Buxoro davlat universitetiDownload 248.74 Kb.
Page1/8
Date23.02.2023
Size248.74 Kb.
#60730
  1   2   3   4   5   6   7   8
Magistrlik dissertatsiyasi
fizik kimyoning tanlangan boblaro test, 1-mavzu ekonometrik modellashtirish asoslari, 10-ma`ruza

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI
MAGISTRATURA BO’LIMI
Organik va fiz-kolloid kimyo kafedrasi
70530101-kimyo ta’lim yo’nalishi
SAVRIYEVA NIGINA QAHRAMON QIZI


Magistrlik dissertatsiya
KETOEFIR HOSILALARI ASOSIDA KOMPLEKS BIRIKMALAR SINTEZI VA BIOLOGIK FAOLLIGI
Ilmiy rahbar k.f.f.n., professor M.Ya. Ergashev
Himoya qilishga ruxsat etildi. “____” _____ 2023 yil

Kafedra mudiri k.f.f.d., (PhD) S.F. Abdurahmonov


Fakultet dekani t.f.n., dots. E.D. Niyozov
Buxoro – 2023
MUNDARIJA

I

KIRISH

1.1.

ADABIYOTLAR TAHLILI

1.2.

Ftorli ketoefir hosilalarining tuzilishini o’rganish

1.3.

β-kеtоаl’dеgidlаrning N,N-diаlmаshingаn azotli hosilalari bilаn o’zaro kоndеnsаtlаnish mаhsulоtlаrining tuzilishi

1.4.

Ftorli β-dikarbonil birikmalarning N,N-dialmashingan gidrazonlarini reaktsion qobiliyati va ularning tuzilishi

1.5.

para-Almashingan aroilsirka al’degidlari hosilalari tautomeriyasi

1.6.

Ketoal’degid atsilgidrazonlari asosidagi kompleks birikmalar

1.7.

Ketoal’degid va ketoefir asilgidrazonlari Ni(II), Zn(II) va Cu(II) kompleks birikmalarining katalitik xossalari
Download 248.74 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page