Self-evaluation ReportDownload 4.21 Mb.
Page38/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   56

The students develop and improve skills in food cooking technologies and serving the table: gain practical knowledge in food primary processing, thermal processing techniques. The learners work with each product group, they cook and evaluate the meals’ cooking quality. They learn to work with specific literature (recipes, cookery books, product chemical composition tables). The students are taught to calculate food and menu’s nutritional value and analyse the obtained results. The students gain insight into the most appropriate teaching methods to be used in food cookery teaching. Communication between the teacher and the students during the cookery practice is very meaningful , as the students learn how to teach this subject and. The students plan methodological solutions in diverse aspects of the content , they experience their first pedagogical practice.


Pamatliteratūra

 1. Albrehta Dz. Didaktika. Tālmācības studiju mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2000.

 2. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda.-R.: Raka,2000.

 3. Didaktika. Metodiskās literatūras krājumu sērija. Sast. Briede B., Pēks L. Jelgava: LLU, 1997-1998.

 4. Ekerte A. Lielā pavārgrāmata. – R.: Iljus, 1995. – 437 lpp.

 5. Baltess V. Pārtikas ķīmija/ tulk. Jākobsone I., Jākobsons M.. - R.: LU, 1998. - 478 lpp.

 6. Hazana M. Itāļu virtuve: Zupas, mērces, makaroni, rīsi, dārzeņi un 55 viegli un ātri pagatavojamas picas. (Tulk. no angļu val.). – R.: Jumava, 1995. – 217 lpp.

 7. Koci L., Šmeļova O. Itāļu virtuves noslēpumi. – R.: Alberts XII, 1997. – 183 lpp.

 8. Melgalve I., Pētersone M., Zariņš P. Pārtikas produktu prečzinība. - R.: Zvaigzne, 1987.

 9. Kļaviņa A. Mājturības uzturs. - R.: Zvaigzne, 1993. - 296 lpp.

 10. Kovaļovs G. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija. - R.: Zvaigzne, 1975. - 375 lpp.

 11. Ģimenes enciklopēdija, 2 sēj. - R.: Latvijas enciklopēdiju redakcija, 1990. - 815 lpp.

 12. Paiks G., Selbijs D. Pasaule ienāk klasē. Rīga: LU Ekoloģijas centra apgāds Vide, 1999.

 13. Prets D. Izglītības programmu pilnveide. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.

 14. Pokulis J. Darbmācības metodikas teorija un prakse: 1.daļa. Daugavpils: DPU, 1997.

 15. Vucenlazdāns P. Darbmācības metodikas pamati. Rīga: LV, 1994.

 16. Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa, 2000.

 17. Žogla I. Vispārīgā didaktika. Rīga: LU PPI, 1997.

 18. Žukovs L. Ievads pedagoģijā (Pamatkurss). Rīga: RaKa, 1997. 19. The Theory of Catering. - L.: Holder and Stoughton, 1992. - 492 p.

 20. Kinton R., Cecerani V., Foskett D. Questions and ansvers on the teheory of Catering. - L.: Holder and Stoughton, 1992. - 180 p.

 21. Stobart T. The cook`s encyclopaedia: ingredients and processec. - L.: Bastford, 1980. - 483 p.

 22. Технология производства продуктов общественого питанияю/ Под ред. Е.П.Козминой М.: Экономика, 1975. - 460 с

 23. Смолянский Б.Л., Абрамова Ж.И. Справочник по лечебному питанию для диетсестёр и поваров. - М.: Медицина, 1984. - 305 с

 24. Справочник товароведа продовольственных товаров/ 1 и 2 том. - М.: Экономика, 1980.

 25. Тылкин В.Б., Коненко И.Е. и др. Товароведение пищевых продуктов. - М.: Экономика, 1975.

 26. Колесник А.А., Трюнер В.И. Товароведение продовольствених товаров.: - М.: Экономика, 1987.

 27. Тонгарои В.Н., Толощаноиа Е.Я. Товароведение пищевых продуктов. - М.: Экономика, 1990.

 28. Тайбнер Х. Мировая кухня - Слования. - Лтл.: Пресс сор., 1997. - 317 с

 29. Новоженов Ю.М., Сопина Л.Н. Зарубужная кухня/ Практ пособие. - М.: Высш. школа, 1990. – 288 с

 30. Жоголева Е., Жоголлев Д.А. Китайская кухня. - М.: Агропромиздат, 1991. - 191 с

 31. Барсунова Е.Ф. Русская кухня, 2 – е изд, переработ. - Л.: Лениздат, 1989. – 174 с

 32. Дворецкая О.200 из 1000 популярных блюд восточной и европйской кухни. - М.: СП Атскорт, 1992. – 207 с

 33. Супы и тушённые овощи, мясные и рыбные блюда. – Т.: Валгус, 1986. – 544 с

 34. Сборник рецептур. – М.: Экономика, 1998. – 503 c

 35. Papildliteratūra

 36. Kangare V. Dārzeņu, augļu un sēņu konservēšana. - R.: Avots, 1982.

 37. Skrupskis I., Kokars V. Kā saglabāt ziemai augļus un dārzeņus. - R.: Zinātne

 38. Ozola L. Siera ražošanas pamati. - R.: ,1997.

 39. Žiguris H. Mūžīgā un dienišķā: maizes kalorimetrija. - R.: Zinātne, 1984.

 40. Pētersone M. Ēdieni. - R.: Zinātne, 1994. - 174 lpp.

 41. Linde G., Knoblohs H. Labu apetīti. – R.: Liesma, 1972. – 316 lpp.

 42. Franču deserts. – R.: Gulbis, 1994. – 159 lpp.

 43. Latviskie ēdieni – Latvian food specialities/ Latvijas zinātnes un dialoga centrs: tulk. Laima Krieviņa. – R.: Dizaina Serviss, 1995. – 81 lpp.

 44. Strazdiņa P. Latviešu ēdieni. – R.: LVI, 1962. – 52 lpp.

 45. Brown D. The Cooking of Scandinavia/ Foods of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 206 p

 46. Hahn E. The Cooking of China/ Foods of the World. – New Yourk: Time – Life, 1968. – 206 p

 47. Root W. The Cooking of Italy/ Foods of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 208 p

 48. Feibleman P.S. The Cooking of Spain and Portugal/ Foods of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 208 p

 49. Leonard J.N. Latin American Cooking/ Food of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 206wes New York: Time - Life, 1968. – 208 p

 50. Wechsberg J. The Cooking of Vienna`s Empire/ Food of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 208 p

 51. Rau S.R. The Cooking of India/ Food of the World. - New York: Time - Life, 1968. –208 p

 52. Hazelton N.S. The Cooking of Germany/ Food of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 208 p

 53. Brown D. American Cooking/ Food of the World. - New York: Time - Life, 1968. – 208 p

 54. Papashvily H., Papashvily G. Russian Cooking/ Food of the World. - New York: Time - Life, 1968. –208 p

 55. Zenifer Mulhering Spices and Natural flavourings. - L.: Tiger books international, 1996. - 144 p.

TEACHING METHODICAL PRACTICE IN INFORMATION TECHNOLOGIES

INFORMĀTIKAS MĀCĪBU METODISKĀ PRAKSEProgramma

LLU TF , Izglītības un mājsaimniecības institūts

LUA Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics

Studiju priekšmeta anotācija:

IZMA

Teaching methodical practice in Information Technologies.

Mag.paed., lekt. V.Gailiša.

1 KP mācību prakses laiks – 1 nedēļa, Iesk.

Obligāts Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

IV k. 7. semestrī (pilna laika studijās).

V k. 9. semestrī (nepilna laika studijās).
Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page