Ona tilidan test-sinov topshiriqlari 5-sinf uchun 5-sinf ona tili I chorakDownload 90 Kb.
Page1/7
Date16.07.2021
Size90 Kb.
#57081
  1   2   3   4   5   6   7
5-sinf ona tili
10 sinf ona tili, 10 sinf ona tili, BITIRUV MALAKAVIY ISHI. ISRAFILOV DOSTON tayyor, BITIRUV MALAKAVIY ISHI. ISRAFILOV DOSTON tayyor


ONA TILIDAN

test-sinov topshiriqlari

5-sinf uchun

5-sinf ona tili
I chorak
1. Bugungi kunda yer yuzida qancha til bor?

A) 2976 ta C) 5000 ta

B) 3000 dan ortiq D) 4000 dan ortiq

2. O’zaro zid ma’noli sifatlar berilgan qatorni toping.

A) sodda, kamtar C) achiq, shirin

B) o’qidi, o’qimadi D) top-tob

3. O’zbek xalqi azaldan ajoyib xususiyatli, mehrli, oqibatli xalq bo’lgan. - gapida uyushiq bo’laklar qanday vazifada kelgan?

A) aniqlovchi C) to’ldiruvchi

B) ega D) hol

4. Minnatdorman, bolam, katta yigit bo’ling!- Gapidagi undalmani aniqlang.

A) Minnatdorman C) Yigit

B) Bolam D) Katta

5. Biz bog’da olma terdik. – gapidagi aniqlovchini toping.

A) bog’da C) biz

B) olma D) to’g’ri javob yo’q

6. Men bugun rasm chizaman. Qaysi qatorda gap bo’laklarga to’g’ri ajratilgan?

A) ega, hol, to’ldiruvchi, kesim C) ega, kesim, to’ldiruvchi, hol

B) hol, ega, to’ldiruvchi, kesim D) kesim, to’ldiruvchi, hol, ega

7. Qaratqich aniqlovchi qanday so’roqqa javob bo’ladi?

A) kim? , nima?, qayer? C) kimning?, nimaning?, qayerning?

B) qanday?, qanaqa?, qaysi? D) kimni?, nimani?, qayerni?

8. Men sizni quyosh deb atayman, oyijon! –gapida undalma qaysi?

A) men C) quyosh

B) oyijon D) sizni

9. Gap tarkibida ma’lum bir so’roqqa javob bo’lib, ma’lum bir sintaktik vazifani bajaruvchi so’z yoki so’zlar birikmasi nima deyiladi?

A) so’z turkumlari C) ellipsiya

B) inversiya D) gap bo’laklari

10.Qaysi gap aniqlovchi, ega, to’ldiruvchi, kesim shakliga mos keladi?

A) Yaxshi bilan yursang yetarsan murodga.

B) O’zingga o’zingni maqtagandan qo’rq.

C) Baland binolar yo’lni to’sib turibdi.

D) Yosh kelsa ishga keladi.

11. Sanalayotgan bo’laklar ma’nosini jamlab ifodalagan so’zga nima deyiladi?

A) umumlashtiruvchi so’z C) undalma

B) uyushiq bo’lak D) uyadosh so’z

12. Mayli, qo’shiq ayta qolinglar, - dedi tulki. –gapidagi kirish so’z qaysi?

A) dedi C) mayli

B) tulki D) qo’shiq

13. Kutubxonamizda Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Usmon Azimov // barcha taniqli shoirlarning asarlari bor. Ushbu gapda // o’rniga qanday tinish belgisi qo’yiladi?

A) ikki nuqta C) hech qanday

B) tire D) vergul

14. Undalmali gapni aniqlang.

A) Fazliddin, she’rni juda zo’r yodlading.

B) Furqat darsda yana gaplashib o’tiribdimi?

C) Gulshoda tanlovda g’olib chiqdi.

D) Ehtimol, sizga xabar berar?

15. Alisher Hirotda, Mashadda ko’p yil tahsil ko’rdi. Gapda qaysi gap bo’lagi uyushib kelgan?

A) ega C) to’ldiruvchi

B) hol D) kesim


Download 90 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page