-

-

-

syst. deskundigen

-

-

-

Totaal

-

-

-4.5 Wijzigingen in salarisschaal


Functiecategorie


Mannen

Vrou­wen

Totaal

wet. personeel

-

-

-

techn. personeel

-

-

-

adm. personeel

-

1

1

syst. deskundigen

3

-

3

Totaal

3

1

4
4.6 Bijzondere beloningen
Gratificatie

Functiecategorie


Mannen

Vrou­wen

Totaal

wet. personeel

13

1

14

techn. personeel

-

-

-

adm. personeel

2

10

12

syst. deskundigen

2

-

2

Totaal

17

11

28
4.7 Bindingspremies


Functiecategorie


Mannen

Vrou­wen

Totaal

wet. personeel

1

-

1

techn. personeel

-

-

-

adm. personeel

-

-

-

syst. deskundigen

1

-

1

Totaal

2

-

24.8 Studiefaciliteiten
Tegemoetkoming in studiekosten
50%

100%

75%


m

vr

tot

m

vr

tot

m

vr

tot

wet. pers.

-

-

-

9

2

11

-

-

-

techn. pers.

1

-

1

-

-

-

-

-

-

adm. pers.

-

-

3

-

6

6

-

-

-

syst. desk.

-

-

-

3

-

3

-

-

-

Totaal

1

-

4

12

8

20

-

-

-Cursus Aantal
a. Volksuniversiteit 1 (v)

b. Silicon Graphics 1 (o)

c. Man. support 1 (o)

d. Techn. Writing 5 (o)

e. IIR 2 (o)

f. Schoevers 1 (o)

g. Schoevers 1 (v)

h. Engels TUE 2 (o)

i. Nederlands 1 (o)

j. CTT Philips 1 (o)

k. Bur. Zuidema 1 (o)

l. P en O-beleid 1 (o)

m. RUU 1 (v)

n. I.M. Burgercentr. 1 (o)

o. Intern TUE 1 (o)

p. NOVI 1 (o)

q. MBA 1 (o)

r. KUB 1 (o)


o = dienstopdracht

v = eigen verzoek


Alle aanvragen werden in 1993 gehonoreerd.

4.9 Ziekteverzuim
Aantal verzuimdagen ten gevolge van ziekte Aantal mel­dingen (freq.)
1 - 2 dagen 56
3 - 5 dagen 76
2 - 5 weken 30
6 - 11 weken 6
12 - 26 weken 1
27 - 52 weken -
52 weken en meer 1

4.10 Verloop


Functiecategorie


Mannen

Vrou­wen

Totaal

wet. personeel

9

4

13

techn. personeel

-

-

-

adm. personeel

1

-

1

syst. deskundigen

-

-

-

2e en 3e geldstroom

3

-

3

research fellow

3

-

3

NWO

7

-

7

AIO

10

1

11

Totaal

33

5

38
4.11 Reden verloop


jaar

afloop

termijneigen

verzoek

inval.

pensioenpensioen

Totaal

1994

26

4

-

1

31

2e/3e gldstr.

7
7
Download 1.99 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page