Fan Tarixdan hikoyalar I. MavzuDownload 4.89 Mb.
Page1/156
Date11.01.2023
Size4.89 Mb.
#60342
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   156
5 синф тарих

Aim.Uz

Kun __________ oy __________ 201__y.


Fan Tarixdan hikoyalar
I.Mavzu: Aloqa vositalarining ixtiro etilishi
Darsning texnologik haritasiMalaka talablari

Bilim: Kirish mavzusi yuzasidan bilim hosil qilinadi.
Ko`nikma: tarixiy sanalar va atamalar asosida bilimlarni tanish vaziyatlarda qo`llash malakasi shakllantiriladi
Malaka:Egallagan ko`nikmalarni notanish vaziyatlarda qo`llay oladi.
Kompitensiya: Tinglagan mavzudagi tarixiy sanalarni tushuna oladi, xaritalardan foydalana oladi, o’z fikrini to’g’ri bayon qila oladi, tarixiy atamalardan to’g’ri foydalana oladi .
Maqsad va vazifalar

Ta`limiy: O’quvchilarga aloqa vositalarining ixtiro etilishi haqida tushuncha berish
Tarbiyaviy: O`quvchilarni o’zlikni anglash, mustaqillikni qadrlash , uni asrab-avaylash ruhida tarbiyalash
Rivojlantiruvchi: O`quvchilarni tarixit bilim va ko’nikmalarini rivojlantirish


O`quv jarayonini mazmuniga doir tayanch kompetensiyalar

-O’z bilimini mustaqil ravishda olib borishi, o’z bilimlarini o’rtoqlari bilan muhokama qilishi;
-Mavzu yuzasidan o’zaro munosabatga kirisha olishi va muomala madaniyatiga ega bo’lishi;
-Tarixiy davrlarni taqqoslashi va qiyoslay olishi
-O’rganilgan mavzudagi voqeylikni chuqur tahlil qilgan holda jahon tarixidagi voqealar bilan taqqoslash va o’rgatish;
O’quv materialining mazmuni


Download 4.89 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   156
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page