Zijn cognitieve en emotionele intelligentie goede voorspellers van prestatie?Download 24.66 Kb.
Page1/4
Date16.12.2020
Size24.66 Kb.
#54624
  1   2   3   4
probleem 2 - 2.8

Probleem 2
Who would you hire?

Leerdoelen • Zijn cognitieve en emotionele intelligentie goede voorspellers van prestatie?

  • Welke van de twee types intelligentie is de betere voorspeller van prestatie?

  • Wat is de relatie tussen intelligentie en werkervaring?

 • Is er een effect van type baan op de voorspellende waarde van emotionele of cognitieve intelligentie?


SCHMIDT, ET AL. 2004 GENERAL MENTAL ABILITY IN THE WORLD OF WORK: OCCUPATIONAL ATTAINMENT(=BEROEPSOMSCHRIJVING) AND JOB PERFORMANCE

In dit artikel bespreken ze de rol van intelligentie op job performance. Belangrijk is waarom ze bepaalde argumenten gebruiken voor de relevantie van intelligentie op job performance. Meta-analyse

General Mental Ability (GMA) werd voor het eerst geïntroduceerd door Spearman.
GMA zou gecorreleerd zijn met veel levensuitkomsten, GMA zou ook stabiel zijn bij mensen en GMA zou een sterk genetische basis hebben die toeneemt met de leeftijd.
Daarnaast is ook gevonden dat GMA iemands beroepsmatig niveau en baanprestatie zou voorspellen.

Schmidt geeft in dit artikel een review van de literatuur naar deze relatie met werkprestatie. Hierbij kijkt hij naar het beroepsmatig niveau dat iemand behaalt, en de werkprestatie binnen iemands beroep.GMA en het behaalde beroepsmatige niveau

 • Er is een toename in GMA scores als het beroepsmatig niveau toeneemt. Daarnaast zouden mensen met lagere GMA scores het lastiger vinden om beroepen van hoog niveau te krijgen.

 • Longitudinale studies tonen aan dat GMA een voorspeller is van het latere behaalde beroepsmatig niveau, mensen met hoge GMA zouden eerder in hun leven later een baan van hoger niveau krijgen.

 • Mensen met een hoge GMA krijgen meer onderwijs, komen bij meer prestigieuze beroepen, hebben een hoger inkomen en hebben vaker een baan. Dit suggereert dat niet per se GMA verschillen in beroepsmatig niveau zou veroorzaken, maar ook andere variabelen, zoals kwaliteit van scholen en mogelijkheden die niet worden gedekt door metingen van SES.

 • GMA is gerelateerd aan beroepsmatig niveau en deze relatie is relatief sterk (correlatie van .53).

 • GMA zou het uiteindelijke beroepsmatige niveau voorspellen, maar niet welk beroep dit zal zijn. Dit heeft meer te maken met interesses, maar deze blijken slechte voorspellers van prestatie.

GMA en prestatie binnen beroepen en banen

Lange tijd werd aangenomen dat GMA academische prestaties voorspelt, maar niet voor prestaties buiten school.


De theorie van Situationele Specificiteit stelde dat de voorspellende waarde van GMA op werkprestaties erg situationeel is; het voorspelt prestaties voor een baan in een bepaalde setting, maar niet voor dezelfde baan in een andere setting of organisatie (Action in Amsterdam Bijlmer of Action in Hilversum).
Echter is er later gevonden dat er toch weinig variabiliteit is en dat GMA voorspeller is voor werkprestatie voor alle banen. De Situationele Specificiteit Theorie is dus verworpen.

Hunter keek naar de voorspellende waarde van intelligentie op de werkprestatie en keek hierbij ook naar de complexiteit van banen. Hij vond lage validiteit bij makkelijke banen en hoge validiteit bij complexe banen. GMA voorspelt dus prestatie beter op banen met hogere complexiteit dan banen met lagere complexiteit. Er is wel goede validiteit voor alle soorten banen

Hunter keek ook naar de voorspellende waarde van intelligentie op prestatie van trainingsprogramma’s. Hij vond dat GMA prestatie in werktrainingsprogramma’s voorspelt voor alle soorten banen met een correlatie van boven de .50.

Andere variabelen die (naast GMA), werk- en trainingsprestatie zouden voorspellen zijn specifieke aptitudes, werkervaring en persoonlijkheidskenmerken.

Specifieke aptitudes(=bekwaamheden) zijn cognitieve vermogens die smaller zijn dam GMA, zoals verbaal vermogen, ruimtelijk vermogen en numeriek vermogen.
Er is een Specifieke Aptitude Theorie die zegt dat prestatie op verschillende banen verschillende cognitieve aptitudes omvat en dat deze aptitudes betere voorspellers van prestatie zijn. Echter is deze theorie weerlegd.

Daarnaast speelt werkervaring en leren een belangrijke rol in werkprestatie. Mensen met meer ervaring hebben meer kansen om te leren en hogere niveau van werkprestatie te behalen.


Echter zijn individuele verschillen in leren ook belangrijk; als één werker sneller leert dan de ander, zal dezelfde hoeveelheid ervaring zorgen voor hogere niveaus van prestatie bij de eerste werker. Het is GMA die ervaring omzet in verhoogde baankennis en dus hogere prestatie.

Ook persoonlijkheid zou een rol spelen op de werkvloer. Echter heeft onderzoek aangetoond dat persoonlijkheid minder belangrijke voorspeller is dan GMA. Wat betreft de BIG FIVE persoonlijkheidskenmerken scoort alleen conscientiousness hoog met correlaties van .49 en .41.

Conclusie: GMA kan het beste voorspellen in trainingsprogramma’s.

Waarom is GMA zo belangrijk voor werkprestatie?

Het is belangrijk om het mechanisme te hebben om te verklaren hoe GMA invloed heeft op werkprestatie.


Uit causale analyses is gebleken dat het grote effect van GMA hem zit in het effect op het verkrijgen van baankennis; mensen met meer GMA verkrijgen meer baankennis en verkrijgen het sneller.
De hoeveelheid baan-gerelateerde kennis is erg belangrijk voor werkprestatie. Alleen als mensen weten wat ze moeten doen en hoe kunnen ze goed presteren.

Download 24.66 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page