Mirxojayev Mirjamol Mirkarimovich texnika fanlar bo’yicha falsafaDownload 35.52 Kb.
Page1/3
Date09.09.2023
Size35.52 Kb.
#62023
  1   2   3
maqola 2023

Mirxojayev Mirjamol Mirkarimovich-
texnika fanlar bo’yicha falsafa
doktrori (PhD), dotsenti
Namangan muhandislik texnоlogiya instituti
“Metrologiya, standartlashtirish va
sifatni boshqarish” kafedrasi dotsenti,
mirjamol1982@gmail.com, (+99899)6163380.
Alinazarov Ozod Alisherovich
Namangan muhandislik qurilish
instituti stajyor tadqiqotchisi
ozodbek gmail.com. Tel: (+99897)2305001
XALQARO STANDART ASOSIDA AUDITDAN O`TKAZISH JARAYONIDA NAZORATLARNI O’TKAZISH TADQIQI
ИЗУЧЕНИЕ КОНТРОЛЕЙ ПРИ АУДИТЕ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
EXAMINATION OF AUDIT CONTROLS BASED ON THE INTERNATIONAL STANDARD


ANNOTATSIYA
Maqolada Xalqaro Istandart asosida audit samaradorligini oshirish resurslari va Respublika iqtisodiyotini jadallashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, energiya tejovchi rivojlanish yo'li hamda amalga oshirish usullaridan biri “O`zbekistonning energiya strategiyasi”da belgilangan vazifalarni bajarishda nazorat o`tkazishning ahamiyati tadqiq etilgan. Standartni korxonaga joriy qilish orqali mamlakatning rivojlanishiga ta`sirini ko`rsatib berilgan.
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается важность контроля за выполнением задач, определенных в «Энергетической стратегии Узбекистана», как одного из путей развития энергосбережения и методов реализации создания необходимых условий для повышения ресурсной эффективности аудита и ускорения экономики республики на основе международного стандарта. Показано влияние стандарта на развитие страны.


ANNOTATION
V state rassmatrivaetsya vajnost controllya za vypolneniem zadach, opredelennyx v "Energeticheskoy strategii Uzbekistana", kak odnogo iz putey razvitiya energosberezheniya i metodov realizatsii sozdaniya neobhodimyx usuliiy dlya povysheniya resursnoy effektivnosti audita i uskoreniya ekonomiki respubliki na osnove international standard. Pozano vliyanie standarda na razvitie strany.Download 35.52 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page