Sana: Fan: Milliy istiqlol g`oyasi va ma`naviyat asoslari Sinf


Dars jihozi: 1. 6 sinf “Vatan tuyg`usi ” darsligi 2Download 69 Kb.
Page6/6
Date28.09.2022
Size69 Kb.
#59607
1   2   3   4   5   6
6-Vatan tuyg\'u namuna
96483 c981c6766ccc6173489c6db3dad00f51
Dars jihozi: 1. 6 sinf “Vatan tuyg`usi ” darsligi
2.Yuksak ma`naviyat – yengilmas kuch
3. Mavzuga oid rasmlar, boshqotirma va test savollari
4. Doska , bo`r, daftar , ruchka
Dars jarayonining mazmuni :
1. Mustaqilligimiz abadiy bo`lsin!»
2. Vatan tuyg`usi gain nimani o`rgatadi
3. O`zbekiston vatanim manim
Dars jarayoni
1.Tashkiliy qism 4 minut
2.O`tilgan mavzuni takrorlash( mustahkamlash) 12 minut
3.Yangi mavzuni tushuntirish 10 minut
4.Yangi mavzuni mustahkamlash 14 minut
5.O`quvchilarni baholash 3 minut
6. Uyga vazifa 2 minut
Darsning borishi:
I. Tashkiliy qism.
a) salomlashish.
b) davomatni aniqlash.
II. Yangi mavzuning bayoni
«Mustaqilligimiz abadiy bo`lsin!» mavzusidagi amaliy
mashg`ulot uchun adabiyotlar
1. Islom Karimov. Yuksak ma`naviyat - yengilmas kuch. Toshkenl «Ma`naviyat» nashriyoti, 2008-yil, 5-6-betlar.

  1. Islom Karimov. Vatan va xalq mangu qoladi. Toshkent, Alisher Navoiy nomidagi О zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010-уЦ, 6-12-betlar

  2. Islom Karimov. Bizning ezgu maqsadimiz - taraqqiy topgan davlatlar cialoriga kinshdan iborat. Toshkent, «O`zbekiston» nashriyoti 2010-vil 3-12-bctlar. ` `

4 Vatan va millat muqaddasdir. Toshkent, «Ma`naviyat» nashriyoti 2000-yil, 4-8-betlar.
5. Iqbol Mirzo. Agar jannat ko`kda bo`lsa... Toshkent, «Sharq» nashriyotmatbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2010-yil, 3-7-betlar.


IV darsni mustahkamlash. Savol va topshiriqlar:
1Mustaqillik kunini nima uchun eng ulug`, eng aziz ayyom sifatida bayram qilamiz?
2Hayotimizdagi bugungi imkoniyatlar qanday paydo bo`ldi?
3Sobiq mustabid tuzum davrida xalqimiz qanday qiyinchiliklarni boshidan kechirgan?
4Prezidentimizning kechagi tarixni unutmaslik haqida aytgan fikrlarini tushuntirishga harakat qiling.
5Afg`on qizi nima uchun o`z orzusiga yetolmadi?
6Yurtimizda yoshlarning bilim olishi uchun qanday qulay imkoniyatlar yaratilgan?
7Dunyoda qanday gunoh kechirilmaydi va nima uchun?
8Ushbu rasmlarda mustaqillik bergan qanday imkoniyatlar aks ettirilgan


V. Baholash Faol qatnashgan faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.
VI. Uyga vazifa berish. O`tilgan mavzuni konspektlab, o`qib kelish.
Download 69 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page