5 – sinflar uchun I chorak testlari Etnografiya fani nimani o'rganadi?Download 44 Kb.
Page1/4
Date04.03.2023
Size44 Kb.
#60818
  1   2   3   4
5-sinf-tarix-fanidan-testlar-11
1-topshiriq-1

5 – sinflar uchun I chorak testlari

  1. Etnografiya fani nimani o'rganadi?

A) Qadimgi moddiy madaniyat yodgarliklarini o'rganadigan fan.
B) Xalqlarning turmush tarzi, madaniyatini o'rganadigan fan.
C) Odamning kelib chiqishini o'rganadigan fan. D) Yil hisobini o'rganadigan fan.

  1. Milodiy yil hisobi qaysi voqeadan boshlangan?

A) Olimpiya o'yinlari bo'lib o'tgan yildan boshlab.
B) Muhammad payg`ambarning Makka shahridan Madina shahriga kochishidan.
C) Iso payambarning tug'ilgan yilidan boshlab. D) Nil daryosining toshqinidan boshlab.
3. O'zaro qon-qardosh bo`lgan kishilardan iborat dastlabki odamlar uyushmasi nima deb atalgan?
A) Ibtidoiy to`da davri. B) Urug'chilik tuzumi.
C) Katta yer egaligi tuzumi D) Bunday davr rivojlangan davr deyiladi.
4. Moddiy manbalar asosida tarixni o‘rganuvchi olimlar qanday nom bilan ataladi?
A) Antropolog B). Etnograf C) Arxeolog D). Tilshunos
5. Eng qadimgi tarixni olimlar qanday manbalar asosida o‘rganadilar?
A) Ashyoviy va yozma manbalar asosida B) Odamlar qiyofasi asosida
C) Manzilgohlar asosida D) Yozma manbalar asosida
6. Bеhustun qоyalаri qаyerdа jоylаshgаn?
A) Erоndаgi Kirmоnshоh shаhri yaqinidа. B) Erоndаgi Mаshhаd shаhri yaqinidа.
C) Bаlх shахri yaqinidа. D) Erоndаgi Isfаhоn shаhri yaqinidа.
7.Аkrоpоl so’zining mа'nоsi nimаni bildirаdi?
А)Yuqоri shаhаr B) Kоhinlаr uyi C)tеаtr D) impеrаtоr qаrоrgоhi
8. O‘rta Osiyoda Nil vohasi va Mesopotamiya kabi davlatlar mavjud bo‘lgani haqida ma’lumotlar bormi?
A) Ha - bular Xorazmda topilgan arxeologik ma’lumotlardir.
B) Ha – bular yozma manbalar ma’lumotlaridir.
C) Ha – bular Sug‘diyona shaharlarini qazish paytida olingan ma’lumotlardir.
D) Ha – bular Buxoro va Xorazm vohasi qadimgi sug‘orish inshootlarini o‘rganish paytida olingan ma’lumotlardir.

Download 44 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page