Phonetic Wording – Welsh Songs ContentsDownload 11.14 Kb.
Date31.07.2017
Size11.14 Kb.
Phonetic Wording – Welsh Songs
Contents

Ar Hyd Y Nos (Base Section) 1

Calon Lan (Base Section) 2

Gwahoddiad (Base Section) 3

O Gymru (Base Section) 4

NOTE: Be careful as some of these renderings are not exactly correct. They really need to be updated and re-published. But this is all I have!

Ar Hyd Y Nos (Base Section)


Holl am ran tau'r sêr ddy wed ant,

Ar hyd y nos,


'Dym a'r ffordd i fro go gon iant,

Ar hyd y nos.


Go – lau –i – ar – ddan – ges

Gwir bryd ferth wch, Teu lu'r nef-oedd mewn ta wel wch,

Ar hyd y nos.
Hum 4 bars
O mor siriol gwena seren,
Ar hyd y nos, Ar - hyd - y - nos,

Ar hyd y nos,


Nos yw hen aint pan ddaw cys tudd,

Ond i harddu dyn a'i hwyr ddydd,

Rhown ein golau gwan i'n gilydd,

Ar hyd y nos.
Calon Lan (Base Section)


Nid wy’n gofyn bywyd moethus

Need oo-in gov-in buh-wid moith-ees
Aur y byd na’I berlau man

Ire uh beed nye berr-lye mahn
Gofyn ‘rwyf am gallon hapus

Gov-in roo-iv am gal-on hap-iss
Calon onest, calon lan

Can-on on-est, cal-on lahn
Chorus

Calon lan, yn llawn daioniCal-on lahn un lla-oon dye-on-ee
Tecach yw na’r lili dlos

Teck-ach i-oo narr lily dlohs
Does ond calon lan all ganu

Doys ond cal-on lahn ahll gan-ee
Canu’r dydd a charu’r nos

Can-eer deethe ah chan-eer nohss
Second Verse – Baritones
Hwyr a bore fy nymuniad

Hoo-ir ah bo-reh vuh num-in-yad
Esgyn ar adenyd can

Ess-gin ar add-enn-ith kahn
Ar I Dduw er mwyn fy Ngheidwad,

Are e Thi-oo err moo-in vung hide-wahd,
Roddi I mi gallon lan

Roth-ee ee mee gal-on lahn

Gwahoddiad (Base Section)


Me glue-ahv dun-her lice

Un gahl-w ahr-nah vee

Ee thod ah gol-chee mei-eye geed

Un ah-vonn Gahl-vah-ree


Chorus

Ahr-glwyth - dumma vee

Ahr duh ahl-wah dee

Golch veen birr-lahn un ugh gwide

Ahr guide ahr Gahl-vah-ree
Baritone Verse & Chorus
Go-gone-eeant bith am drev’n

Ugh’r cummod ah’r glahn-hahd

Dehr-bun-ee-av Yesee vel ugh-r wyv

Ah chah-nahv am ugh gwidee


Chorus
Amen, Amen, Amen

O Gymru (Base Section)


Tee uw’r innig wlahd ee mee, o-o verng-wahl-ee-yah

Tee seein llon-ing ahl-on ee, tee uwng-win-vah


Chorus

O Gymru, O Gymru, r’hov itee ver mow-id

O Wahl-ee-yah, O Wahl-ee-yah, Tee ud-ewe verng win-vid

Verng Wahl-ee-yah, Ver hail-wen wy-tee


Ww – 2 bars, Dao ee’m llon-ee

Leein o gain-deh’r brin ah bro, Gwlad verng ennee


Chorus
O verng Wahl-ee-yah r’hov itee gah’n un llaweh-n

Gah’n o vowel ahm dah-nahtee, Tee uw’r hail weh-n


Chorus * 2


End of Document

Download 11.14 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page