Self-evaluation ReportDownload 4.21 Mb.
Page29/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   56

Pamatliteratūra


 1. Kramer J. Lebensmittelmikrobiologie.- Stuttgart, 1992.

 2. Schlegee H.G. Algemeine Mikrobiologie.- Stuttgart, 1992.

 3. Priest F.G., Canpbell I. Brewing Microbiology.- London, 1996.

 4. Robert T.A., Aecolas J.P. dairy starter cultures.- VCH, 1996.

 5. Mittal G. Food Biotechnology.- Ontario, Canada, 1992.

 6. Joint FAO/ who food standarts programme Codex alimentarius commission: volume 1B, general requierments (food hygiene), second edition.- Rome: Food and agriculture organization of the United nations world health organization, 1995.- 223 p.

 7. Nicholas J. Managing food hygiene: second edition.- Macmillan, 1995.- 357 p.

Papildliteratūra


 1. Vasiļjevs A. Piena un piena produktu ražošanas higiēniskais un epidemioloģiskais nodrošinājums.- M.: Agropromizdat, 199.


Food tehnology.
Pamatliteratūra

 1. Ekerte A. Lielā pavārgrāmata. – R.: Iljus, 1995. – 437 lpp.

 2. Baltess V. Pārtikas ķīmija/ tulk. Jākobsone I., Jākobsons M.. - R.: LU, 1998. - 478 lpp.

 3. Hazana M. Itāļu virtuve: Zupas, mērces, makaroni, rīsi, dārzeņi un 55 viegli un ātri pagatavojamas picas. (Tulk. no angļu val.). – R.: Jumava, 1995. – 217 lpp.

 4. Koci L., Šmeļova O. Itāļu virtuves noslēpumi. – R.: Alberts XII, 1997. – 183 lpp.

 5. Ferdmans D. Bioķīmija. - R.: Zvaigzne, 1971.

 6. Gļinka N. Vispārīgā ķīmija. - R.: Zvaigzne, 1981.

 7. Meirovics I. Organiskā ķīmija. - R.: Zvaigzne, 1992.

 8. Melgalve I., Pētersone M., Zariņš P. Pārtikas produktu prečzinība. - R.: Zvaigzne, 1987.

 9. Kļaviņa A. Mājturības uzturs. - R.: Zvaigzne, 1993. - 296 lpp.

 10. Kovaļovs G. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija. - R.: Zvaigzne, 1975. - 375 lpp.

 11. Ģimenes enciklopēdija, 2 sēj. - R.: Latvijas enciklopēdiju redakcija, 1990. - 815 lpp.

 12. The Theory of Catering. - L.: Holder and Stoughton, 1992. - 492 p.

 13. Kinton R., Cecerani V., Foskett D. Questions and ansvers on the teheory of Catering. - L.: Holder and Stoughton, 1992. - 180 p.

 14. Stobart T. The cook`s encyclopaedia: ingredients and processec. - L.: Bastford, 1980. - 483 p.

 15. Технология производства продуктов общественого питанияю/ Под ред. Е.П.Козминой М.: Экономика, 1975. - 460 с

 16. Смолянский Б.Л., Абрамова Ж.И. Справочник по лечебному питанию для диетсестёр и поваров. - М.: Медицина, 1984. - 305 с

 17. Справочник товароведа продовольственных товаров/ 1 и 2 том. - М.: Экономика, 1980.

 18. Тылкин В.Б., Коненко И.Е. и др. Товароведение пищевых продуктов. - М.: Экономика, 1975.

 19. Колесник А.А., Трюнер В.И. Товароведение продовольствених товаров.: - М.: Экономика, 1987.

 20. Тонгарои В.Н., Толощаноиа Е.Я. Товароведение пищевых продуктов. - М.: Экономика, 1990.

 21. Тайбнер Х. Мировая кухня - Слования. - Лтл.: Пресс сор., 1997. - 317 с

 22. Новоженов Ю.М., Сопина Л.Н. Зарубужная кухня/ Практ пособие. - М.: Высш. школа, 1990. – 288 с

 23. Жоголева Е., Жоголлев Д.А. Китайская кухня. - М.: Агропромиздат, 1991. - 191 с

 24. Барсунова Е.Ф. Русская кухня, 2 – е изд, переработ. - Л.: Лениздат, 1989. – 174 с

 25. Дворецкая О.200 из 1000 популярных блюд восточной и европйской кухни. - М.: СП Атскорт, 1992. – 207 с

 26. Супы и тушённые овощи, мясные и рыбные блюда. – Т.: Валгус, 1986. – 544 с

 27. Сборник рецептур. – М.: Экономика, 1998. – 503 c

Papildliteratūra

 1. Kangare V. Dārzeņu, augļu un sēņu konservēšana. - R.: Avots, 1982.

 2. Skrupskis I., Kokars V. Kā saglabāt ziemai augļus un dārzeņus. - R.: Zinātne

 3. Ozola L. Siera ražošanas pamati. - R.: ,1997.

 4. Žiguris H. Mūžīgā un dienišķā: maizes kalorimetrija. - R.: Zinātne, 1984.

 5. Pētersone M. Ēdieni. - R.: Zinātne, 1994. - 174 lpp.

 6. Linde G., Knoblohs H. Labu apetīti. – R.: Liesma, 1972. – 316 lpp.

 7. Franču deserts. – R.: Gulbis, 1994. – 159 lpp.

 8. Latviskie ēdieni – Latvian food specialities/ Latvijas zinātnes un dialoga centrs: tulk. Laima Krieviņa. – R.: Dizaina Serviss, 1995. – 81 lpp.

 9. Strazdiņa P. Latviešu ēdieni. – R.: LVI, 1962. – 52 lpp.

 10. Brown D. The Cooking of Scandinavia/ Foods of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 206 p

 11. Hahn E. The Cooking of China/ Foods of the World. – New Yourk: Time – Life, 1968. – 206 p

 12. Root W. The Cooking of Italy/ Foods of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 208 p

 13. Feibleman P.S. The Cooking of Spain and Portugal/ Foods of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 208 p

 14. Leonard J.N. Latin American Cooking/ Food of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 206wes New York: Time - Life, 1968. – 208 p

 15. Wechsberg J. The Cooking of Vienna`s Empire/ Food of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 208 p

 16. Rau S.R. The Cooking of India/ Food of the World. - New York: Time - Life, 1968. –208 p

 17. Hazelton N.S. The Cooking of Germany/ Food of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 208 p

 18. Brown D. American Cooking/ Food of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 208 p

 19. Papashvily H., Papashvily G. Russian Cooking/ Food of the World. - New York: Time - Life, 1968. –208 p

 1. Zenifer Mulhering Spices and Natural flavourings. - L.: Tiger books international, 1996. - 144 p.


Table etiquette.
1. Garaissila R. Mazā ziedu kārtošanas skola. Pamatstili augu sakārtošanā //Dārzs un drava.-1993.-Nr.5.-33-35 lpp.

2. Horsts H. Galda kultūra. Rīga: Jumava, 2000. - 181 lpp.

3. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. Rīga: Biznesa partneri, 2000.- 191 lpp.

4. Ķestere I.Pieklājība mājas viesībās.// Ballīte.Santas jūnija piel.-1999.-18,19 lpp.

5. Ķestere I. Aicinājums uz pasākumu.//Kapitāls Nr.8.-76-80 lpp.

6. Lasila S. Zelta uzvedības grāmata. Rīga: Sprīdītis, 1990.- 640 lpp.

7. Liba S. Viesu uzņemšana. Rīga: Zvaigzne, 1995.- 199 lpp.

8. Lūse L.,Roze A. Elegance vai retro?//Māja.Neatkarīgās Rīta Avīzes decembra piel.-2003.-4-6 lpp.

9. Ritenis A. Vīna pasaule. Rīga: Jumava, 1998.- 163 lpp

10. Vanaga V. Galda klāšanas pamati. Rīga: Turība, 1999. - 44 lpp.

11. Veics V. Uzvadības kultūra saskarsmē. Rīga: 1998.- 189 lpp.

12. Volfa I. Mūsdienīgas uzvedības normas. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 255 lpp.

13. Culinaria: Europaishe Spezialitaten Band 2. Koln: Konemann,1996.-375 s.

14. Tiina Metso. Finnish academic traditions and etiquette. Helsinki: 001.-421 s.

15. Ханиш Х. Искуство сервировки салфетки. Москва: Ниола пресс. -1997. 92 с.

HOME ECONOMICS

MĀJAS EKONOMIKA
Programma
LLU Tehniskā Fakultāte Izglītības un mājsaimniecības institūts

The Faculty of Engineering, the Institute of Education and Home-EconomiscStudiju priekšmeta anotācija:

IZMA

Mājas ekonomika. Vadošais mācībspēks lektore A.Pridāne

5 KP (80h), lekcijas 40h, prakt. darbi 40h.

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem.


Home economics.

Lektore, Mag. paed. A.Pridāne

2 KP (32h), lekcijas - 16 h, praktiskie darbi - 16 h. Iesk. ar atzīmi.

II k. 3. semestrī (pilna laika studijās).

II k. 4. un III k. 5. semestrī (nepilna laika studijās).

Household appliances.

Doc. O.Rubenis.


1.5 KP (24h), lekcijas - 8 h, laboratorijas darbi - 16 h. Iesk. (a)

Ieskaite ar atzīmi 2. kursa 4. semestrī.

II k. 4. semestrī (pilna laika studijās).

III k. 5. un 6. semestrī (nepilna laika studijās).


Home maintenance.


Doc. Dr. paed. I.Līce.

1.5 KP (24h), lekcijas - 8 h, laboratorijas darbi - 16 h. Eks.

III k. 5. semestrī (pilna laika studijās).

IV k. 7. semestrī (nepilna laika studijās).
Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page