«Ona tili» 5-sinf sana: Sinf: Mavzu: til-ijtimoiy hodisa darsning maqsadiDownload 1.87 Mb.
Page363/371
Date15.05.2023
Size1.87 Mb.
#61343
1   ...   359   360   361   362   363   364   365   366   ...   371
5-sinf-ona-tili-yillik-dars-ishlanma
Foydalaniladigan adabiyotlar:
1) «Ona tili» 5-sinf uchun darslik.
I. Darsning borishi:
a) salomlashish
b) navbatchilik hisoboti, sinf tozaligi va davomatni nazorat qilish
c) kirish suhbati, o’quvchilarning og’zaki nutqini o’stirish
II. O’tgan mavzuni so’rash.
a) individual - tarqatma materiallar, kartochka.
b) Frontal (guruh bilan ishlash)
1-topshiriq. Quyidagi so‘z va so‘z birikraalarining eskirish sababini ayting.
Qozi, mirshab, amin, mingboshi, xon. 2-topshiriq. Quyidagi eski va yangi so‘zlar haqida o‘z fikringizni ayting. rayon tuman oblast viloyat
Tilimizning ma'lum davrida qo‘llanilib, hozirgi kunda foydalanilmaydigan so‘zlarga eskirgan so‘zlar deyiladi. So‘zlarning eskirishi ikki xil yo‘l bilan amalga oshadi.
1. So‘z o‘zi ifodalagan tushuncha bilan birgalikda eskiradi. Bunday so‘zlarga tarixiy so‘zlar deyiladi. 2. So‘z eskiradi, tushuncha saqlanadi va u boshqa so‘z bilan nomlanadi. Ularga arxaik so‘zlar deyiladi
Hozirgi kunda yangilik belgisini saqlab turgan so‘zlarga yangi so‘zlar deyiladi.
Ma'nosi bir so‘zga teng keladigan so‘zlar birikmasi yoki gaplarga ibora deyiladi.


Iboralar gap tarkibida yaxlit holda bitta so‘roqqa javob bo‘ladi va bitta gap bo‘lagi vazifasida keladi. Iboralar nutqni ta'sirchan, jozibali qiladi.


Biror narsa va hodisani boshqa bir narsa va hodisaga o‘xshatish orqali tasvirlab ifodalashga tasviriy ifoda deyiladi.
Tasviriy ifodalar narsa va hodisalarning ikkinchi nomi hisoblanadi.
M a s a 1 a n: о 'rmon podshosi - sher.


Tasviriy ifodalar nutqimiz ta'sirchanligini ta'minlaydi.
IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: Og’zaki savol-javob.
V. Uyga vazifa.

Download 1.87 Mb.

Share with your friends:
1   ...   359   360   361   362   363   364   365   366   ...   371
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page